28-07-200500:00

Протягом першого півріччя 2005 року Державний департамент з питань адаптації законодавства надав експертні висновки щодо 187 проектів нормативно-правових актів, з них 129 - щодо проектів законів України

Адаптація законодавства України є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу.

Як повідомив прес-службі Міністр юстиції України Роман Зварич, Державний департамент з питань адаптації законодавства утворено у складі Мін`юсту 1 січня 2005 року. На нього покладені завдання щодо:

- організації роботи з реалізації державної політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

- підготовки рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність до acquis communautaire та на їх підставі розроблення проектів нормативно-правових актів;

- проведення експертизи щодо відповідності проектів законів України та інших нормативно-правових актів, що за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу - acquis communautaire;

- координації співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС та у сфері юстиції та внутрішніх справ.

Наказом Міністерства юстиції України № 60/5 від 10 червня 2005 року затверджено порядок здійснення Департаментом перекладів документів на замовлення Мін`юсту. За І півріччя 2005 року перекладено понад 2500 сторінок, а протягом другого півріччя заплановано переклад 1066 документів, що складатимуть 14 114 сторінок.

Як зазначив Міністр юстиції, за перше півріччя 2005 року фахівці Департаменту надали позитивний висновок стосовно 121 проектів нормативно-правових актів, стосовно 10 проектів – негативний висновок, до 56 проектів надали пропозиції щодо доопрацювання.

Головним розробникам було повернуто 82 проекти у зв'язку з відсутністю довідки щодо відповідності проектів acquis communautaire або у зв'язку з недотриманням головним розробником вимог Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України щодо змісту довідки про відповідність проекту acquis communautaire.

За І півріччя цього року Департаментом напрацьовано понад 30 рекомендацій щодо приведення законів України у відповідність acquis communautaire, які надіслано до центральних органів виконавчої влади для здійснення економічного, соціального та політичного аналізу наслідків їх впровадження.

План заходів щодо виконання у 2005 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу розроблений Департаментом та затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України № 201-р від 16 червня 2005 року. Він частково складається з рекомендацій, напрацьованих Департаментом, і містить розробку 44 проектів нормативно-правових актів, в тому числі 20 проектів законів та одного Кодексу, та супроводження у Верховній Раді України п`яти проектів законів України.

Підготовлено пакет документів для підписання від імені України Європейської конвенції про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів та Додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи, які підписав 11 квітня 2005 року Міністр юстиції від імені України в ході 26-ї Конференції міністрів юстиції європейських країн.

В червні 2005 року до Міністерства закордонних справ передано пропозиції щодо підписання Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

За словами Романа Зварича, в червні направлено до МЗС для подальшого подання на розгляд Президента України пропозиції щодо підписання Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 279-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua