15-08-200300:00

Нові видання

Вийшов друком черговий №6 “Бюлетеня Міністерства юстиції України”, присвячений 85-річчю української юстиції. У цьому числі читач знайде також наукові матеріали, присвячені вдосконаленню механізму виконавчого провадження, проблемам цивільної юрисдикції судів та правового забезпечення боротьби з тероризмом, концептуальним питанням Кримінально-процесуального кодексу, деяким проблемам Господарського процесуального кодексу України тощо. Як розповів прес-службі Мін’юсту в. о. Міністра юстиції України, головний редактор часопису, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії Правових наук України Анатолій Заєць, бюлетень видається з 1999 року і є офіційним друкованим органом Мін’юсту. Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України (ВАКУ) від 11 червня 2003 року № 1-05/6 “Бюлетень Міністерства юстиції України” включено до переліку наукових фахових видань. Публікуватися на його сторінках мають за честь провідні вчені-юристи і практики.

Журнал висвітлює діяльність Мін’юсту, його територіальних органів та установ юстиції, надає роз’яснення чинного законодавства та коментарі з практики його застосування, містить наукові статті за результатами досліджень у правовій галузі, оприлюднює нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, розглядає проблемні питання, пропозиції до законодавства. У журналі започатковані такі рубрики як “Діяльність Міністерства юстиції України”, “Правове життя”, “Правова освіта”, “Трибуна дисертанта”, “Теорія права”, “Конституційне право” тощо. У кожному номері наводиться перелік нормативно-правових актів, виданих Міністерством юстиції України за відповідний період, та тексти наказів Мін’юсту. Наукову раду часопису очолює Міністр юстиції України Олександр Лавринович.

Видавнича діяльність Мін’юсту цим не обмежується. З 1997 року видається щотижневий бюлетень “Офіційний вісник України”, у якому публікуються всі поточні нормативно-правові акти, включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів за тиждень. Динамічний розвиток законодавства в державі, великий обсяг змін та доповнень до чинних актів зумовили потребу у запровадженні нових засобів підтримки нормативно-правових актів у контрольному стані. Тож з січня 2003 року “Офіційний вісник України” видається у двох варіантах: зброшурований та у теках з роз’ємними замками. Кожний наступний номер містить комплект змін до актів, опублікованих раніше. Двічі на рік видаються хронологічні покажчики до актів, опублікованих у віснику, а також алфавітно-предметний покажчик.

З 1999 року виходить тижневик “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”. Тут друкуються закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, зареєстровані у Мін’юсті нормативно-правові акти Держмитслужби, Мінфіну, Нацбанку, ДПА, інших центральних органів виконавчої влади з означених питань, внесені до Єдиного державного реєстру.

У 2002 – 2003 роках видано ряд тематичних збірників нормативно-правових актів та всі чинні кодекси України, у тому числі з алфавітно-предметними покажчиками. А цього року започатковано систематизоване за галузями законодавства фундаментальне багатотомне видання “Систематичне зібрання чинного законодавства України” у теках з роз’ємними замками. Тут публікуються акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Національного банку України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, що зареєстровані в Мін’юсті, міжнародні договори України.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua