06-05-200800:00

РОЗПОРЯДЖЕННЯ. Мін‘юст буде залучено до реалізації низки заходів щодо розвитку зв’язків з українцями, які проживають за межами України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 23 квітня 2008 р. N 668-р
Київ

Про затвердження плану першочергових заходів щодо розвитку зв’язків з українцями, які проживають за межами України, із збереження, захисту та популяризації культурних надбань українства у світовому цивілізаційному просторі на 2008-2009 роки

1. Затвердити план першочергових заходів щодо розвитку зв’язків з українцями, які проживають за межами України, із збереження, захисту та популяризації культурних надбань українства у світовому цивілізаційному просторі на 2008-2009 роки (далі - план), що додається.

2. МЗС, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук забезпечити фінансування заходів, зазначених у плані, в межах видатків Державного бюджету України на 2008 рік ( 107-17 ) та передбачити відповідні видатки під час складання проекту Державного бюджету України на 2009 рік.

3. МКТ, МОН, Мінсім’ямолодьспорту, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомнацрелігій, Держкомтелерадіо, Держкомархіву, Національній академії наук подавати МЗС щокварталу інформацію про хід виконання заходів, зазначених у плані, для узагальнення та подання її Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2008 р. N 668-р

ПЛАН ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ
щодо розвитку зв’язків з українцями, які
проживають за межами України, із збереження, захисту
та популяризації культурних надбань українства у
світовому цивілізаційному просторі на 2008-2009 роки

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання
1. Розроблення проекту Концепції Закону України про співпрацю із закордонними українцями МЗС, МОН, МКТ, Мінфін, Мін’юст, Мінекономіки, Держкомнацрелігій листопад 2008 р.
2. Подання пропозицій щодо вдосконалення законодавства із збереження, захисту та популяризації культурних надбань українства у світовому цивілізаційному просторі МКТ, МЗС, МОН, Мінфін, Мін’юст, Мінекономіки, Держкомнацрелігій, Держкомархів, Національна академія наук жовтень 2008 р.
3. Розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України "Про правовий статус закордонного українця" МЗС, МОН, МКТ, Мінфін, Мін’юст, Мінекономіки, Держкомнацрелігій лютий 2009 р.
4. Передбачення під час укладення угод у сфері міжнародного культурного співробітництва відповідних положень щодо захисту та використання культурних надбань українців у країнах їх проживання МКТ, МОН, МЗС, Мінфін, Мін’юст, Мінекономіки, Держкомнацрелігій, Держкомархів, Національна академія наук постійно
5. Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на розвиток зв’язків з українцями, які проживають за межами України, із збереження, захисту та популяризації культурних надбань українства у світовому цивілізаційному просторі Держкомтелерадіо -"-
6. Організація виробництва і трансляції тематичних теле- та радіопередач, присвячених розвитку зв’язків з українцями, які збереження, захисту та популяризації проживають за межами України, із культурних надбань українства у світовому цивілізаційному просторі Держкомтелерадіо, МЗС постійно
7. Створення електронної бази даних культурних цінностей, які пов’язані з історією українського народу і перебувають за межами України МЗС, МКТ, МОН, Держкомнацрелігій, Держкомархів, Національна академія наук квітень 2009 р.
8. Забезпечення підготовки та видання "Білої книги", присвяченої культурним надбанням українців у світі -"- жовтень 2009 р.
9. Вивчення питання про створення музею "Українці у світі" та внесення Кабінетові Міністрів України узгоджених пропозицій, в яких передбачити розміщення насамперед мистецьких творів українців, які проживають за межами України МКТ, МЗС, МОН, Держкомнацрелігій, Національна академія наук вересень 2008 р.
10. Забезпечення виготовлення та встановлення: МЗС, МКТ, Національна академія наук
пам’ятника М. Грушевському в м. Холмі (Республіка Польща) листопад 2008 р.
пам’ятника П. Орлику в Республіці Білорусь квітень 2009 р.
пам’ятника М. Ковалевському в Австрійській Республіці травень 2009 р.
пам’ятного знака І. Мазепі в м. Бендерах (Придністров’я, Республіка Молдова) вересень 2009 р.
пам’ятного знака І. Франку в м. Ліпіку (Республіка Хорватія) листопад 2008 р.
меморіальної дошки на честь Я. Стецька і Я. Стецько в м. Мюнхені (Федеративна Республіка Німеччина) грудень 2008 р.
пам’ятника Т. Шевченку в м. Вільнюсі (Латвійська Республіка) листопад 2009 р.
11. Забезпечення підготовки та видання довідника "Українці у світовій цивілізації і культурі" у 3-х томах українською і англійською мовами: МОН, Держкомнацрелігій, МЗС
перший том жовтень 2008 р.
другий том квітень 2009 р.
третій том вересень 2009 р.
12. Проведення з метою презентації культурних надбань українців, які проживають за межами України, популяризації української культури та освіти, а також заохочення представників українських громад за кордоном до вивчення української мови та українознавства: МЗС, МОН, Держкомнацрелігій разом з Українською Всесвітньою Координаційною Радою
II Міжнародної конференції "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті" червень 2008 р.
VII Міжнародного конгресу україністів -"-
13. Розроблення та забезпечення виконання програми археографічних досліджень, архівних пошуків з метою вивчення стану, перспектив збереження та ефективного використання культурних цінностей, пов’язаних з історією українського народу, які перебувають за межами України Держкомархів, МКТ, Національна академія наук квітень 2009 р.
14. Започаткування серії архівно-довідкових видань "Архівна україніка у світі": Держкомархів
перший том -"-
другий том листопад 2009 р.
15. Організаційно- методична підготовка відкриття кафедр українознавчих дисциплін у Санкт- Петербурзькому, Кубанському, Тюменському та Воронезькому державних університетах Російської Федерації МОН, Київський національний університет імені Тараса Шевченка листопад 2008 р.
16. Сприяння у проведенні наукових, навчальних та культурологічних заходів: МЗС, МКТ, МОН, Національна академія наук
в Українському вільному університеті в м. Мюнхені (Федеративна Республіка Німеччина) постійно
у Науковому товаристві імені Тараса Шевченка в Європі (м. Сарсель, Французька Республіка) -"-
17. Вивчення питання та забезпечення проведення відповідної підготовчої роботи із створення: МЗС, МКТ, Національна академія наук
міжнародного історико-культурного заповідника Т. Шевченка на території Новопетровського укріплення в м. Форт-Шевченка (Республіка Казахстан) вересень 2008 р.
історико- етнографічного комплексу "Задунайська січ" у с. Верхній Дунавець повіту Тулча (Румунія) жовтень 2008 р.
18. Архівний пошук документів для формування експозиційного фонду Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" у м. Батурині із залученням фахівців Центру дослідження історії України при Санкт- Петербурзькому державному університеті Держкомархів, МКТ, МЗС, Національна академія наук листопад 2008 р.
19. Продовження роботи із створення експозиції "Мистецтво, культура та спосіб життя українських козаків" у Державній картинній галереї м. Дрездена (Федеративна Республіка Німеччина) МКТ, Національна академія наук листопад 2009 р.
20. Забезпечення із залученням українських громад та українознавчих і славістичних центрів за кордоном, діяльність яких пов’язана з питаннями культурної спадщини українців: МЗС, МКТ, Держкомнацрелігій, Національна академіянаук разом з Українською Всесвітньою Координаційною Радою та Товариством зв’язків з українцями за межами України "Україна - Світ"
з Краснодарською крайовою громадською організацією "Співдружність Кубань - Україна" (Російська Федерація): вересень 2009 р.
- вивчення українського етносу на Кубані;
- утворення Української бібліотеки у м. Краснодарі;
- підготовка монографій "Українці на Кубані: аналіз етнодемографічної історії", "Українці в 1932-1933 роках: досвід виживання у тоталітарному суспільстві", "Кубанські українці в пошуках ідентичності: історія і сучасність"
з Пряшівським університетом (Словацька Республіка) - відкриття Центру україністики в Інституті русистики, україністики і славістики жовтень 2009 р.
з Об’єднанням лемків у Польщі - утворення етнографічного музею лемківської культури в м. Криниці Малопольського воєводства (Республіка Польща) травень 2009 р.
21. Підготовка та забезпечення проведення студентської та учнівської олімпіади з української мови і літератури в Румунії під патронатом Президента України МЗС, МОН листопад 2008 р.
22. Сприяння у проведенні: МКТ, МЗС
Міжнародного мистецького фестивалю "Українська весна у м. Санкт-Петербурзі" (Російська Федерація) травень 2008 р.
Міжнародного фестивалю української культури "Червона калина" Латвійська Республіка) -"-
Міжнародного фестивалю української культури "Гілка калини" (Італійська Республіка) квітень 2008 р.
Фестивалю культури русинів-українців у м. Свиднику (Словацька Республіка) червень 2008 р.
III Фестивалю народного мистецтва "Український спів в Узбекистані" у м. Ташкенті (Республіка Узбекистан) вересень 2008 р.
Фестивалів української культури "Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь" та "Українські вечорниці" (Республіка Казахстан) жовтень-листопад 2008 р
Міжнародного фестивалю української |культури "Північна зірка" (Естонська Республіка) жовтень 2008 р.
Міжнародного фестивалю української культури "Балтійська трембіта" (Латвійська Республіка) -"-
Фестивалю української культури на Підляшші "Підляська осінь" (Республіка Польща) -"-
Регіонального фестивалю "Лемківська ватра" (Республіка Польща) липень 2008 р.
23. Забезпечення участі українських підприємств і організацій у міжнародних книжкових виставкових заходах: Держкомтелерадіо, МЗС, МКТ щороку
Варшавській міжнародній книжковій ярмарці (Республіка Польща) травень
Московській міжнародній книжковій виставці-ярмарці (Російська Федерація) вересень
Франкфуртській міжнародній книжковій ярмарці (Федеративна Республіка Німеччина) жовтень
Книжковому салоні в м. Монреалі (Канада) листопад
24. Забезпечення проведення із залученням митців, художніх колективів та майстрів декоративно-прикладного мистецтва з числа закордонних українців: МКТ, МЗС щороку
мистецьких пленерів та майстер-класів для живописців і народних умільців липень-листопад
літніх мовно-культурологічних шкіл для дітей та молоді "Літо у Карпатах", "Шевченківськими стежками" липень-серпень
Міжнародного симпозіуму писанкарів "Українська писанка - код народної мудрості" листопад
міжнародних семінарів та майстер-класів гри на бандурі жовтень-листопад
Мистецького форуму обдарованої молоді "Артек вітає свято талантів" жовтень
майстер-класів для керівників мистецьких колективів закордонного українства липень-грудень
25. Забезпечення проведення в Україні та в Російській Федерації українсько-російського театрального фестивалю за творами М. Гоголя з нагоди відзначення 200-річчя з дня його народження -"- квітень-травень 2009 р.
26. Забезпечення проведення 52-го і 53-го Міжнародного велопробігу українсько-польської дружби пам’яті Героя Радянського Союзу Василя Скопенка за участю представників закордонних українців Мінсім’ямолодьспорт, Волинська, Львівська, Тернопільська о блдержадміністрації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка червень 2008 і 2009 років