16-10-200300:00

Підбито підсумки конкурсу на краще юридичне видання

Пятий Всеукраїнський конкурс на краще юридичне видання підбив підсумки та назвав номінантів. Як зазначають в оргкомітеті конкурсу, усього було розглянуто 139 видань, що вийшли друком у 2002 році. Зокрема, 27 монографій, видань за номінаціями "юридичні підручники" і навчальні посібники, 34 науково-практичних і довідкових видання в галузі права. За рішенням Оргкомітету конкурсу V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання лауреатами стали 64 наукові праці та 128 авторів. Кращі видання визначалися у восьми номінаціях:

У номінації "Юридичні колективні монографічні видання" першу премiю присуджено монографії "Органи державної влади України" за ред. академіка В. Погорілка. Видання відзначене за професійний і науковий рівень висвітлення проблем загальної теорії державної влади, проблем законодавчої влади.

У номінації "Кращі юридичні підручники" призначено дві перші премії. Нагорожено професорів М. Бажанова, В. Сташиса, та Я. Тація за редакцію підручника "Кримінальне право України: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти". Першу премію вручено також підручнику "Адміністративне право України: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти" за редакцією голови Вищої Ради юстиції, академіка С. Ківалова.

У номінації "Навчальні посібники (практикуми, курси лекцій, хрестоматії тощо) "першу премiю вручено колективу авторів за роботу "Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник".

У номінації "Науково-популярні, науково-практичні і довідникові видання у галузі права (збірники нормативних актів, коментарі, довідники тощо)" Першу премiю вручено колективу авторів за видання "Настільна книга слідчого: Науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів".

Видавничий дім "Юстініан" отримав першу відзнаку за номінацією "Краще поліграфічне видання".

За висвітлення широкого спектру проблемних питань реформування правової системи та законодавства України в номінації "Періодичні юридичні видання, часописи тощо" переможцем визнано "Часопис Київського університету права" за редакцією академіка Ю. Шемшученка.

У номінації "Студентські наукові публікації у періодичних юридичних виданнях" першу премiю за брошуру "Пропорційна виборча система: проблеми і перспективи її впровадження в Україні" присуджено студенту III курсу юридичного факультету Академії муніципального управління Сергію Кампу.

Кращим відповідальним редактором юридичних видань 2002 року був визнаний міністр юстиції, кандидат юридичних наук О. Лавринович за участь у випуску "Популярної юридичній енциклопедії". Видання було відзначене за доступне тлумачення основних юридичних термінів і понять, що найчастіше вживаються у нормативно-правових актах, навчальній та науковій літературі. Крім того, відзначено вдалу подачу трактувань термінології, яка використовується в Конституції України, кодексах та інших законодавчих актах.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua