08-07-202417:10

Олександр Олійник: За час проведення правових моніторингів практика дослідження правових проблем зазнала позитивних змін

Тематиці правового моніторингу та порядку його проведення був присвячений виступ директора Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Олександра Олійника під час заходу «Зміст і форма правового моніторингу», організованого Міністерством юстиції за підтримки Проєкту ЄС «Право-Justice».

Під час свого виступу Олександр Олійник звернув увагу присутніх, що Мін’юст вже 6-й рік підряд, з 2019 року, проводить аналіз ефективності законодавства та, як результат, презентує Моніторингові звіти.

«На сьогодні Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції  здійснено 8 моніторингів. За час проведення моніторингів практика дослідження правових проблем зазнавала позитивних змін та удосконалення. Зокрема, процес збору даних для останнього Моніторингового звіту вперше носив автоматизований характер завдяки впровадженню у 2023 році онлайн-платформи збору та аналізу інформації. Також були скориговані строки та етапи проведення моніторингу, напрацьовані механізми взаємодії державних експертів і головних управлінь Директорату з іншими структурними підрозділами Міністерства та заінтересованими сторонами (підприємствами, установами, організаціями), підписано Меморандуми про співробітництво з науковими установами щодо участі у здійсненні моніторингу в частині наукового аналізу визначених для дослідження проблем, прийнято Закон України «Про правотворчу діяльність», – зазначив керівник Директорату.

Олександр Олійник повідомив, що Наказом Міністерства юстиції України від 29.04.2024 № 1261/5 було затверджено «Порядок здійснення правового моніторингу у сферах судоустрою та судочинства, кримінальної юстиції, доступу громадян до правосуддя та безоплатної правничої допомоги, здійснення адвокатської діяльності, судово-експертної діяльності, організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) та банкрутства». Відтак, Директорат аналізуватиме стан правовідносин у цих сферах, а результатом роботи стануть щорічний та оперативний моніторинги 2024.

Олександр Олійник окреслив теми, які будуть включені до моніторингового звіту 2024. Серед них: судовий контроль за дотриманням строків у процедурах банкрутства; внесення змін до статті 382 КК щодо розширення переліку судових рішень, за невиконання яких передбачена кримінальна відповідальність, ухвалою слідчого судді; проблемні моменти оформлення комісійних та комплексних експертиз; умови для припинення відставки судді; виконання рішень про конфіскацію майна; застосування на практиці різних підходів щодо визначення місця залучення адвоката для надання безоплатної вторинної правничої допомоги обвинуваченим (підозрюваним) тощо.

В ході презентації було показано оновлений порядок проведення правового моніторингу, його мету, розкрито зміст та місце правового моніторингу, здійснюваного Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції, в правотворчій діяльності Міністерства юстиції. Детально висвітлено шляхи збору інформації про проблеми у сферах правового регулювання, представлено інструменти їх аналізу, прояснено процедуру відбору проблем для дослідження. Також представлено подальші шляхи пошуку відповідних варіантів вирішення проблем: проведення анкетувань, в тому числі, за допомогою онлайн-платформи для збору та аналізу інформації, консультацій зі стейкхолдерами, звернення до НДІ, університетів, академій, інститутів, в тому числі, через меморандуми про співробітництво для здійснення наукового аналізу проблем, вивчення позиції вітчизняних та зарубіжних науковців, узагальнення інформації з наукової літератури, та можливого визначення шляхів вирішення конкретної проблеми; описано етапи та календарний план проведення правового моніторингу.

«Юстиція без барʼєрів» – ініціатива у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Стратегія розроблена за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

 

Презентація