25-02-201912:26

Оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора електронних торгів з реалізації арештованого майна (торгів за фіксованою ціною)

Відповідно до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня
2015 року № 212-р «Деякі питання реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів» та пунктів 1, 6 розділу XII Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за № 1301/29431 (далі – Порядок), конкурсна комісія з визначення організатора електронних торгів з реалізації арештованого майна (далі – конкурсна комісія) оголошує про проведення конкурсу з визначення організатора електронних торгів з реалізації арештованого майна (торгів за фіксованою ціною) (далі – Конкурс).

Строк проведення Конкурсу

Прийняття конкурсних пропозицій здійснюється  з 25 лютого по 12 березня 2019 року включно.

Протягом десяти робочих днів з моменту закінчення строку для подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія розглядатиме та перевірятиме подані інформацію та документи. За рішенням конкурсної комісії такий строк може бути продовжено на час, необхідний для завершення перевірки, але не більше ніж на один місяць з дати початку перевірки.

Результати Конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України не пізніше ніж через три робочі дні після визначення переможця Конкурсу.

Адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції

Конкурсні пропозиції приймаються поштою на адресу Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13).

Строк подання конкурсної пропозиції не вважається пропущеним, якщо документи відправлені поштою до закінчення строку.

Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): «НА КОНКУРС ОРГАНІЗАТОРА».

Умови проведення Конкурсу.

Суб’єкт господарювання, який планує взяти участь у Конкурсі, відповідно до пункту 9 розділу XII Порядку має відповідати таким вимогам (критеріям):

1) бути зареєстрованим як суб'єкт господарювання відповідно до законодавства України;

2) мати у власності електронну торгову систему, що використовує криптографічну технологію Blockchain та забезпечує:

безперешкодний доступ учасників до участі в електронних торгах;

рівні умови участі для всіх учасників електронних торгів;

рівні умови доступу до інформації про проведення торгів протягом 24 годин на добу та семи днів на тиждень;

можливість пошуку та перегляду повної та достовірної інформації щодо проведення електронних торгів, архіву проведених торгів зі збереженням детальної інформації щодо історії їх проведення (зареєстровані учасники торгів, лоти, ставки);

можливість анонімного (як спостерігач) моніторингу процесів, які відбуваються під час електронних торгів;

захист даних та інформації від комп’ютерних вірусів;

          наявність засобів захисту програмних інформаційних систем та додатків від DoS та DDoS атак;

наявність захищеного з’єднання (SSL);

3) бути здатним підключати електронні торгові майданчики до  Системи через протокол програмного обміну (АРІ);

4) мати досвід проведення електронних торгів не менше ніж три роки;

5) мати можливість надавати послуги зберігання і транспортування арештованого майна усією територією України, а також пов’язані послуги (навантаження, розвантаження тощо) самостійно або шляхом залучення на договірних засадах третіх осіб, які надають відповідні послуги;

6) мати можливість забезпечити закриті складські приміщення та відкриті майданчики зі зберігання автотранспорту системою сигналізації або цілодобового відеонагляду з можливістю виклику групи швидкого реагування;

7) мати розгалужену мережу філій по всій території України, зокрема, не менше ніж у 2/3 областей;

8) мати у своєму штаті службу підтримки користувачів (кол-центр) у складі не менше ніж три особи;

9) мати сформований статутний  капітал не менше ніж 5 мільйонів гривень.

 

Згідно з пунктом 10 розділу XII Порядку не можуть брати участь у Конкурсі:

1) суб’єкти господарювання, які перебувають у стані ліквідації, визнані банкрутом або стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство;

2) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

3) юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита на порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

4) суб’єкти господарювання, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Для участі у Конкурсі суб’єкт господарювання формує конкурсну пропозицію, яка складається із:

1) заяви про участь у Конкурсі, в якій зазначаються відомості про учасника Конкурсу (повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону, прізвище, ім’я та по батькові керівника відповідного суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), розмір винагороди, за яку він виконуватиме функції організатора, та обов'язок  щодо дотримання ним вимог Порядку у разі його перемоги у Конкурсі;

2) копії витягу з реєстру платників податку на додану вартість чи платників єдиного податку (за наявності);

3) оргіналу довідки про відкриття поточного (-их) рахунку (-ів) в банківській (-их) установі       (-ах) України;

4) оригіналу документа, що посвідчує повноваження представника (за наявності представника) для представництва інтересів суб’єкта господарювання у Конкурсі;

5) стратегічного плану забезпечення виконання функцій з реалізації арештованого майна;

6) документів та інформації, які підтверджують відповідність участника вимогам (критеріям), визначеним у пунктах 9, 10 Порядку, та наведеним нижче, а саме:

 

Критерії

Документи

1) бути зареєстрованим як суб'єкт господарювання відповідно до законодавства України;

 

 

 

2) мати у власності електронну торгову систему, що використовує криптографічну технологію Blockchain, та забезпечує:

 

- безперешкодний доступ учасників до участі в електронних торгах;

- рівні умови участі для всіх учасників електронних торгів;

- рівні умови доступу до інформації про проведення торгів протягом 24-годин на добу та семи днів на тиждень;

- можливість пошуку та перегляду повної та достовірної інформації щодо проведення електронних торгів, архіву проведених торгів зі збереженням детальної інформації щодо історії їх проведення (зареєстровані учасники торгів, лоти, ставки);

- можливість анонімного (в якості спостерігача) моніторингу процесів, які відбуваються під час електронних торгів;

- захист даних та інформації від комп’ютерних вірусів;

- наявність засобів захисту програмних інформаційних систем та додатків від DoS та DDoS атак;

- наявність захищеного з’єднання (SSL);

 

 

 

3) бути здатним підключати електронні торгові майданчики до  Системи через протокол програмного обміну (АРІ);

 

 

4) мати досвід проведення електронних торгів, але не менше трьох років;

 

 

5) мати можливість надавати послуги зберігання та транспортування арештованого майна по всій території України, а також пов’язані послуги (навантаження, розвантаження тощо) самостійно або шляхом залучення на договірних засадах третіх осіб, які надають відповідні послуги;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) мати можливість забезпечити закриті складські приміщення та відкриті майданчики зі зберігання автотранспорту системою сигналізації або цілодобового відеонагляду з можливістю виклику групи швидкого реагування;

 

 

 

 

 

 

 

 

7) мати розгалужену мережу філій по всій території України, зокрема, філії не менш ніж у 2/3 областей;

 

 

 

8) мати у своєму штаті службу підтримки користувачів (колл-центр) у складі не менше трьох осіб;

 

 

 

 

 

 

9) мати сформований статутний  капітал не менше 5 мільйонів гривень.

1) копія статуту (за наявності) та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, сформований не пізніше як за 3 робочих дні до подання конкурсної пропозиції;

 

2) документи, що підтверджують наявність у власності електронної торгової системи, що використовує криптографічну технологію Blockchain, а саме:

- довідка розробника технічних систем, які забезпечують використання технології Blockchain при проведенні електронних торгів, яка підтверджує використання заявником вказаної технології;

- копії документів, що підтверджують згідно з законодавством України право власності на електронну торгову систему;

- документи, що підтверджують наявність засобів захисту інформації на балансі суб’єкта господарювання або копію діючого договору з підрядником, який надає суб’єкту господарювання такі послуги;

- копія SSL-сертифікату;

- опис загального алгоритму роботи електронної торгової системи;

 -    копія наказу про утворення служби захисту інформації або призначення осіб, на яких покладено забезпечення захисту інформації та контролю за ним;

-  копії експертних висновків про відповідність засобів захисту інформації, антивірусного забезпечення вимогам технічного/криптографічного  захисту інформації.

 

3) довідка, в якій суб’єкт господарювання підтверджує здатність підключати електронні торгові майданчики до  Системи через протокол програмного обміну (АРІ);

 

4) довідка, в якій суб’єкт господарювання підтверджує досвід проведення електронних торгів не менше трьох років;

 

5) довідка, в якій суб’єкт господарювання підтверджує можливість надавати послуги зберігання та транспортування арештованого майна по всій території України, а також пов’язані послуги (навантаження, розвантаження тощо) самостійно або шляхом залучення на договірних засадах третіх осіб, які надають відповідні послуги;

документальне підтвердження наявності на балансі суб’єкта господарювання транспорту для надання послуг з переміщення арештованого майна на території України або копії діючих договорів на надання таких послуг суб’єкту господарювання третіми особами;

копії документів, які підтверджують право власності чи право користування приміщеннями, що призначені для зберігання арештованого майна, не менш ніж у 2/3 областей;

6) довідка, в якій суб’єкт господарювання підтверджує можливість забезпечити закриті складські приміщення та відкриті майданчики зі зберігання автотранспорту системою сигналізації або цілодобового відеонагляду з можливістю виклику групи швидкого реагування;

документальне підтвердження наявності системи сигналізації на закритих складських приміщеннях та відкритих майданчиках зі зберігання автотранспорту або копії діючих договорів, що підтверджують надання послуг цілодобового відеонагляду з можливістю виклику групи швидкого реагування;

 

7) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, сформований не пізніше як за 3 робочих дні до подання конкурсної пропозиції;

 

8) довідка про фактично працюючих осіб (не менше трьох), до посадових обов’язків яких віднесено підтримку користувачів електронної торгової системи суб’єкта господарювання;

копії чинних посадових інструкцій осіб, до обов’язків яких віднесено підтримку користувачів електронної торгової системи суб’єкта господарювання.

 

9) копія Форми № 1 «Звіт про фінансовий стан (Баланс)», складеної на останню звітну дату з відміткою контролюючого органу про її прийняття.

 

Допускається підтвердження відповідності учасника Конкурсу вимогам (критеріям), визначеним у пунктах 9, 10 Порядку, в одній довідці.

Довідки складаються в довільній формі та засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання та скріплюються печаткою (за наявності).

Копії документів на кожній сторінці мають містити підпис керівника суб’єкта господарювання або його уповноваженої особи та відбиток печатки (за наявності).

Конкурсна пропозиція та реєстр поданих документів до неї подається українською мовою, прошиваються, пронумеровуються та скріплюються печаткою (за наявності) у запечатаному конверті.

Учасник Конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

Документи, складені іноземною мовою, подаються виключно з перекладом на українську мову, що засвідчений в установленому порядку (підписом уповноваженої особи суб’єкта господарювання (учасника конкурсу)).

При формуванні конкурсної пропозиції для участі у Конкурсі суб’єкту господарювання пропонуємо враховувати наступну довідкову інформацію:

протягом 2018 року на реалізацію організатору електронних торгів арештованим майном  було передано близько 25 тис. одиниць майна, в тому числі рухомого 17 тис.

Наразі на складах філій організатора електронних торгів арештованим майном знаходиться близько 10 тис. одиниць майна, в тому числі 2 365 одиниць автотранспортних засобів. При цьому  для зберігання автотранспорту задіяно складів площею 7 802 кв.м.

 

Контактна особа – начальник відділу по роботі з керівниками підвідомчих установ та державних підприємств Управління персоналу територіальних органів юстиції та підвідомчих установ Департаменту персоналу Міністерства юстиції України Пєтухова Юля Іванівна (тел.: (044) 271-16-27; e-mail: yu.pietukhova@minjust.gov.ua ).

 

Інформація щодо проведення Конкурсу розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України: https://minjust.gov.ua/

 

Протокол