17-07-200300:00

Серед перевірених мін'юстом партій є порушники закону

Як повідомив на прес-конференції Міністр юстиції, з 16 червня до 04 липня 2003 р. Міністерством юстиції України проведена четверта перевірка щодо дотримання політичними партіями вимог Закону України "Про політичні партії в Україні". Перевірялися наступні 23 партії: Всеукраїнська партія трудящих, Всеукраїнське політичне об\'єднання "Єдина Родина", Екологічна партія України "Захист", Комуністична партія (трудящих), Конституційно-демократична партія, Ліберально-демократична партія України, Партія "Жінки України", Партія захисту знедоленого народу України, Партія захисту пенсіонерів України, Партія мусульман України, Партія "Нова генерація України", Партія приватної власності, Партія "Русько-Український Союз" (Русь), Партія Соціального Захисту, Партія "Союз труда", Патріотична партія України, Політична партія "Вітчизна", Політична партія "Нова політика", Політична партія "Партія за військових", Політична партія "Союз анархістів України", Слов"янська партія, Соціал-національна партія України, Українська Національна Консервативна партія (УНКП).

Олександр Лавринович зазначив, що за результатами перевірки, 9 партій не привели у відповідність до вимог закону свої Статути та Програми, а саме: Екологічна партія України "Захист", Комуністична партія (трудящих), Ліберально-демократична партія України, Партія захисту знедоленого народу України, Партія мусульман України, Партія "Русько-Український Союз" (Русь), Партія захисту пенсіонерів України, Партія приватної власності, Слов"янська партія.

Найпоширенішими невідповідностями є порушення вимог щодо членства, порядку припинення членства в партії; не враховані вимоги закону стосовно прав партії, її майна та коштів.

Всеукраїнською партією трудящих зареєстровано 24 обласних, 12 районних та 20 міських організацій; Всеукраїнським політичним об"єднанням "Єдина Родина" - 22 обласні, 48 районних, 29 міських організацій; Екологічною партією України "Захист" - 24 обласні, 22 районні, 18 міських організацій; Комуністичною партією (трудящих) - 21 обласну організацію, Конституційно-демократичною партією - 19 обласних, 9 районних, 12 міських організацій; Ліберально-демократичною партією України - 24 обласні, 4 районні, 5 міських організацій; Партією "Жінки України"- 18 обласних, 59 районних, 17 міських, Партією захисту знедоленого народу України - 18 обласних, 6 районних, 3 міські організації, Партією захисту пенсіонерів України - 15 обласних, 19 районних, 21 міську організацію; Партією мусульман України - 18 обласних, 7 міських організацій; Партією "Нова генерація України" - 21 обласну, 15 районних, 19 міських організацій; Партією приватної власності - 17 обласних, 1 міську організацію; Партією "Русько-Український союз (Русь) - 24 обласні, 2 районні, 6 міських організацій; Партією Соціального Захисту - 18 обласних, 36 районних, 8 міських організацій; Партією "Союз труда" - 17 обласних, 3 районні, 3 міські організації; Патріотичною партією України - 16 обласних, 24 районні, 13 міських організацій; Політичною партією "Вітчизна" - 20 обласних, 28 районних, 12 міських організацій; Політичною партією "Нова політика" - 16 обласних, 16 районних, 12 міських організацій; Політичною партією "Партія за військових" - 19 обласних, 1 районну, 1 міську організацію; Політичною партією "Союз анархістів України" - 15 обласних, 5 районних, 7 міських організацій; Слов"янською партією - 20 обласних, 44 районні, 14 міських організацій; Соціал-національною партією України - 17 обласних, 30 районних, 21 міську організацію; Українською Національною Консервативною партією - 26 обласних, 10 районних, 10 міських організацій.

Політичним партіям, які не внесли змін та доповнень у статутні документи, відправлено відповідні попередження Міністерства щодо здійснення необхідних заходів із забезпечення виконання вимог закону, сказав Міністр.

Довідка. Закон "Про політичні партії в Україні", ухвалений Верховною Радою 5 квітня 2001 року. Він передбачає, що політичні партії повинні внести необхідні уточнення до своїх статутних документів та подати їх до Міністерства юстиції України для перевірки не пізніше ніж через рік після найближчих від дати набуття цим законом чинності, виборів народних депутатів України. Перевірку розпочато 1 квітня 2003 року.

Партії перевіряються на відповідність статутів вимогам Закону "Про політичні партії в Україні", виконання вимог Закону щодо інформування реєструючого органу по позиціях, передбачених законом та наявність структурних осередків в областях України.

Станом на 1 січня 2003 року в Україні було зареєстровано 123 політичні партії. Після 1 січня самоліквідувалися Українська народна партія "Собор", Партія захисту інтересів селян України. Зелена Екологічна партія України самоліквідувалася під час перевірки.

Протягом квітня - липня перевірено 61 політичну партію, а саме: Зелену Екологічну Партію України; Екологічну партію України; Партію вільних селян і підприємців України; політичну партія "ЗУБР"; Партію інтелігенції України; Партію Свободи; Партію Свідомості Третього Тисячоліття; партію "Союз народів України"; партію "Український національний конгрес"; партію "Єдина Київська Русь"; Прогресивно- автомобільну партію України; Всеукраїнську партію жіночих ініціатив; Всеукраїнську партію Центру "Громадянська злагода"; Всеукраїнське політичне об\'єднання "Державна самостійність України"; Зелену партію України; Організацію Українських націоналістів в Україні; Партію духовного, економічного і соціального прогресу; Партію комуністів /більшовиків/ України; Партію національного врятування України (ПНВУ); Партію слов\'янської єдності України; партію "Красива Україна"; Соціал-демократичну партію молоді; Українську партію захисту прав споживачів; Українську партію солідарності та соціальної справедливості; Українську християнсько-демократичну партію (УХДП); Українську Консервативну Республіканську партію (УКРП); Партію економічного відродження; Партію Радикального Прориву; Всеукраїнське Об\'єднання Християн (ВОХ); Жіночу народну партію (об\'єднана); Всеукраїнську Чорнобильську Народну Партію "За добробут та соціальний захист народу"; Партію освітян України; партію "Всеукраїнське об\'єднання "ЦЕНТР"; партію Український Союз Праці "Орій"; Українську політичну партію "Християнський рух"; Українську партію; Всеукраїнську партію міжнаціонального порозуміння "Новий Світ"; Партію розбудови, правозахисту недержавних організацій України "Партія правозахисту"; Всеукраїнську партію трудящих; Всеукраїнське політичне об\'єднання "Єдина родина"; Екологічну партію України "Захист"; Комуністичну партію (Трудящих); Конституційно-демократичну партію; Ліберально-демократичну партію України; партію "Жінки України"; Партію захисту знедоленого народу України; Партію захисту пенсіонерів України; Партію мусульман України; Партію "Нова генерація України"; Партію приватної власності; Партію "Русько-Український Союз" (Русь); Партію Соціального Захисту; Партію "Союз труда"; Патріотичну партію України"; Політичну партію "Вітчизна"; Політичну партію "Нова політика"; Політичну партію "Партія за військових"; Політичну партію "Союз анархістів України"; Слов\'янську партію"; Соціал-національну партію України та Українську Національну Консервативну партію (НКП).

За матеріалами перевірки Міністерство юстиції подало звернення до Верховного Суду України про анулювання реєстраційного свідоцтва 37 політичних партій. Станом на 16 липня Верховний Суд України прийняв рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва 25 партій, а саме: Екологічної партії України; Політичної партії "ЗУБР"; Партії інтелігенції України; Партії Свободи; Партії Свідомості Третього Тисячоліття; Партії "Союз народів України"; Партії "Український національний конгрес"; Політичної партії "Єдина Київська Русь"; Прогресивно-автомобільної партії України; Всеукраїнської партії жіночих ініціатив; Всеукраїнської партії Центру "Громадянська злагода"; Всеукраїнського політичного об\'єднання "Державна самостійність України"; Партії духовного, економічного і соціального прогресу; Партії комуністів /більшовиків/ України; Партії національного врятування України (ПНВУ); Партії слов\'янської єдності України; Політичної партії "Красива Україна"; Соціал-демократичної партії молоді; Української партії солідарності та соціальної справедливості; Української християнсько-демократична партія (УХДП); Української Консервативної Республіканської партії (УКРП); Партії економічного відродження; Всеукраїнського Об\'єднання Християн (ВОХ); Всеукраїнської партії міжнаціонального порозуміння "Новий Світ" та Жіночої народної партії (об\'єднаної);

Протягом року Міністерство юстиції здійснить перевірку всіх політичних партій в Україні.

Перелік
політичних партій, що перевірятимуться Міністерством
юстиції України з 21 липня по 29 серпня 2003 року

1. Всеукраїнська партія духовності і патріотизму

2. Всеукраїнська партія Миру і Єдності (ВПМЄ)

3. Всеукраїнська партія "Нова сила"

4. Демократична партія України

5. Комуністична партія робітників і селян

6. Комуністична партія України (оновлена)

7. Ліберальна партія України (оновлена)

8. Народна партія вкладників та соціального захисту

9. Народний Рух України за єдність

10. Партія всеукраїнського об\'єднання лівих "Справедливість"

11. Партія "Руський блок"

12. Партія захисників Вітчизни

13. Партія Зелених України

14. Партія "Національно-демократичне об\'єднання "Україна"

15. Партія національно-економічного розвитку України

16. Партія Пенсіонерів України

17. Партія "Прагматичний вибір"

18. Партія реабілітації тяжкохворих України

19. Партія "Солідарність жінок України"

20. Партія "Соціал-демократичний Союз"

21. Партія "Союз"

22. Політична партія Всеукраїнське об\'єднання "Громада"

23. Політична партія "Громадський контроль"

24. Політична партія "Молода Україна"

25. Політична партія "Держава"

26. Прогресивна соціалістична партія України

27. Селянська партія України

28. Соціал-демократична партія України

29. Трудова партія України

30. Українська морська партія

31. Українська національна асамблея

32. Українська партія "Єдність"

33. Українська партія справедливості - Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців

34. Християнсько-демократична партія України

35. Християнсько-ліберальний союз

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua