29-11-202110:00

Результати засідання дисциплінарної палати ЦЕКК

26.11.2021 відбулось засідання дисциплінарної палати ЦЕКК. За результатами засідання прийняті рішення про притягнення судових експертів до дисциплінарної відповідальності:

1 судового експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи, з правом економічних експертиз, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження;

1 судового експерта державної спеціалізованої установи, з правом інженерно-технічних експертиз, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження. Визнати неможливим застосування обраного дисциплінарного стягнення до судового експерта оскільки, дисциплінарне стягнення до судових експертів не може бути накладене пізніше п'яти років з дня вчинення проступку.

За результатами засідання прийняті рішення про порушення дисциплінарних проваджень стосовно:

3 судових експертів-економістів (1 судового експерта державної спеціалізованої установи та 2 судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ);

3 судових експертів з правом проведення інженерно-технічних експертиз, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

У зв’язку з невиконанням судовим експертом зобов’язань, визначених у рішенні дисциплінарної палати ЦЕКК щодо проходженням ним протягом встановленого строку стажування та повторної атестації прийнято рішення про анулювання свідоцтва судовому експерту з правом проведення економічних експертиз.