13-08-200300:00

Нормативно-правова база стає доступнішою

В процесі напрацювання законодавчої бази молодої української держави важлива роль відводиться обліку, систематизації, підтриманню в контрольному стані та зберіганню актів законодавства України. Як повідомив прес-службі Мін’юсту в. о. Міністра юстиції Анатолій Заєць, на виконання Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468/96 “Про Єдиний державний реєстр нормативних актів”, в основному завершено роботи зі створення та ведення автоматизованої системи збирання, накопичення й опрацювання актів законодавства.

До Єдиного реєстру включені та підтримуються у контрольному стані нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, міжнародні договори України. Реєстр забезпечує додержання єдиних принципів ідентифікації нормативно-правових актів, ведення їх державного обліку в межах інформаційного простору України, гласність та відкритість правової інформації.

Вже з липня 2003 року розпочато поетапний доступ до інформаційного фонду Реєстру центральних органів виконавчої влади. Триває робота по створенню технічних можливостей для надання користувачам інформації з Реєстру в повному обсязі.

Тож юридичні та фізичні особи, звернувшись до адміністраторів Реєстру або отримавши дозвіл на безпосередній доступ до інформаційного фонду, зможуть одержувати копії еталонних текстів нормативно-правових актів на електронних чи паперових носіях. Кожна сторінка паперової копії еталонного тексту засвідчуватиметься печаткою Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та підписом відповідальної особи-адміністратора Реєстру. Доступ до інформаційного фонду Реєстру здійснюється через мережу Інтернет із застосуванням коду авторизації.

Спеціальним наказом Міністерство юстиції України затвердило порядок одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та розміри плати за ці послуги. Передбачено, що Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, центральні органи виконавчої влади одержуватимуть інформацію безоплатно. Інші юридичні, а також фізичні особи матимуть доступ до інформації з Реєстру на платній основі за встановленим тарифом.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua