22-07-202111:15

Результати засідання Дисциплінарної комісії приватних виконавців від 30.06.2021 щодо розгляду подань, внесених Міністерством юстиції України

 

Приватний виконавець

 

 

Суть порушень

 

 

Рішення Дисциплінарної комісії приватних виконавців

 

Кравець Вадим Валентинович

Порушено вимоги:

частини першої статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» щодо доведення до відома сторін виконавчого провадження документів виконавчого провадження;

 пункту 1 Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» щодо звернення стягнення на майно, на яке розповсюджується дія мораторію встановленого цим Законом

Розгляд подання Міністерства юстиції України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності відкладено

Телявський Анатолій Миколайович

(планова перевірка)

Порушено вимоги:

частини одинадцятої статті 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» щодо недопущення стягнення додаткових витрат виконавчого провадження;

статті 13 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків вчинення виконавчих дій;

частини першої та другої
статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо вжиття заходів щодо примусового виконання рішень, неупередженого, ефективного, своєчасного і в повному обсязі вчинення виконавчі дії, у спосіб та в порядку встановленому виконавчим документом та Законом;

статті 30 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 15 розділу ІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 щодо об’єднання виконавчих проваджень відкритих відносно одного боржника у зведене виконавче провадження;

частини восьмої статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків перевірки майнового стану боржника;

частини першої статті 69 Закону України «Про виконавче провадження» щодо періодичності подання звітності про відрахування з доходів боржника;

пункту 2 розділу VI Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо порядку стягнення витрат виконавчого провадження;

пунктів 4, 6 розділу VIІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 щодо ведення книгобліку депозитних сум та авансових внесків;

абзацу шостого пункту 13 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 щодо строків перерахування коштів;

пунктів 2, 7 розділу ІІ, пункту 2 розділу ІV Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 05.08.2016 № 2432/5 щодо внесення до автоматизованої системи виконавчого провадження відомостей;

пункту 9 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо формування в автоматизованій системі виконавчого провадження списків згрупованих поштових відправлень;

пункту 10 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо ведення реєстраційних журналів

Розгляд подання Міністерства юстиції України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності відкладено

Турчин Андрій Анатолійович

Порушено вимоги:

частини першої статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» щодо надсилання документів виконавчого провадження;

частини другої статті 39 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків винесення постанови про закінчення виконавчого провадження

 

Розгляд подання Міністерства юстиції України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності відкладено

Турчин Андрій Анатолійович

Порушено вимоги:

частини другої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо здійснення заходів примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і Законом; 

частини першої статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» щодо надсилання документів виконавчого провадження;

пункту 9 частини першої
статті 39 Закону України «Про виконавче провадження» щодо закінчення виконавчого провадження

Розгляд подання Міністерства юстиції України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності відкладено

Ярмоленко Олександр Валентинович

Порушено вимоги:

пункту 1 частини другої
статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо здійснення заходів примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

частини шостої статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» щодо звернення до суду для визначення частки боржника у майні, яким він володіє разом з іншими особами;

абзацу другого частини четвертої статті 50 Закону України «Про виконавче провадження» щодо порядку звернення стягнення на нерухоме майно, яке не зареєстроване за боржником в установленому порядку

Розгляд подання Міністерства юстиції України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності відкладено

Мельник Юрій Анатолійович

Порушено вимоги абзацу другого частини першої статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» щодо надсилання документів виконавчого провадження

Застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження

Єфіменко Денис Олегович

Порушено вимоги частини першої статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» щодо надсилання документів виконавчого провадження

Застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження

Цинєв Віталій Олександрович

Порушено вимоги частини першої статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» щодо надсилання документів виконавчого провадження

 

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення

Суліма Олена Олександрівна

(планова перевірка)

Порушено вимоги:

частин другої, четвертої статті 13 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків накладення арешту на майно (кошти боржника) та опису майна боржника;

частини першої та другої
статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо вжиття заходів щодо примусового виконання рішень, неупередженого, ефективного, своєчасного і в повному обсязі вчинення виконавчі дій, у спосіб та в порядку встановленому виконавчим документом та Законом України «Про виконавче провадження»;

частини п’ятої статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків винесення постанови про відкриття виконавчого провадження;

частини восьмої статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків перевірки майнового стану боржника;

частини першої статті 69 Закону України «Про виконавче провадження» щодо звернення стягнення на доходи боржника;

абзацу шостого пункту 13 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 щодо строків перерахування коштів;

пункту 10 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо ведення журналів реєстрації

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення

Сидорчук Андрій Анатолійович

Порушено вимоги пункту 1 статті 1 Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» щодо заборони звернення стягнення на майно боржника, на яке поширюється дія мораторію, встановленого цим Законом

Застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани

Парфьонов Георгій Володимирович

Порушено вимоги статті 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» щодо стягнення основної винагороди приватного виконавця

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення