26-03-200300:00

Н а к а з


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

Н А К А З

21.03.2003 N 22/5/62

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 березня 2003 р.
                   за N 231/7552


Про забезпечення виконання статті 32 Закону
України "Про Державний бюджет України
на 2003 рік"


   Відповідно до Законів України  "Про  державну  виконавчу
службу", "Про виконавче провадження",
частин першої - третьої статті 32 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2003 рік" Н А К А З У Є М О:

   1. Районним, міським (міст обласного значення), районним у
містах відділам державної виконавчої служби (далі - відділи
державної  виконавчої  служби) у двадцятиденний термін після
набрання  чинності  цим  наказом  передати,  а  відповідним
територіальним  відділенням  Державного  казначейства прийняти
виконавчі документи про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, для подальшого виконання у
відповідності до вимог статті 32 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2003 рік".

   2. Передачі підлягають невиконані виконавчі документи про
стягнення коштів з рахунків, на  яких  обліковуються  кошти
Державного бюджету України та місцевих бюджетів (далі - виконавчі
документи), на підставі яких у відділах державної виконавчої
служби відкрито виконавчі провадження.

   3. Про  передачу  виконавчих  документів складається акт
передачі у двох примірниках за формою згідно з додатком 1, який
затверджується начальником відділу державної виконавчої служби та
уповноваженою особою відповідного  територіального  відділення
Державного казначейства й скріплюється печаткою.
   У зазначеному акті вказуються виконавчі документи, які на
день передачі зберігаються в матеріалах виконавчих проваджень у
відділі державної виконавчої служби, а також невиконані виконавчі
документи,  які  раніше  були  направлені відділом державної
виконавчої служби на виконання до відповідного органу Державного
казначейства.

   4. Виконавчі  документи,  за якими виконавчі провадження
зупинено або провадження виконавчих дій відкладене згідно із
Законом України  "Про  виконавче  провадження",
направляються відділом державної виконавчої служби до відповідного
територіального  відділення  Державного  казначейства  після
поновлення виконавчих проваджень, якщо за Законом допускається їх
подальше виконання.
   Виконавчі документи, за якими встановлено відстрочку або
розстрочку виконання, передаються відділами державної виконавчої
служби з ухвалами суду про відстрочку або розстрочку виконання до
відповідних територіальних відділень Державного казначейства в
загальному порядку за актом передання з відміткою у виконавчому
документі про відстрочку або розстрочку виконання.

   5. Якщо у відділі державної виконавчої служби перебувають
виконавчі документи, які підлягають виконанню органом Державного
казначейства не за адміністративною територією даного відділу
державної виконавчої служби, такі виконавчі документи в порядку,
установленому пунктом 3 цього наказу, передаються відповідному
територіальному відділенню Державного казначейства, який направляє
їх для подальшого виконання до відділення Державного казначейства
за належністю.

   6. Виконавчі  документи  за  відкритими   виконавчими
провадженнями, які на день передачі перебували у відділі державної
виконавчої служби й не були направлені  до  територіального
відділення  Державного казначейства, передаються останньому з
відміткою державного виконавця про розмір стягнутих сум.

   7. Про передачу  виконавчих  документів  для  подальшого
виконання органам Державного казначейства згідно із статтею 32
Закону України "Про Державний бюджет України на  2003  рік"
державні  виконавці повинні письмово повідомити стягувачів.

   8. За виконавчими документами, за якими на день передання
виконавчі провадження не відкрито, державні виконавці виносять
постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження на
підставі пункту 3 частини першої статті 26 Закону України "Про
виконавче провадження" у зв\'язку з тим, що Законом їх
виконання покладено на Державне казначейство.
   При направленні стягувачам копій постанов про відмову у
відкритті виконавчого провадження державні виконавці  повинні
роз\'яснити їм право на пред\'явлення виконавчого документа до
відповідного органу Державного казначейства.

   9. При  подальшому  надходженні  до  відділів  державної
виконавчої  служби  вказаних  виконавчих  документів державні
виконавці повинні керуватись положенням пункту 8 цього наказу.

   10. У зв\'язку з  передачею  виконавчих  документів  для
подальшого виконання до Державного казначейства відповідно до
статті 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003
рік" начальники відділів державної виконавчої служби
зазначені виконавчі провадження повинні списати до архіву як такі,
що не підлягають виконанню органами державної виконавчої служби,
на підставі довідки державного виконавця про передачу виконавчого
документа до органу Державного казначейства за формою згідно з
додатком 2.
   Зазначена довідка  та  копія  повідомлення стягувачу про
передачу виконавчого документа до органу Державного казначейства
додаються до матеріалів відповідного виконавчого провадження.

   11. Якщо на депозитному рахунку відділу державної виконавчої
служби є кошти, які підлягають виплаті стягувачам за вказаними
виконавчими  документами, то начальникам відділів слід ужити
невідкладних заходів до перерахування стягнутих коштів стягувачам
до  дня передачі виконавчих документів до органу Державного
казначейства.

   12. Покласти персональну відповідальність за належний облік
та організацію передачі виконавчих документів на начальників
відділів державної виконавчої служби та начальників територіальних
відділень Державного казначейства.
   Начальникам відділів державної виконавчої служби до 15 квітня
2003 року повідомити Головному управлінню юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському
та Севастопольському міським управлінням юстиції про загальну
кількість переданих виконавчих документів, суму, яка підлягала
стягненню,  та  суму,  яка  була стягнута на день передачі
(направлення) до органів Державного казначейства.
   Територіальним управлінням юстиції узагальнену інформацію про
передачу виконавчих документів направити до Міністерства юстиції
України до 20 квітня 2003 року.

   13. Виконавчі документи про стягнення коштів з бюджетних
установ державні виконавці надсилають до територіальних органів
Державного казначейства для подальшого виконання у встановленому
порядку.
   При неможливості виконання рішення у зв\'язку з відсутністю
коштів орган Державного казначейства повертає виконавчий документ
державному  виконавцю  з  відміткою у ньому про відсутність
відповідних асигнувань, що є підставою для повернення державним
виконавцем виконавчого документа стягувачу на підставі пункту 2
частини 1 статті 40 Закону України "Про виконавче провадження".

   14. Директору Департаменту  державної  виконавчої  служби
Міністерства юстиції України (Павлова Л.М.), начальнику управління
організації  діловодства  Державного  казначейства  України
(Радзіховський Л.Ф.) довести цей наказ до відома начальника
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України  в
Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь  юстиції  та  начальників
управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі і забезпечити його належне
виконання.

   15. Директору  Департаменту  державної  виконавчої служби
(Павлова Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно
до Указу Президента України від 03.10.92 N 493/92 "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями).

   16. Контроль за виконанням наказу покласти: у Міністерстві
юстиції України - на заступника Державного секретаря Міністерства
юстиції України М. М. Шупеню, у Головному управлінні Державного
казначейства  -  на  першого  заступника  Голови  Державного
казначейства України Н.П.Пашину.

 В.о. Міністра юстиції України              А.П.Заєць

 Голова Державного
 казначейства України                 П.Г.Петрашко


                   Додаток 1
                   до пункту 3 наказу
                   Міністерства юстиції
                   України та Державного
                   казначейства України
                   21.03.2003 N 22/5/62

 ЗАТВЕРДЖУЮ              ЗАТВЕРДЖУЮ
 Начальник відділу державної     Начальник ______________
 виконавчої служби          ______________ відділення
 ___________________________     Державного казначейства
 управління юстиції          ___________________________
 ___________________________     ___________________________
 "__" ____________ 2003 року     "__" ____________ 2003 року


АКТ
передання органами державної виконавчої служби
виконавчих документів до органів Державного
казначейства


   На виконання частин першої - третьої статті 32 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ____________________
відділ  державної  виконавчої _________________________________
управління юстиції передав, а ____________________________________
відділення  Державного  казначейства  прийняв  такі виконавчі
документи:

--------------------------------------------------------------------------------
| N |Вид виконавчого  |Назва органу, |Стягувач |Боржник |Сума, яка |Стягнута |
|з/п |документа, його  |який видав  |     |    |підлягає |сума   |
|  |номер та дата   |виконавчий  |     |    |стягненню |     |
|  |видачі      |документ   |     |    |     |     |
|----+------------------+--------------+---------+--------+----------+---------|
| 1 |    2     |   3    |  4  |  5  |  6   |  7  |
|----+------------------+--------------+---------+--------+----------+---------|
|  |         |       |     |    |     |     |
|----+------------------+--------------+---------+--------+----------+---------|
|  |Усього (кількість)|       |     |    |Усього  |Усього  |
--------------------------------------------------------------------------------

 Виконавець ___________________ Виконавець ______________________
        (П.І.Б.)              (П.І.Б.)


                   Додаток 2
                   до пункту 10 наказу
                   Міністерства юстиції
                   України та Державного
                   казначейства України
                   21.03.2003 N 22/5/62


ДОВІДКА
державного виконавця про передання
виконавчого документа до органів
Державного казначейства


   _________________ 2003 року   ____________________________

   Я, державний виконавець відділу державної виконавчої служби
_________________________________________________    управління
юстиції __________________________, склав акт про те, що на
      (прізвище та ініціали)
виконання частин першої - третьої статті 32 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2003 рік" ____________________________

__________________________________________________________________
   (назва виконавчого документа, номер та дата його видачі,
__________________________________________________________________
    назва органу, який його видав, резолютивна частина
__________________________________________________________________
           виконавчого документа)

переданий для подальшого виконання до ____________________________
_________________________________________ Державного казначейства.

   Передання виконавчого документа відбулося згідно з актом
передання від ________________________ 2003 року.

   За вказаним  виконавчим  документом  стягувачу  виплачено
________ грн.

 Державний виконавець             ____________________
                          (П.І.Б.)


Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua