27-05-200300:00

Пропозиції, додатково внесені громадянами України в ході всенародного обговорення до чинної Конституції України

I. До запропонованої редакції статті 74 чинної Конституції України щодо прийняття законів України на всеукраїнському референдумі всього надійшло пропозицій від 153 550 громадян.

Пропонується:

1. Чітко визначити перелік законів, які можуть прийматися всеукраїнським референдумом - 8 505 громадян.

2. Вирішувати на всеукраїнському референдумі питання розпуску парламенту, питання земельних відносин, бюджету, амністії, оподаткування, пільг для народних депутатів України, території України, форми правління, входження України в міжнародні організації - 2 192 громадян.

3. Внести доповнення до статті щодо неможливості прийняття всеукраїнським референдумом законів України щодо обороноздатності держави, правоохоронної діяльності, національної безпеки та оборони - 1 019 громадян.

II. До запропонованої редакції статті 76 чинної Конституції України щодо складу та формування парламенту всього надійшло пропозицій від 528 962 громадян.

Пропонується:

1. щодо системи виборів до Верховної Ради України в цілому

за пропорційною системою - 7 167 громадян;

за мажоритарною системою - 1 818 громадян;

за змішаною системою - 13 392 громадян;

щодо обрання обох палат по єдиному закону - 12 332 громадян;

2. зміна назви Верховної Ради України на „Національні збори” з чисельністю 300 народних депутатів - 9 238 громадян;

3. щодо порядку обрання до Палати регіонів:

визначити в Конституції України чіткий механізм виборів до Палати регіонів - 38 965 громадян;

надати право бути обраними депутатам місцевих рад, сільським, селищним, міським головам - 18 170 громадян;

обирати прямим виборами в „єдиному регіональному виборчому окрузі” - 1 103 громадян;

обирати „від районів та областей” - 529 громадян;

вибори проводити в 3-х регіональних виборчих округах, коли кандидати що зайняли відповідно 1, 2, 3 місця, стають народними депутатами - 346 громадян;

4. щодо системи виборів до Палати регіонів:

за мажоритарною системою – 5 940 громадян;

за пропорційною системою – 4 147 громадян;

III. До запропонованої редакції статті 77 чинної Конституції України щодо строку повноважень Верховної Ради України всього надійшло пропозицій від 135 185 громадян.

1. Пропонується щодо строку повноважень Верховної Ради України:

визначити строк повноважень Верховної Ради України 6 років – 1 153 громадян;

визначити строк повноважень Верховної Ради України 3 роки – 291 громадян;

визначити строк повноважень Верховної Ради України 8 роки – 78 громадян.

Інші пропозиції:

1. Частину другу статті викласти у редакції: “Чергові вибори до Верховної Ради України проводити в останню неділю грудня (жовтня) або (другу, останню неділю лютого) п’ятого року повноважень Верховної Ради” – 10 999.

2. Позачергові вибори до парламенту проводити в період до 30 (до 90) днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень парламенту – 363.

3. Обмежити повноваження Президента України призначати позачергові вибори до Державних зборів – 9.

IV. До запропонованої редакції статті 78 чинної Конституції України стосовно вимог до кандидатів у народні депутати України всього надійшло пропозицій від 250 382 громадян, в яких пропонується:

1. Змінити віковий ценз - 65 802 громадян.

2. Обмежити можливість балотуватись у народні депутати Верховної Ради України понад визначену кількість раз - 51 183 громадян.

3. Встановити обов’язок для кандидатів знати державну мову - 12 623 громадян.

4. Збільшити термін проживання кандидата у народні депутати України на території України - 3 216 громадян.

5. Встановити обов’язок народних депутатів звітувати перед виборцями - 971 громадян.

6. Встановити обов’язок народних депутатів мати вищу освіту - 914 громадян.

7. Встановити право виборців щодо відкликання народних депутатів - 84 громадян.

V. До запропонованої редакції статті 79 чинної Конституції України стосовно складання присяги народних депутатів України обраних на позачергових виборах всього надійшло пропозицій від 31 094 громадян.

Пропонується:

1. Передбачити відповідальність за відмову скласти присягу або за її порушення (втрата депутатського мандату) - 14 887 громадян.

2. Якщо до дня вступу на посаду народним депутатом України не усунені вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, то такий депутат не допускається до складання присяги і, відповідно, на посаду не вступає - 30 громадян.

3. Перед вступом на посаду та до складання присяги не допускаються народні депутати України, які на день вступу на посаду знаходяться під слідством у зв’язку з вчиненням кримінального злочину - 30 громадян.

До тексту присяги пропонується внести такі зміни:

1. частину четверту викласти в такій редакції: „Присягу зачитує найстаріший за віком народний депутат, а всі депутати повторюють за ним текст...” - 664 громадян;

2. доповнити текст присяги: „присягаю безумовно додержуватися Конституції України” - 327 громадян;

3. слова „присягаю на вірність України” доповнити/замінити словами „присягаю на вірність народу України” - 237 громадян;

4. до тексту присяги додати: „присягаю виконувати виборчу програму, схвалену моїми виборцями” - 102 громадян;

5. слова „найстарший за віком” замінити словами „за досвідом депутатської роботи” - 75 громадян;

6. слова „депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом” замінити словами „після прийняття присяги депутати власноруч ставлять підписи під її текстом” - 50 громадян;

7. абзац 3 викласти в такій редакції: „Присягаю додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників” - 42 громадян.

VI. До запропонованої редакції статті 81 чинної Конституції України, якою передбачені підстави і випадки припинення повноважень народних депутатів України, всього надійшло пропозицій від 525 064 громадян, з яких були висловлені наступні додаткові пропозиції щодо підстав припинення повноважень народного депутата України:

1. У разі невиконання ним передвиборної програми - 53 105 громадян.

2. За порушення статті 84 (у разі, якщо депутат голосує не особисто) - 32 660 громадян.

3. У разі приховування ним своїх доходів - 9 778 громадян.

4. У разі виявлення до нього недовіри з боку виборців - 6 719 громадян.

Також пропонувалось поширити на народних депутатів України норми Кодексу законів про працю України у частині відповідальності за відсутність на засіданні палати Верховної Ради України без поважних причин протягом трьох годин - 37 710 громадян.

Окремі пропозиції стосувались:

1. запровадження кримінальної (дисциплінарної, адміністративної, матеріальної) відповідальності народних депутатів України за безвідповідальне ставлення до покладених на них зобов’язань - 259 громадян;

2. дострокового припинення повноважень народного депутата у разі виходу його із політичної партії - 17 379 громадян.

VII. До запропонованої редакції статті 82 чинної Конституції України щодо проведення чергових і позачергових сесій, спільного засідання палат Верховної Ради України за участю народних депутатів України, обраних на позачергових виборах, всього надійшло пропозицій від 224 662 громадян.

Додатково були висловленні такі пропозиції:

1. Скоротити термін перебування народних депутатів на „канікулах” -11 802 громадян.

2. Першу сесію Верховної Ради України відкриває голова Верховної Ради України попереднього скликання - 9 778 громадян.

3. Для народних депутатів України нового скликання перед початком першої сесії запровадити місячні навчання із законотворчості - 1 153 громадян.

4. Передбачити, що сесія Верховної Ради України скликається на 5 днів щомісяця (на квартал) - 97 громадян.

5. Встановити тривалість сесії 3 місяці - 89 громадян.

6. Встановити ведення сесій Верховної Ради України виключно державною мовою - 63 громадян.

VIII. До запропонованої редакції статті 83 чинної Конституції України щодо утворення у Державних зборах постійно діючої парламентської більшості всього надійшло пропозицій від 66 152 громадян.

Пропонується:

1. Передбачити утворення парламентської більшості у Палаті регіонів - 14 568 громадян.

2. Не наділяти парламентську більшість особливими повноваженнями - 17 151 громадян.

3. Внести положення про права опозиції - 166 громадян.

ІX. До запропонованої редакції статті 84 чинної Конституції України щодо проведення спільних і роздільних засідань палат Верховної Ради України всього надійшло пропозицій від 3 570 громадян.

Пропонується:

1. Не проводити закриті засідання Верховної Ради України - 1 100 громадян.

2. Доповнити запропоновану Президентом України редакцію статті 84 додатковою пропозицією щодо проведення засідань Верховної Ради України державною мовою - 327 громадян.

X. До запропонованої редакції статті 85 чинної Конституції України щодо повноважень Верховної Ради України, її палат всього надійшло пропозицій від 145 652 громадян.

Пропонується:

1. Встановити право направляти запит Президенту України - 9 350 громадян.

2. Віднести до відання спільного засідання палат Верховної Ради України право погоджувати призначення Президентом України голів місцевих державних адміністрацій - 273 громадян.

XI. До запропонованої редакції статті 90 чинної Конституції України щодо порядку та підстав припинення повноважень Верховної Ради України, Державних зборів всього надійшло пропозицій від 80 917 громадян, з яких висловлена наступні пропозиції:

1.Надати право Президенту України достроково припиняти повноваження Верховної Ради України, якщо упродовж 1 місяця Верховна Рада України не сформувала свої керівні органи - 3 959 громадян.

2. Доповнити статтю положенням, відповідно до якого повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені протягом року після порушення Верховною Радою України питання про імпічмент - 118 громадян.

XІІ. До запропонованої редакції статті 91 Конституції України щодо прийняття на спільних засіданнях палат Верховної Ради України, Державних зборів на своїх засіданнях законів, постанов та інших актів більшістю від конституційного складу відповідно Верховної Ради України, Державних зборів; схвалення більшістю від свого складу Палатою регіонів законів, прийнятих Державними зборами, всього надійшло пропозицій від 23 562 громадян.

Пропонується додатково передбачити у проекті конкретні терміни розгляду законопроектів - 684 громадян.

XIІІ. До запропонованої редакції статті 93 Конституції України, у якій визначаються суб’єкти права законодавчої ініціативи, всього надійшло пропозицій від 16 676 громадян.

Пропонується скасувати право законодавчої ініціативи Президента України - 34 громадян.

XІV. До запропонованої редакції статті 94 Конституції України щодо механізму прийняття законів всього надійшло пропозицій від 57 131 громадян.

Пропонується:

1.Передбачити механізм офіційного оприлюднення і набрання чинності законом, щодо якого було подолано вето Президента України, у разі порушення Президентом України десятиденного терміну його офіційного оприлюднення - 9 202 громадян.

2.Спростити процедуру подолання вето Президента України - 1 343 громадян.

3. Спростити порядок прийняття законів, виключивши необхідність їх підписання Президентом України або виключивши можливість застосування вето Президента України - 973 громадян.

XV. До запропонованих змін до статті 103 чинної Конституції України щодо строків проведення виборів Президента України всього надійшло пропозицій від 28 121 громадян.

1.Заперечують позицію, за якою в разі дострокового припинення повноважень Президент України обирається на строк, що залишився до проведення відповідно до Конституції України чергових виборів Президента України - 3 758 громадян.

2. Пропонується:

змінити мінімальний вік, з якого громадянин України може балотуватись на посаду Президента України, - на 30, 45 років, і встановити максимальне вікове обмеження до 55, 60, 65, 70 років перебування на цій посаді - 15 532 громадян;

змінити строк повноважень Президента України - 2 829 громадян.

3.Пропонується змінити строк проведення виборів Президента України у разі дострокового припинення його повноважень з 90 на 60 днів - 5 344 громадян.

4. Від незначної кількості суб’єктів обговорення надійшли пропозиції щодо збільшення терміну проживання в Україні кандидата в Президенти України до 20, 25 років та пропозиції щодо обрання Президента України парламентом.

XVI. До запропонованих змін до статті 104 чинної Конституції України щодо складення присяги Президентом України надійшло пропозицій від 1 665 громадян.

Пропонується:

скоротити строк, протягом якого новообраний Президент України вступає на пост після офіційного оголошення результатів виборів - 22 громадян;

конкретизувати місце та коло осіб, в присутності яких складатиме присягу Президент України - 1 громадянин.

XVII. До запропонованих змін до статті 106 чинної Конституції України щодо повноважень Президента України всього надійшло пропозицій від 188 651 громадян.

Пропонується:

1. не надавати Президентові України право достроково припиняти повноваження парламенту - 27 145 громадян;

2. передбачити призначення Президентом України голів місцевих державних адміністрацій за поданням місцевих рад – 4 407 громадян;

3. позбавити Президента України діючих повноважень:

скасовувати акти Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим – 356 громадян;

застосовувати право вето – 204 громадян;

4. передбачити здійснення помилування Президентом України за згодою Державних зборів – 156 громадян;

5. надати Президентові України повноваження призначати 1/3 складу Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення – 75 громадян;

6. обмежити в цілому повноваження Президента України, залишити за ним виключно повноваження відстоювання інтересів держави за кордоном - 76 громадян;

7. виключити з діючих повноважень Президента України повноваження щодо утворення, реорганізації та ліквідації за поданням Прем’єр-міністра України міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - 64 громадян;

8. пропонується надати Президентові України право:

призначати за поданням Прем’єр-міністра України Міністра оборони, Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи, Міністра закордонних справ, Голову Державного комітету у справах охорони державного кордону – 33 526 громадян;

призначати Міністра оборони, Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи, Міністра закордонних справ, Міністра внутрішніх справ, Голів Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону - 12 883 громадян;

призначати Голову Державної судової адміністрації України, Міністра юстиції України, керівника Державного департаменту з питань виконань покарань, Голову Правління Пенсійного Фонду – 4 065 громадян;

призначати весь склад Кабінету Міністрів України – 2 136 громадян;

призначати „силових міністрів” за поданням парламенту - 1078 громадян;

вносити до Верховної Ради України за пропозицією постійно діючої парламентської більшості подання про призначення Прем’єр-міністра України, Міністра внутрішніх справ, Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи, Міністра закордонних справ, Міністра оборони – 551 громадян;

пропонується віднести до спільних повноважень Президента України та Верховної Ради України призначення „силових міністрів”, голів державних комітетів, голів адміністрації та членів Генерального штабу Збройних сил України – 151 громадян.

XVIII. До запропонованих змін до статті 111 чинної Конституції України щодо порядку усунення Президента України з поста в порядку імпічменту всього надійшло пропозицій від 63 895 громадян.

Пропонується додатково передбачити у проекті:

1. Розширення підстав для усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, наприклад, якщо діями Президента України заподіяно значну шкоду державі, значно погіршено життєвий рівень громадян України - 33 899 громадян.

2. Надання права ініціювання усунення Президента України з поста в порядку імпічменту парламентським комітетам, фракціям - 31 056 громадян.

Від незначної кількості суб’єктів обговорення надійшли пропозиції щодо конкретизації зазначеної статті чинної Конституції України та встановлення додаткової підстави для імпічменту - перевищення Президентом України своїх повноважень.

XIX. До запропонованих змін до статті 113 чинної Конституції України щодо статусу, підзвітності, підконтрольності та відповідальності Уряду України всього надійшло пропозицій від 1 817 громадян, якими пропонується передбачити відповідальність, підконтрольність і підзвітність Кабінету Міністрів України лише перед Верховною Радою України.

XX. До запропонованої редакції статті 114 чинної Конституції України стосовно призначення Прем’єр-міністра України та персонального складу Кабінету Міністрів України всього надійшло пропозицій від 34 965 громадян.

Пропонується:

1. Затверджувати парламентом персональний склад Кабінету Міністрів України - 16 451 громадян.

2. Надати повноваження Прем’єр-міністру України самому формувати та вносити на затвердження парламенту персональний склад Кабінету Міністрів України - 6 290 громадян.

3. Призначати Прем’єр-міністра за поданням Президента України Верховною Радою України - 5 281 громадян.

4. Визначати та подавати всі без винятку кандидатури до персонального складу новостворюваного Кабінету Міністрів України для затвердження Верховною Радою України - 19 громадян.

XXI. До запропонованої редакції статті 115 чинної Конституції України щодо складення повноважень та відставки Прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів України, Кабінету Міністрів України в цілому всього надійшло пропозицій від 4 481 громадян.

Пропонується:

1. Передбачити подання заяви про відставку Президентові України міністрами, які ним були призначені - 1 787 громадян.

2. Конкретизувати термін подання заяви про відставку Кабінету Міністрів України, якщо Державні збори винесли резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України, та порядок їхньої відповідальності у разі неподання Прем’єр-міністром України такої заяви - 1 700 громадян.

3. Встановити строк, протягом якого Прем’єр-міністр України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України - 125 громадян.

4. Не супроводжувати відставку Прем\'єр-міністра України відставкою Кабінету Міністрів України - 75 громадян.

XXII. До запропонованої редакції статті 116 чинної Конституції України щодо повноважень Кабінету Міністрів України всього надійшло пропозицій від 28 123 громадян.

Пропозиції стосуються надання Кабінету Міністрів України додаткових повноважень:

1. Призначати голів місцевих державних адміністрацій - 19 527 громадян.

2. Призначати голів місцевих державних адміністрацій за поданням Прем’єр-міністра України – 5 838 громадян.

3. Призначати Голову Ради національної безпеки і оборони України - 1 594 громадян.

4. Щоквартально звітувати про виконану роботу - 855 громадян.

5. Призначати за поданням Прем’єр-міністра України Державних секретарів міністерств та припинення їх повноважень - 280 громадян.

6. Розроблення загальнодержавних програм охорони навколишнього природного середовища та забезпечення проведення політики у сфері охорони здоров’я – 20 громадян.

XXIII. До запропонованої редакції статті 126 чинної Конституції України щодо обрання суддів на визначений термін та встановлення вікового обмеження для суддів Верховного Суду України та Конституційного Суду України всього надійшло пропозицій від 208 112 громадян.

Пропонується:

1. Скоротити вікове обмеження для суддів від 25 до 65 років – 10 562.

2. Призначати суддів Державними зборами – 506 громадян.

3. Суддів призначати за поданням місцевих рад по вертикалі та затверджувати Палатою регіонів (Державними зборами)- 130 громадян.

4. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований (за винятком скоєння особливо тяжких злочинів) до винесення обвинувального вироку суду – 84.

XХIV. До запропонованої редакції статті 141 Конституції України щодо збільшення до 5-ти років терміну повноважень депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів всього надійшло пропозицій від 15 965 громадян, в яких додатково пропонується:

1. Голів районних та обласних рад обирати населенням - 2 272 громадян.

2. Встановити, що повноваження депутатів місцевих рад розпочинається після прийняття присяги -1 662 громадян.

XXV. До запропонованої редакції статті 148 Конституції України щодо зміни порядку формування Конституційного Суду України всього надійшло пропозицій від 114 123 громадян.

Пропонується:

1. Встановити, що Конституційний Суд України складається з 18 суддів - по 6 суддів призначають Президент України, Палата регіонів, Державні збори - 195 громадян.

2. Встановити, що Конституційний Суд України складається з 12 суддів, по 6 призначаються від Президента України, Верховної Ради України -154 громадян.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua