25-01-200500:00

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У 2004 РОЦІ(підсумкова Колегія Міністерства юстиції, 25 січня 2005 року)

Протягом минулого 2004 року навантаження на органи юстиції України суттєво збільшилося практично за всіма напрямками роботи. Окремі підрозділи системи у 2004 році працювали з потрійним завантаженням. Це було пов'язано як з покладенням на Міністерство юстиції нових повноважень, значною активізацією суспільно-політичного життя, так і з інтенсифікацією планів роботи Мін'юсту. Так, протягом 2004 року на Мін'юст та його підрозділи були покладені додаткові функції щодо законопроектної діяльності та ведення державних реєстрів, міністерство отримало нові повноваження в міжнародно-правовій та євроінтеграційній сферах, розширилися функції відомства й у зв'язку з виборами Президента України-2006, зокрема внаслідок змін до виборчого законодавства (у частині складанння списків виборців). При цьому кількість осіб, що працювали у системі юстиції зменшилося з 19,9 тисяч осіб у 2003 році до 19,5 тисяч осіб у 2004 році.

Законопроектна діяльність Мін'юсту України

Протягом 2004 року розроблено Міністерством юстиції було розроблено 64 законопроекти. Це в 2,5 рази більше, ніж було розроблено у 2003 році (24). Для порівнянняу 1996 році Мін'юстом України розроблено 21 законопроект, у 1997 – 43, у 1998 – 81, у 1999 – 59, у 2000 – 27, у 2001 – 18, у 2002 – 58.

2004 року кількість супроводжень Мін'юстом законопроектів у Верховній Раді України та її комітетах зросла більше ніж удвічі порівняно з попередніми роками. Міністерство юстиції є відповідальним за супроводження у Верховній Раді України кожного сьомого законопроекту. Порядок денний п'ятої сесії Верховної Ради України четвертого скликання включав 920 законопроектів, з яких до компетенції Міністерства юстиції належало 160 законопроектів. Порядок денний шостої сесії Верховної Ради України четвертого скликання включав 943 законопроекти, з яких до компетенції Міністерства юстиції належало 175 законопроектів.

Європейський Суд та питання дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини

Протягом 2004 року кількість скарг проти України, надісланих до Європейського суду з прав людини у Стасбурзі збільшилася до 9 тисяч. Одночасно Європейський суд значно інтенсифікував розгляд справ проти України. Кількість ухвалених 2004 року рішень у справах проти України є більшою, ніж за весь 2003 рік, і втричі більшою ніж за 2001-2002 роки разом взяті.

Протягом 2004 року Європейський суд з прав людини виніс 14 рішень щодо суті у справах за зверненнями про порушення державними органами України прав, гарантованих Конвенцією про захист прав і основних свобод людини. В одному рішенні констатовано відсутність порушення прав людини. В 13 Судом констатовано порушення статтей Європейської Конвенції про захсит прав і основних свобод людини. Останні сім рішень Суду на сьогоднішній день ще не набули статусу остаточних.

На кінець року в Національному бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини Міністерства юстиції України знаходилося 184 справ, які Євросуд визнав прийнятними до розгляду та надіслав українському уряду для надання зауважень. Це вп'ятеро більше, ніж було надіслано у попередні роки.

Упродовж минулого року Національним бюро зроблено понад 300 запитів, які стосувалися скарг, поданих до Євросуду проти України (у 2003 - 200). Мін'юстом України підготовлено матеріали у 144 справах, які стосувалися скарг на заборону катувань або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання; право на свободу та особисту недоторканість; право на справедливий судовий розгляд; право на мирне володіння майном; наявність національних засобів захисту, які дозволяли б виправити те чи інше порушення прав особи на національному рівні та які були б одночасно доступними та ефективними.

Державна реєстрація нормативно-правових актів:

- центральних органів виконавчої влади

Кількість нормативно-правових актів, які подаються на державну реєстрацію до Мін'юсту з кожним роком зростає. Так, у 2004 році їх зареєстровано у 6 разів більше ніж в середньому на рік починаючи з 1993 року - 1681 нормативно-правовий акт із 1786 поданих на державну реєстрацію. Всього за період 1993 – 2004 р. р. міністерством зареєстровано 10 280 нормативно-правових актів (77 % від кількості поданих).

Упродовж 2004 року Мін'юстом відмовлено в державній реєстрації 4,4 % від загальної кількості актів, поданих на державну реєстрацію до міністерства. Найбільше відмовлено ДПА - 8 відмов з 55 поданих актів ( 15 %), Держкомугоспу - 6 з 33 (18 %), Мінтрансу - 4 з 84 (4,7%), Державної комісії регулювання ринків фінансових послуг - 5 з 59 (8,5%), МВС, Мінагропрому, Міносвіти і науки України, Мінфіну відмовлено в державній реєстрації 3 нормативно-правових актів.

Упродовж 2004 року за результатами проведення правової експертизи нормативно-правових актів Мін'юстом попереджено прийняття близько 1500 незаконних правових норм, з них 372 порушували права громадян , 178 - права підприємств, 284 акти містили перевищення компетенції, 711 - інші порушення законодавства. Досить часто Мін'юстом попереджується прийняття відомчими нормативно-правовими актами незаконних норм щодо встановлення різного виду відповідальностіза порушення чинного законодавства.

За 2004 рік Мін'юстом повернуто на доопрацювання 148 актів (що становить 8,3% від загальної кількості актів поданих на державну реєстрацію). Найбільше відправлено на доопрацювання нормативно-правових актів Мінтрансу (15 із 84 поданих на державну реєстрацію), Фонду держмайна України (9 із 70 ), Мінфіну (8 із 54 ), Державної митної служби України (8 із 71), Державного комітету України з нагляду за охороною праці (7 із 28 ), Нацбанку України (7 із 123), МВС ( 6 із 66 ).

- місцевих органів виконавчої влади

Обласними управліннями юстиції протягом 2004 року було відмовлено в державній реєстрації 16 % актів від поданих (з 2304 зареєстровано 1792 нормативно-правових актів, у тому числі 784 розпорядження голів облдержадміністрацій). Районними управліннями юстиції протягом 2004 року відмовлено у державній реєстрації 6,8% актів від поданих (зареєстровано 7539 нормативно-правових актів із 8240 поданих).

Обласними та районними управліннями юстиції попереджено прийняття близько 600 незаконних правових норм. Зокрема, повернуто на доопрацювання 179 нормативно-правових актів, що становить 7,8 % актів від поданих. Районними управліннями юстиції повернуто на доопрацювання 178 нормативно-правових актів, що становить 2 % актів від поданих.

Перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів центральниими та місцевими органами виконавчої влади

Протягом 2004 року Міністерство юстиції здійснило 18 перевірок (у 2003 році – 8) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо стану державної реєстрації ними власних нормативно-правових актів.

Виявлено 172 нормативно-правових акти, які підлягали державній реєстрації, проте на державну реєстрацію до Мін'юсту не подавались, 5 листів та 1 телеграма, які містили нові правові норми. У ході перевірок, проведених обласними та районними управліннями юстиції перевірено відповідно 598 та 7617 суб'єктів нормотворення. Виявлено відповідно 335 та 865 незареєстрованих нормативно-правових актів.

Результати проведених перевірок свідчать про те, що до цього часу існує проблема застосування центральними органами виконавчої влади незареєстрованих (нечинних) нормативно-правових актів у правовому полі України. У зв'язку з цим у 2004 році Міністерством юстиції внесено зміни та доповнення до Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру. На сьогодні у разі надходження до Мін'юсту скарги на нормативно-правовий акт, зареєстрований територіальним управлінням юстиції, або в разі виявлення міністерством під час перевірки зареєстрованого територіальним управлінням юстиції нормативно-правового акта, що суперечить чинному законодавству, Міністерство має право скасувати рішення про державну реєстрацію такого акта за встановленою цим Порядком процедурою.

Представництво інтересів держави в судах України та в закордонних юрисдикційних органах

Упродовж 2004 року Мін'юстом України взято участь у 849 судових засіданнях під час розгляду 291 цивільної справи. При цьому, збільшилася складність заявлених позовів. Якщо в 2002 році на одну судову справу виходило 1,3 судових засідання, то вже відповідно в 2004 році по 2,9.

Збільшилася також кількість позовних заяв. Зокрема, на 53% до Президента України і на 10% до Кабінету Міністрів України. Однією з причин задоволення таких позовів є невідповідність спірних постанов чи розпоряджень, виданих цими органами, чинному законодавству.

У 2004 році Міністерство юстиції взяло участь у 38 справах за позовами до Президента України (у 2003 році – 18). З них було задоволено 1 позов (у 2003 р. – 0); відмовлено у 33 позовах (у 2003 році – 13); знаходиться на стадії розгляду 4 позови.

За позовами до Кабінету Міністрів України Міністерство юстиції взяло участь у 121 справі (у 2003 р. – 110). З них було задоволено 12 позовів (у 2003 р. – 9); відмовлено у 97 позовах (у 2003 р. – 52); знаходиться на стадії розгляду – 12 позови.

Позитивною тенденцією є зменшення на 47% позовів до Мін'юсту України. Така тенденція свідчить про поліпшення роботи Міністерства, зокрема з питань реєстрації відомчих нормативних актів, експертного забезпечення правосуддя, що було проблемою в минулому році, та по трудових спорах.

Територіальні управління юстиції у 2004 році здійснювали представництво інтересів держави в судах України у 120 справах. При цьому судами було задоволено 2 позови.

Крім того, на початок 2003 року Україна була стороною у 10 справах за позовами, які надійшли до різних закордонних юрисдикційних органів. Протягом 2004 року вдалося досягнути позитивних результатів та забезпечити врегулювання по 5 справах: 4 справи урегульовано мирним шляхом, по 1 справі рішенням суду Україна виведена з процесу, провадження у справі припинено в частині, що стосується прав держави її відповідальності.

Залишаються на розгляді у закордонних юрисдикційних органах справи: за позовам литовської компанії „Токіос Токелес" та американської компанії Western NIS Enterprise Fund проти держави Україна; компанії "Alim Airlines" до Кабінету Міністрів України , Мінфіну, Мінтрансзв'язку та інших; компанії „Norsk Hydro ASA" до ФДМУ; за позовом кіпрської компанії TMR Energi Limited до Фонду державного майна України та АНТК "Антонов".

Експертне забезпечення правосуддя

2004 року науково-дослідними інститутами судових експертиз, що належать до компетенції Мін'юсту, виконано близько 68 тисяч експертиз, що на 7% більше ніж 2003 року (63тис. експертиз) та на 15% більше, ніж у 2002 році (59 тис. експертиз).

Третину з них (22 тис. еспертиз) було проведено по кримінальних справах, що на 10% більше, ніж позаторік (у 2003 році – 19,8 тис.) Найбільшу кількість експертиз у кримінальних справах, як і в 2003 році, виконано Одеським та Донецькому інститутами судових експертиз.

Залишається також незмінною тенденція минулих років, коли найбільша кількість судових експертиз в Україні, що виконується науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції – понад 45%, здійснюється на замовлення фізичних осіб – громадян України.

Державна виконавча служба

Згідно оперативних даних, з урахуванням залишку 2003 року, протягом 2004 року підлягало виконанню понад 8 млн. рішень судів, що на 6,7 % більше ніж у 2003 році.Значне збільшення кількості виконавчих документів спостерігалося в Донецькій, Сумській та Харківській областях. В порівнянні з минулим роком сума, що підлягала стягненню за судовим рішеннями, збільшилась на понад 10 млрд.грн. або на 23,8% в середньому по Україні. У Дніпропетровській же області зазначені суми збільшились на 82,6 %, у Рівненській області – на 89,9 %, а у Миколаївській області – на 136,0%.

З урахуванням збільшення рішень судів, знову гостро постало питанням перевантаження державних виконавців. У 2004 році в середньому по Україні навантаження на кожного державного виконавця в місяць складало 103 виконавчих документи, що в середньому на 20 % більше у порівнянні з 2003 роком. Це вдвічі вище, ніж фізично спроможний виконати протягом місяця державний виконавець.

За 2004 рік державними виконавцями завершено судових рішень майже по 5 млн. рішень судів або 61,5 % від кількості виконавчих документів, що підлягали виконанню. Суми, що підлягали стягненню за цими судовими рішеннями, дорівнювали 27,2 млрд. грн., що більше порівняно з минулим роком на 5 млрд. грн. (25,0 %).

Найкращі показники виконання по кількості завершених судових рішень спостерігаються в АРК, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях та м. Києві. У 2004 році органами державної виконавчої служби процент завершених документів від кількості виконавчих документів, що підлягали виконанню, становить в АРК 75,4 %, в Дніпропетровській області - 74,1 %, Миколаївській області - 74,2 %, у м. Києві – 76,2 %.

Найнижчі показники виконання по завершених судових рішеннях зафіксовано у Донецької області - 37,2 % від кількості виконавчих проваджень, що підлягали виконанню.

Заслуговує на увагу організація роботи державних виконавців Івано-Франківської області, завдяки діяльності яких в даному регіоні показник стягненнь боргів за судовими рішеннями у порівнянні з 2003 роком покращився на 158,9 %.

Ведення Єдиних та Державних реєстрів

Протягом 2004 року Державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України с творено та впроваджено в експлуатацію 7 нових реєстрів:

Державний реєстр іпотек.

Щомісячно кількість реєстрацій іпотек в реєстрі збільшується на 3%, кількість виданих витягів з реєстру збільшується на 5%.

Державний реєстр обтяжень рухомого майна.

Реєстр обтяжень рухомого майна було створено на базі Державного реєстру застав рухомого майна. Базу даних Державного реєстру застав рухомого майна повністю перенесено до бази даних Державного реєстру обтяжень рухомого майна. У порівнянні з 2003 роком кількість реєстрацій збільшилась на 73,52%; кількість виданих витягів збільшилась на 94,7%.

Державний реєстр правочинів.

На сьогодні до реєстру підключені всі державні нотаріальні контори та 98% приватних нотаріусів України.

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень (ЄДРВП).

У грудні 2004 року закінчено роботу над створенням та розробкою Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень (ЄДРВП), що має забезпечити облік виконавчих проваджень, контроль за дотриманням державними виконавцями вимог чинного законодавства при здійсненні виконавчих дій щодо примусового виконання рішень судів та інших органів, з метою підвищення швидкості роботи виконавчих служб по виконанню судових рішень. Станом на 31.12.2004 року підключено до реєстру 700 відділів ДВС; в реєстрі зареєстровано 268368 виконавчих документів.

Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна

Реєстр створений з метою захисту майнових прав та інтересів громадян і організацій шляхом накопичення та використання даних про заборону відчуження й арешти нерухомого майна юридичних та фізичних осіб. За даними Єдиного реєстру заборон відчуження об' єктів нерухомого майна кількість зареєстрованих заборон за 2004 року у порівнянні з 2003 роком зросла на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року; кількість витягів зросла на 16,86%.

Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України.

З метою упорядкування системи обігу та застосування спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України розроблено та впроваджено Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України. Цей Реєстр створений таким чином, що інформація з інших реєстрів, де використовуються спеціальні бланки автоматично потрапляє а автоматизовану базу даних. Таким чином облік обігу та застосування бланків здійснюється автоматично.

Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ.

Введений в дію 1 грудня 2000 року. 2004 року розпочата робота по модернізації Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ, яка буде завершена в першому півріччі 2005 року.Реєстр створений з метою захисту майнових прав та інтересів громадян і юридичних осіб, створення єдиної системи обліку заповітів та спадкових справ, зменшення навантаження на суди за рахунок розв'язання питань спадкування у безспірному порядку. За 2004 рік у зазначеному реєстрі зареєстровано спадкових справ на 13,17 % більше, ніж у 2003 році; кількість зареєстрованих заповітів збільшилась на 6,42%;кількість перевірок зареєстрованих заповітів та спадкових спра зросла відповідно на 14,05% та 15,66%.

Крім того, продовжується робота по внесенню (наданні) інформації з (до) інших Єдиних та Державних реєстрів, утримувачем яких є Мін'юст:

Державний реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян. Реєстр створено і ведено в дію 6 травня 1997р. У 2004 році у порівнянні з 2003 роком кількість зареєстрованих в реєстрі атестованих судових експертів та осіб, які одержали в установленному порядку дозвіл на проведення конкретного виду судової експертизи збільшилась на 0,46%.

Єдиний державний реєстр об'єднань громадян та благодійних організацій, створений в 1998 році. В 2004 році розроблено нову концепцію Реєстру об'єднань громадян та благодійних організацій. Розпочато роботу над розробкою програмного забезпечення нової версії Реєстру. Кількість реєстрацій в реєстрі за поточний рік у порівнянні з минулим періодом зменшилась на 4,36%.

Єдиний реєстр доручень, посвідчених у нотаріальному порядку

Започаткованийу травні 1998 року. Метою створення реєстру є профілактика злочинів проти власності шляхом накопичення та використання нотаріусами, органами ДАІ та іншими правоохоронними органами відомостей про посвідчені доручення. Кількість зареєстрованих в реєстрі доручень у 2004 року у порівнянні з 2003 роком знизилась на 10,81%, а кількість перевірок дійсності доручень – зменшилась на 11,42 %.

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Запроваджений у серпні 1997 року. Метою створення реєстру є надання нотаріусам України та правоохоронним органам можливості перевірити справжність нотаріальних документів, виконаних на спеціальних бланках нотаріальних документів, що сприяє уникненню укладання угод, які суперечать законним інтересам фізичних та юридичних осіб. Кількість зареєстрованих спеціальних бланків нотаріальних документів у Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів у порівнянні з 2003 роком зросла на 13,23 %; кількість використаних спеціальних бланків нотаріальних документів зросла на 11,99%.

Єдиний реєстр нотаріусів України.

Реєстрвведений в дію в серпні 1997 року. Метою створення реєстру є забезпечення упорядкування обліку державних та приватних нотаріусів України. За 2004 рік у порівнянні з минулим роком кількість зареєстрованих у Реєстрі збільшилась відповідно: державних нотаріальних контор (ДНК) та архівів – на 0,12%; ДНК та архівів, підключених до Реєстру – на 4,05%; приватних нотаріусів (ПН) – на 12,11%; ПН, підключених до Реєстру – на 26,16%.

Реєстр прав власності на нерухоме майно.

Запроваджений 1 жовтня 2002 року. Державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно здійснюють підприємства бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ) у межах визначених адміністративно-територіальних одиниць на підставі відповідних рішень виконавчих органів місцевого самоврядування. За 2004 рік в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровано на 10,31% більше об'єктів нерухомого майна в порівнянні з минулим роком та на 36,2% збільшилась кількість зареєстрованих прав власності на них.

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Порівняно з аналогічним періодом 2003 року, кількість зареєстрованих нормативно-правових документів у 2004 року зросла на 9,21%.

Реєстрація актів цивільного стану громадян

У 2004 році, відповідно до Сімейного кодексу України, що набув чинності 1 січня 2004 року, державні органи РАЦС набули нової функції - складання протоколів про адміністративні порушення за несвоєчасну без поважних причин реєстрацію батьками народження дитини. У 2004 році органами РАЦС складено та надіслано до відповідних адміністративних комісій 14 919 протоколів про адмінпорушення.

З 22 грудня 2003 року, після приєднанням України до Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року, на Мін'юст України було покладено повноваження з легалізації документів, виданих підприємствами і установами України, для використання за кордоном, шляхом проставляння апостилю. Протягом 2004 року апостиль проставлено на 44315 документах. Усі документи, які надавалися, перевірено на відповідність законодавству та міжнародним вимогам щодо їх оформлення.

За оперативними даними, у 2004 році органами реєстрації актів цивільного стану України зареєстровано 1 662 590 актів цивільного стану, з них: 428 807 народжень (у 2003 році – 410 764), 760 309 смертей (у 2003 році – 765 458), 278 128 шлюбів (у 2003 році – 370 967), 173 022 розірвань шлюбів (у 2003 році – 177 022), 22 324 змін імені (у 2003 році – 24 234). У порівнянні з 2003 роком (1 748 445) кількість зареєстрованих актів зменшилась на 85 855.

Станом на 1 січня 2005 року загальна кількість відділів реєстрації актів цивільного стану складає 738, з них: 19, які підпорядковуються безпосередньо обласним, 150 – міським, 428 – районним, 104 – міськрайонним та 37 – районним у містах управлінням юстиції.

Діяльність нотаріату

Згідно статистичних даних, у минулому році нотаріусами України вчинено більше 7 млн. 200 тис. нотаріальних дій, що на 10% більше, ніж у 2003 році. Із загальної кількості 4 млн. 400 тис. дій (61%) вчинено державними нотаріусами, 3 млн. 800 тис. (39%) – приватними.

Порівняно з 2003 роком сума справленого державними нотаріусами державного мита збільшилась майже на 25%: стягнуто та перераховано до бюджету 82 618 948, 62 грн. за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру о тримано 35 746 213,32 грн., тобто, ріст надходжень від надання таких послуг складає майже 24 %. Приватними нотаріусами сплачено до бюджету податків – 40 142 909,84 грн. (2003 рік – 61 081 283, 86).

А ктуальним залишається питання оптимального забезпечення послугами нотаріусів усіх адміністративно – територіальних одиниць країни. В Україні створено 640 нотаріальних округів, з яких частково забезпечені послугами приватних нотаріусів 142 округи, повністю не забезпечені – 54.

2004 року Кабінетом Міністрів України з метою належного забезпечення населення малих та середніх міст України нотаріальними послугами прийнято постанову "Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2000 № 403", якою збільшено штатну чисельність працівників територіальних органів Мін'юсту та працівників державних нотаріальних контор на 494 особи.

Упродовж 2004 року нотаріусами всього вчинено понад 17 млн. нотаріальних дій, з яких державними нотаріусами – 4, 4 млн., приватними - 12,7 млн. При цьому середнє навантаження на одного державного нотаріуса у 2004 році відчутно зросло, склавши 3 218 нотаріальних дій (2003 – 2 876), на одного приватного - 4 378 нотаріальних дій. Тобто, середнє навантаження на одного державного нотаріуса по кількості вчинених нотаріальних дій збільшилось, а приватного нотаріуса зменшилося. Це пояснюється, перш за все, збільшенням кількості громадян, які звертались до державних нотаріусів за оформленням спадщини у зв'язку з її оподаткуванням у 2005 році, та збільшенням кількості осіб, які зареєстрували приватну нотаріальну діяльність.

У 2004 році Мін'юстом на підставі рішень кваліфікаційних комісій нотаріату регіональних управлінь юстиції видано 578 свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Наказами Мін'юсту України анульовано 14 свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю (у 2003 році – 22 свідоцтва), з них 7 - у зв'язку із смертю нотаріусів. Так, за неодноразові порушення чинного законодавства анульовано 5 свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю (Черкаська, Львівська, Дніпропетровська, Луганська, Харківська області). З а неналежне ставлення до своїх обов'язків притягнуто до відповідальності 16 (у 2003 році – 4) завідувачів державними нотаріальними конторами та 15 державних нотаріусів за допущені порушення при вчиненні нотаріальних дій. Діяльність 19 приватних нотаріусів призупинялась для усунення виявлених в процесі перевірок недоліків та порушень чинного законодавства.

Реєстрація адвокатських об'єднань

Протягом 2004 року Міністерством юстиції зареєстровано 35 адвокатських об'єднань ( в 2003 році – 3 6) . Внесено зміни та доповнення до 32 (в 2003 році – 33) статутів вже зареєстрованих адвокатських об ' єднань.

Легалізація об'єднань громадян

Спостерігається тенденція до зростання кількості зареєстрованих об'єднань громадян. Упродовж 2004 року Мін'юстом зареєстровано 176 громадських організацій, 8 політичних партій, 7 професійних спілок, 7 постійно діючих третейських судів, 60 благодійних організацій, символіку 35 об'єднань громадян. Станом на січень 2005 року в Україні зареєстровано 104 політичні партії, 1963 всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, з них всеукраїнських - 1520, міжнародних – 443.

Органами юстиції на місцях легалізовано близько 3 тис. місцевих об'єднань громадян, зареєстровано понад 24,1 тис. структурних утворень політичних партій, понад 800 місцевих благодійних організацій, 80 профспілок та їх об'єднань, близько 200 статутів територіальних громад тощо.

Серед зареєстрованих організацій за своїми метою, завданнями та напрямами діяльності переважають організації професійного (346),фізкультурно-спортивного (270), науково-технічного (144), освітнього, культурно-виховного (151) спрямування. Значну кількість серед зареєстрованих організацій складають організації національних та дружніх зв'язків (125), молодіжні (124), жіночі (44) організації, об'єднання ветеранів та інвалідів (63 ), об'єднань охорони природи (52) та інші.

Найбільша кількість легалізованих громадських організацій з місцевим статусом припадає на м. Київ (понад 4 тис. організацій), Львівську область (понад 1,5 тис. організацій), Одеську (понад 1,4 тис.), Харківську (1028 організацій), Донецьку (912 організацій), Кіровоградську (понад 990 організацій), Дніпропетровську (900 організацій) області.

Відповідно до Закону України "Про третейські суди" зареєстровано 35 постійно діючих третейських судів, з них 7 – міністерством.

Мін'юстом перевірено понад 270 громадських організацій, що були зареєстровані у 1991-1992 роках, територіальними органами юстиції впродовж 2004 року - 4,5 тис.об'єднань громадян щодо дотримання ними положень своїх статутів. Найбільш активно контроль за дотриманням об'єднаннями громадян положень власних статутів здійснювали Головне управління юстиції в АР Крим, Дніпропетровське, Донецьке, Київське, Луганське, Полтавське, Тернопільське, Чернівецьке обласні, Київський та Севастопольський міські управління юстиції.

За результатами перевірок винесено понад 400письмових попереджень. В АРК, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Харківській та Херсонській областях подано матеріали до суду щодо примусового розпуску понад 60 громадських та благодійних організацій. За рішенням суду скасовано записи про реєстрацію 18 громадських та 13 благодійних організацій, які фактично припинили статутну діяльність.

Міжнародне правове співробітництво

Міністерством юстиції України здійснюється робота з підготовки, укладання та виконання міждержавних договорів про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах.

Протягом 2004 року опрацьовано 25 проектів міжнародних договорів, що на 9 договорів більше від 2003 року. Зокрема, завершено роботу над договорами з Лівією про правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних і кримінальних справах; з Таїландом про правову допомогу у кримінальних справах; з Російською Федерацією, Білорусією, Туркменистаном і Бразилією про передачу засуджених осіб; з Єгиптом та Індією про правові відносини і правову допомогу в цивільних справах. Загалом на сьогодні договірно-правова база України про правові відносини та правову допомогу в цивільних і кримінальних справах складає 78 міжнародних договорів, з яких набули чинності – 63.

Протягом 2004 року продовжувалася робота із забезпечення співробітництва з Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права. З 1 січня 2005 року в Міністерстві юстиції, яке у липні 2004 року було визначене Національним органом України для сприяння контактам з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права, утворено Відділ міжнародного приватного права. Розпочато роботу по запрошенню Генерального секретаря Гаазької конференції з міжнародного приватного права відвідати 2005 року Україну з офіційним візитом.

У сфері співробітництва з Гаазькою конференцією розпочато розробку конвенції щодо юрисдикції та судових рішень в цивільних та комерційних справах; розробку нового міжнародного інструменту з питань зобов'язань щодо фінансової підтримки одного з членів сім'ї та/або дітей. Проводиться робота щодо опрацювання проектів Гаазької конвенції про угоди про виключний вибір суду. Також підготовлено пропозиції про приєднання України до Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

Правоосвітня та правовиховна робота

Протягом 2004 року значно пожвавилась діяльність органів юстиції з питань правової освіти населення. Проведено понад 57 тис. правоосвітніх заходів, якими охоплено понад 11 млн. громадян.

В Україні створено понад 2 180 громадських приймалень, виїзних консультативних пунктів для надання безкоштовних юридичних консультацій соціально незахищеним верствам населення. У 2004 році до громадських приймалень звернулось близько 216 тисяч громадян з різних правових питань .

До найважливіших напрямів правоосвітньої роботи управлінь юстиції належить і сприяння створенню на базі вищих навчальних закладів юридичних клінік, діяльність яких підпорядкована навчальній меті. В Україні діють понад 40 юридичних клінік, проти 25 - у позаминулому році.

Забезпечуючи надані Мін'юсту повноваження щодо координації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, протягом 2004 року проведено перевірки стану організації правової роботи у МВС, Мінсім'їмолоді, Державній митній службі, Національній комісії регулювання електроенергетики України, Держпідприємництва. Проведено огляд-конкурс на кращу організацію правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади. За підсумками 1 туру огляду-конкурсу здійснено перевірки стану правової роботи у 7 центральних органах виконавчої влади. Переможцем огляду-конкурсу визначено Адміністрацію Державної прикордонної служби України.

Обласними управліннями юстиції у 2004 році надано понад 5,5 тисяч роз'яснень чинного законодавства України місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям та громадянам.

Розгляд звернень громадян

У 2004 році до Міністерства надійшло на розгляд 31 817 звернень громадян, що на 9,5 тисяч більше ніж за аналогічний період 2003 року, з яких: 18967 скарг, 8677 заяв (в 2003 р. – 3176), 157 пропозицій. Із загальної кількості звернень громадян, що надійшли на розгляд, обґрунтованими визнано – 119 скарг (1%), що на 41 скаргу менше в порівнянні з минулим роком.

Значна кількість звернень надійшла на розгляд до Міністерства юстиції безпосередньо від громадян - 17757. Більшість пропозицій громадян надійшла з питань вдосконалення чинного законодавства України та покращення соціально - економічного стану в державі.

До територіальних управлінь юстиції протягом 2004 ріку надійшло 139 386 звернень громадян, що на 14451 менше від 2003 року. З них: заяви - 92922 (в 2003 р. – 98979 заяв), зменшилися на 6057; скарги – 46110 (в 2003 р. – 54402 скарг), зменшилися на 8292; пропозиції - 354 (в 2003 р. - 456 пропозицій), зменшилися на 102.

Найбільша кількість звернень , які надійшли на розгляд до органів юстиції за 2004 рік, становлять питання невиконання судових рішень – 112823 звернення (в 2003 р. - 124591), що на 11768 звернень менше. З них: невиконання рішень судів по стягненню коштів - 56206 (в 2003 р. - надійшло 58956 звернень), зменшилося на 2750, що становить 4,7 %; невиконання рішень судів по стягненню аліментів - 38531 (в 2003 р. - надійшло 45653 звернення), зменшилося на 7122, що становить 15,6 %; з інших питань 18086 (в 2003 р. надійшло – 19982 звернення), зменшилося на 1896, що становить 9,5 %.

Від народних депутатів України протягом 2004 року до Міністерства юстиції України надійшло на розгляд 1305(за 2003 року - 1065), запитів - 97 (46). Загальна кількість збільшилась на 391. Найбільша кількість звернень та запитів народних депутатів України стосувалася невиконання рішень судів – 902 (69), зокрема: про стягнення коштів - 560 (487); про стягнення аліментів - 59 (24); з інших питань – 283 (180). Надходження значної кількості звернень з питань невиконання судових рішень обумовлені в основному недосконалістю чинного законодавства, значним навантаженням на державних виконавців тощо, відсутність у боржників майна, збільшення кількості питань, пов'язаних з наданням роз'яснення чинного законодавства.

До територіальних управлінь юстиції у 2004 році надійшло на розгляд 1192 звернення народних депутатів України (у 2003 р. - 909), запитів - 38 (24).

Протягом 2004 року керівництвом Мін'юсту України було прийнято 143 громадянина. Зокрема. на особистому прийомі Міністром юстиції України Лавриновичем О.В. було прийнято 34особи. Міністром, як членом Уряду, протягом 2004 року прийнято на особистому прийомі 210 громадян.Слід зазначити, що за допомогою до Мін'юсту, як правило, звертаються найменш соціально захищені верстви населення та пенсіонери.

Кадри

Удосконалювалася робота з кадрами.

У зв'язку з покладенням на Мін'юст України функцій головного розробника проектів законів у 2004 році штатна чисельність апарату міністерства збільшилася на 50 одиниць, а з січня ц.р. - на 115 одиниць і тепер складає 715 штатних одиниць, 135 з яких – законопроектні.

Питома вага працюючих з повною вищою освітою серед керівників структурних підрозділів та їх заступників складає 98 відсотків, спеціалістів – 89,5 відсотка.

Частка працюючої молоді у віці до 27 років складає 37,9 відсотка від загальної кількості працюючих. Майже незмінною залишається частка жінок серед працівників апарату (73,6%). Представництво жінок на керівних посадах другої – четвертої категорій складає 72,8 відсотка.

Серед різних вікових категорій найчисельнішою – 49,5 відсотка є вікова група працівників 28-45 років.

Фінансове і матеріально-технічне забезпечення органів юстиції

Передбачені Державним бюджетом України загальні видатки на утримання органів юстиції у 2004 році профінансовані в обсязі 99,2%. Повністю профінансовано заробітну плату та комунальні видатки.

Недофінансованими залишилися капітальні видатки (на суму 860,844 тис.грн.) та поточні видатки центрального апарату та органів юстиції (на суму 909,12 тис.грн.).

Незважаючи на недостатнє забезпечення видатків коштами загального фону державного бюджету, частина проблем вирішувалась за рахунок спеціального фонду держбюджету.

Органами державної виконавчої служби було отримано коштів в сумі – 45 520,5 тис. грн., з яких витрачено, в тому числі на виплату винагороди державним виконавцям – 2,3 млн. грн., на інші поточні видатки – 38,7 млн. грн., на капітальні видатки – 2,9 млн. грн..

Забезпечення органів та установ юстиції пр