15-09-202315:41

Результати засідання кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

Засідання кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України відбулись 12, 14 та 15 вересня 2023 року.

Підготовлено 22 рішення кваліфікаційної палати ЦЕКК та 9 атестаційних листів. На підставі рішень кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції:

13 судовим експертам науково-дослідних установ судових експертиз (далі – НДУСЕ) на підставі розгляду відгуку НДУСЕ продовжено строк дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення почеркознавчої та лінгвістичної, трасологічної, будівельно-технічної, земельно-технічної, оціночно-будівельної, оціночно-земельної, комп՚ютерно-технічної, економічної експертиз, експертизи електронних комунікацій;

4 фахівцям НДУСЕ за результатами складання кваліфікаційного іспиту присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення почеркознавчої та лінгвістичної, будівельно-технічної, інженерно-екологічної експертиз, технічної експертизи документів;

1 фахівцю НДУСЕ за результатами складання кваліфікаційного іспиту відмовлено у присвоєнні кваліфікації судового експерта з правом проведення оціночно-будівельної експертизи;

2 фахівцям, які не є працівниками державної спеціалізованої установи за результатами складання кваліфікаційного іспиту відмолено у присвоєнні кваліфікації судового експерта з правом проведення будівельно-технічної, оціночно-будівельної, психологічної експертиз;

2 фахівцям, які не є працівниками державної спеціалізованої установи за результатами складання кваліфікаційного іспиту присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення будівельно-технічної експертизи та експертизи промислових зразків;

1 судовому експерту, який не є працівником державної спеціалізованої установи за результатами складання кваліфікаційного іспиту підтверджено кваліфікацію судового експерта з правом проведення будівельно-технічної експертизи;

1 судовому експерту, який не є працівником державної спеціалізованої установи та має науковий ступінь за галуззю знань, що відповідає присвоєній йому експертній спеціальності, продовжено строк дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення економічної експертизи на підставі розгляду акта за результатами перевірки діяльності судового експерта, проведеної Міністерством юстиції України або за дорученням Міністерства юстиції України його міжрегіональним управлінням.