26-02-202112:50

Олександр Банчук: Проведення консультацій — це питання готовності органів влади до конструктивного діалогу

У державах із розвинутою демократичною системою взаємодія між органами влади та громадянами є важливим принципом урядування. Залежно від рівня залученості громадян та можливостей їхнього впливу на процес формування порядку денного та прийняття рішень виокремлюють три рівні взаємодії уряду із громадянами: 1) інформування; 2) консультування; 3) активна участь.

«Такі відносини передбачають, що громадяни самі стають ініціаторами рішень і формулюють власні альтернативи щодо тих чи інших питань, таким чином отримуючи реальні повноваження для формування політичних рішень. Усе це є елементами публічних консультацій. Законопроєкт про затвердження цієї процедури на державному рівні (реєстр. N 4254) вже подано до Верховної Ради України», – повідомив заступник Міністра юстиції Олександр Банчук.

Наразі ж в Україні відповідна процедура регулюється Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим Постановою Кабміну від 3 листопада 2010 року (далі – Постанова).

З метою поширення кращих практик проведення публічних консультацій, надання рекомендацій органам виконавчої влади щодо організації відповідної роботи Секретаріатом Кабінету Міністрів України спільно з Національним демократичним інститутом (НДІ) проведено навчальні онлайн-заходи для представників органів виконавчої влади. Крім того, було презентовано звіт про дотримання норм Постанови у діяльності 18 міністерств України в період 2019 — першого півріччя 2020 року. Аналіз було проведено ГО «Рух ЧЕСНО» завдяки підтримці британського народу через Фонд розвитку ефективного врядування Сполученого Королівства.

За результатами комплексної оцінки відповідності вимогам Постанови на основі контент-аналізу вебсайту Міністерства юстиції, Мін’юст було оцінено у 6,5 балів із 7 можливих. Зокрема, практика проведення консультацій відомством було позитивно оцінено за такими критеріями:

  • наявність рубрики «Консультації з громадськістю» на вебсайті;
  • наявність підрубрики «е-Консультації»;
  • публікація річного плану консультацій з громадськістю;
  • розміщення оголошень про проведення консультацій;
  • наявність визначеної Постановою інформації в оголошеннях;
  • публікація звітів за підсумками консультацій, де зазначена передбачена Постановою інформація.

Усього протягом 2019 – першого півріччя 2020 року Мін’юстом було проведено 48 публічних консультацій: 3 публічні громадські обговорення та 45 е-консультації. При цьому одна з публічних консультацій ініційована громадськістю.

Для оцінки ефективності проведення публічних консультацій як механізму залучення громадян до вироблення рішень важливо аналізувати не лише кількість проведених консультацій, але й частку пропозицій, які були враховані при прийнятті остаточного рішення. Для Міністерства юстиції цей показник склав 45% від загальної кількості проведених публічних консультацій. Це свідчить про те, що громадяни мають реальні інструменти для впливу та представлення своїх інтересів при розробці рішень, а ймовірність врахування їхніх пропозицій достатньо висока.

«Процес впровадження консультацій як реального інструменту впливу громадян та зацікавлених сторін на формування політик та рішень може бути складним і довготривалим. Але відображення позицій та інтересів різних категорій населення на ранніх етапах формування проєктів документів дозволяє краще передбачити можливі труднощі у процесі реалізації, проінформувати цільові групи щодо різних аспектів рішення, отримати підтримку груп, від яких залежить успішне впровадження політики, та залучити експертизу професіоналів, які стають учасниками консультацій. Належне проведення консультацій є важливою передумовою розробки якісних рішень. Не менш важливу роль відіграєй зрілість громадянського суспільства, готовність громадян загалом та окремих груп інтересів брати активну участь у консультаціях, вивчати проєкти запропонованих рішень та формувати альтернативні варіанти чи бачення політик», – говорить заступник Міністра юстиції Олександр Банчук.

Презентація