05-08-202213:28

Судовим експертам присвоєно (підтверджено) кваліфікацію

Засідання Кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України відбулись 2 та 4 серпня.

На підставі рішень кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції 5 судовим експертам НДУСЕ присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення вибухово-технічної, біологічної, залізнично-транспортної, ветеринарної, експертизи літературних і художніх творів,  матеріалів, речовин та виробів.

6 судовим експертам НДУСЕ продовжено строк дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення транспортно-товарознавчої, почеркознавчої та лінгвістичної, технічної експертизи документів, експертизи зброї, трасологічної, комп'ютерно-технічної, літературних і художніх творів, винаходів і корисних моделей, комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень.

Відповідно до розділу V Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 (далі – Положення), строк дії Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з певного виду експертної спеціальності (далі - Свідоцтво), становить три роки.

Строк дії Свідоцтва для працівників науково-дослідних установ судових експертиз продовжується рішенням кваліфікаційної палати ЦЕКК на підставі розгляду відгуку НДУСЕ про проходження судовим експертом стажування.