21-06-200500:00

Необхідність забезпечення наукового підходу у процесі виховання правової культури та формування правосвідомості громадян

У Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції відбувся семінар для спеціалістів обласних управлінь юстиції, відповідальних за організацію правоосвітньої діяльності у регіонах.

Як повідомила заступник Міністра юстиції України Лідія Горбунова, окрім фахівців-практиків у галузі правоосвітньої діяльності, у семінарі взяли участь представники наукових установ, громадських організацій, навчальних закладів тощо. Обговорювались питання теоретичного та методологічного забезпечення здійснення правоосвітньої діяльності. Зокрема, в одному з виступів зосереджено увагу на засадах правосвідомості як категорії теорії права, її основних ознаках, соціальному значенні правової культури, шляхах подолання правового нігілізму.

У виступах наголошувалося на необхідності запровадження системного підходу та урізноманітнення заходів, здійснюваних спільно як державними, так і недержавними органами, зокрема під час виборчого процесу. Це впливатиме на виховання правосвідомості та формування активності виборців, підвищення рівня обізнаності учасників виборчого процесу. Оскільки право громадян на участь в управлінні державними справами гарантоване Конституцією України, існує необхідність надання методичної допомоги громадянам з практичного застосування законодавства про вибори та референдуми.

Присутні дійшли згоди у питаннях необхідності створення правничих інституцій, які б сприяли професійному становленню та набуттю досвіду молодими правниками. При вищих учбових закладах створені та діють юридичні клініки з надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. В таких студентсько-консультаційних центрах відбувається професійне та соціальне становлення молодих юристів.

Наукові надбання та практичні висновки, на яких зосередили увагу учасники семінару, допоможуть в розв`язанні проблемних питань реалізації Національної програми правової освіти населення.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 279-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua