02-09-202015:08

Олександр Банчук: Верховна Рада підтримала законопроєкт про адміністративну процедуру в першому читанні

Верховна Рада у першому читанні 290 голосами ЗА ухвалила урядовий законопроєкт про адміністративну процедуру, який спрямований на реалізацію положень Конституції України та має стати «загальним»/рамковим нормативно-правовим актом, що запровадить якісно новий рівень законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності державних органів та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із державою.

«У адміністративному законодавстві України саме процедурна частина є найменш розвиненою, тому прийняття проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» дозволить вперше на законодавчому рівні врегулювати всю сукупність багатоманітних відносин між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та іншими суб’єктами, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції (адміністративними органами), і фізичними та юридичними особами», – зазначив заступник Міністра юстиції Олександр Банчук.

Законопроєктом передбачається, що адміністративна процедура в Україні має здійснюватись за принципами верховенства права, рівності перед законом, обґрунтованості та визначеності, неупередженості адміністративного органу тощо. Також визначено суб’єктний склад адміністративного провадження, правовий статус адміністративного органу, склад та правовий статус учасників адміністративного провадження та осіб, які сприяють розгляду адміністративної справи.

Крім того, проєктом Закону встановлюється:

  • суб’єктом розгляду скарги є адміністративний орган вищого рівня, а також може бути комісія, утворена адміністративним органом для розгляду скарг;
  • порядок відкликання або визнання акта недійсним;
  • можливість перегляду адміністративного акта за нововиявленими обставинами;
  • порядок виконання адміністративного акта;
  • порядок обчислення строків в адміністративному провадженні та встановлюються строки вирішення (перегляду) справи.

«Однією з новацій стало врегулювання питання реалізації механізму публічного правонаступництва внаслідок припинення первісного адміністративного органу або внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції», – додав Олександр Банчук.

Крім того, за словами заступника очільника Мін’юсту, положення законопроєкту дозволять на практиці забезпечити додатковий захист прав і законних інтересів особи у відносинах із державою, рівність осіб перед законом та ефективність здійснення контролю за законністю діяльності органів влади, сприятиме обмеженню проявів бюрократизму, свавілля та корупції з боку службовців, підвищить ефективність роботи органів влади.