08-10-202111:24

Судовим експертам присвоєно (підтверджено) кваліфікацію

Засідання кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України відбулись 5 та 7 жовтня.

На підставі рішень кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції 8 фахівцям НДУСЕ продовжено термін дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення товарознавчої, транспортно-товарознавчої, економічної, інженерно-транспортної, комп’ютерно-технічної, телекомунікаційної, гірничотехнічної експертиз та експертизи безпеки життєдіяльності. 

1 фахівцю НДУСЕ відмовлено у присвоєнні кваліфікації судового експерта з правом проведення товарознавчої експертизи.

3 фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення товарознавчої, економічної та психологічної експертиз.

4 фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, підтверджено кваліфікацію судового експерта з правом проведення транспортно-товарознавчої, економічної та інженерно-транспортної експертиз.

1 фахівцю, який не є працівником державної спеціалізованої установи, відмовлено у присвоєнні кваліфікації судового експерта з правом проведення  психологічної експертизи.

Відповідно до розділу V Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 (далі – Положення), строк дії Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з певного виду експертної спеціальності (далі - Свідоцтво), становить три роки.

Строк дії Свідоцтва для працівників науково-дослідних установ судових експертиз продовжується рішенням кваліфікаційної палати ЦЕКК на підставі розгляду відгуку НДУСЕ про проходження судовим експертом стажування.

Строк дії Свідоцтва для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, продовжується після підтвердження експертом кваліфікації.