12-05-200300:00

Питання вдосконалення Конституційного устрою України

Політичний підсумок проведення всенародного обговорення проекту Закону буде підбито у визначений Президентом термін. Цей підсумок спиратиметься як на результати всенародного обговорення так і на позиції фахівців-правників. На конференції, що мала назву "Конституційний устрій держави" виступили академік НАНУ, директор Інституту держави і права ім. Корецького Юрій Шемшученко; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України (АПрНУ) Микола Козюбра; доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України Володимир Шаповал; доктор юридичних наук, професор, академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права АПрНУ Юрій Тодика; академік АПрНУ, заступник директора Інституту держави і права ім. Корецького Віктор Погорілко; доктор юридичних наук, професор, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, віце-президент АПрНУ Олександр Копиленко; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрНУ Анатолій Заєць; доктор юридичних та доктор політичних наук, професор Віталій Журавський; доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України, академік АПрНУ Михайло Костицький та інші.

Державний секретар Міністерства юстиції України доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрНУ Анатолій Заєць у своєму виступі підкреслив, що обговорення засвідчило неоднозначне ставлення його учасників до пропозицій проекту Закону, зокрема, від абсолютного несприйняття чи заперечення окремих положень до схвалення в цілому. Власне, все це відбиває як усталені в українському суспільстві засади політичного плюралізму так і полярність політичних поглядів. Водночас переважна більшість учасників обговорення проекту Закону єдина у стратегічному підході - втілити в конституційних нормах ідею вдосконалення взаємовідносин та збалансованості повноважень органів влади, яка передбачає реальне наближення до європейських та світових стандартів демократії, побудови громадянського суспільства, підвищення відповідальності усіх гілок влади перед громадянами. Залишається актуальним і питання взаємодії уряду та парламенту, їх спільної відповідальності за стан справ у суспільстві, відкритості і прозорості влади, цивілізованості і демократизму.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua