20-05-202213:41

Система БПД випустила інформаційний буклет про право на медіацію

Система безоплатної правової допомоги випустила новий буклет з роз’ясненнями про поняття медіації, її можливості, переваги, права сторін медіації та як отримати таку послугу.

Медіація – позасудова добровільна, конфіденцій­на, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.

Однією із правових послуг, які надає система безоплатної правової допомоги, є надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації.

Надаючи допомогу в доступі до медіації, працівники системи БПД, зокрема, інформують клієнтів про позасудовий спосіб врегулювання спору — процедуру медіації, її можливості та переваги, права сторін медіації, залучення інших учасників, чиїх прав та інтересів стосується спір, залучення окремих фахівців (адвокати, перекладачі, оцінювачі, психологи тощо), де та в як можна отримати цю послугу тощо.

Уся ця інформація тепер вміщена в буклеті, щоб клієнт після консультації юриста міг взяти її з собою та ознайомитися детальніше.

«В Україні прийнято довгоочікуваний Закон України «Про медіацію», визначено її правові засади. Тепер цей закон є одним з головних джерел, на ґрунті якого суспільство буде доповнювати та формувати своє розуміння і сприйняття процедури медіації, наслідків її застосування. Важливо, щоб інформація про медіацію широко доносилася до людей, була зрозумілою, якісною, достовірною та тією, що відповідає Закону. Надання допомоги в доступі до медіації залишається обов’язком системи надання БПД, у тому числі в період правового режиму воєнного стану», — зазначає керівниця напрямку впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правової допомоги Ірина Бондаренко.

Частина накладу буклетів буде передана медіаторам та адвокатам-посередникам, які співпрацюють з центрами з надання БВПД.

Буклет підготовлено Координаційним центром з надання правової допомоги та надруковано за фінансової підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Довідково. Інститут медіації широко застосовується у світовій та європейській практиці та дає змогу сторонам конфлікту домовитися про врегулювання спірних питань, однаково враховуючи їх інтереси та потреби, при цьому не позбавляючи можливості звертатися до суду для реалізації права на правосуддя.

15 грудня 2021 року набув чинності Закон України «Про медіацію», який визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту, принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою.

Медіація можлива у цивільних, сімейних, спадкових, трудових, зе­мельних, господарських, адміністративних справах, а також у справах про адміністративні правопору­шення та у кримінальних провадженнях.

Право на надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації мають усі громадяни, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні.