05-02-202411:55

Олександр Олійник: Мін’юст пропонує запровадити пілотний проєкт щодо онлайн-розгляду справ в цивільному судочинстві

Директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України Олександр Олійник виступив із доповіддю на тему «Можливість запровадження в Україні трансюрисдикційного онлайн-розгляду справ» в межах круглого столу «Правосуддя майбутнього: судова мережа та доступ до правосуддя».

Олександр Олійник під час своєї доповіді зазначив, що онлайн-вирішення судових спорів в сучасному світі потрібно розглядати вже як даність, а не альтернативний механізм вирішення спорів. Так, у 2021 році ЄБРР запустив проект «Regional Framework Project on Digital Transformation of Courts – Development of Online Courts for Small Crimes», який спрямований на полегшення доступу до правосуддя та зосереджується на розвитку онлайн-судів для дрібних позовів (від 5 000 до 10 000 євро).

Тому, за словами директора Директорату правосуддя та кримінальної юстиції, головне питання полягає в тому, чи готова Україна йти в ногу з часом і запровадити такі онлайн-суди в нашій країні.

«Концептуальний замисел такого трансюрисдикційного розгляду полягає в необхідності запровадження механізму, який би дозволив забезпечити належний судовий розгляд та рівномірний розподіл навантаження між судами та суддями. Ідея полягає в тому, що певні категорії справ, шляхом онлайн розгляду можна буде проводити незалежно від місця знаходження сторін та суду. Наприклад, справа наказного провадження – заявлено вимогу про стягнення аліментів. Заявник знаходиться в Києві, боржник – в Сумах. Справу зареєстровано в ЄСІТС, системою проаналізовано кількість суддів, які можуть розглянути цю справу, і обрано одного суддю найменш завантаженого в суді Черкаської області.

На практиці цю ідею можна реалізувати шляхом використання Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) в режимі відео конференції. Наразі чинне процесуальне законодавство України, я говорю про КАС, ЦПК та ГПК, передбачає введення в експлуатацію окремих модулів ЄСІТС», - поінформував Олександр Олійник.

Так, за його словами, ЄСІТС запроваджено:

  • реєстрацію в обов’язковому порядку електронних кабінетів в ЄСІТС потенційними учасниками (адвокатами, нотаріусами, державними та приватними виконавцями, арбітражними керуючими, судовими експертами, органами державної влади та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами);  
  • подання учасниками справи процесуальних документів до суду в електронній формі  з використанням ЄСІТС;
  • направлення судом усіх процесуальних документів, в тому числі і рішень судів, учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів;
  • участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису;
  • підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України»;
  • фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу;
  • створення протоколу судового засідання ЄСІТС;
  • оформлення судових рішень в електронній формі, підписання електронним підписом судді (у разі колегіального розгляду - електронними підписами всіх суддів, які входять до складу колегії) та викладення з використанням ЄСІТС;
  • викладення з використанням ЄСІТС виконавчих листів в електронній формі.

«Тобто всі етапи судового розгляду передбачені з урахуванням цифровізації. Отже, можна сказати, що перший етап для запровадження трансюрисдикційного онлайн-розгляду вже майже виконано. Тепер ще необхідно нормативно врегулювати участь в онлайн-розгляді в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із використанням власних технічних засобів для всіх категорій учасників. Проблемні моменти щодо онлайн-розгляду спорів ми запропонували врегулювати у розроблених Мін’юстом проєктах законів України №9090 та 9091», - зауважив Олександр Олійник.

Таким чином, наступний етап - запровадити екстериторіальний розгляд справ через модулі систем ЄСІТС та визначити категорії справ, які будуть розглядатися без врахування правил територіальної підсудності.

«Саме тому ми пропонуємо запровадити пілотний проєкт - внести зміни до порядку функціонування підсистеми автоматизованого розподілу справ ЄСІТС та передбачити можливості для певних категорій справ здійснювати екстериторіальний розподіл між суддями. Наприклад, запровадити трансюрисдикційний онлайн-розгляд справ в цивільному судочинстві для малозначних справ та справ наказного провадження», - підсумував Олександр Олійник.