27-07-200500:00

У 2005 році Мін’юст розробляє 62 законопроекти, серед яких найважливіші акти законодавства з питань конституційного устрою, захисту прав і свобод людини і громадянина, законодавчого забезпечення виборчого процесу, діяльності державних органів, місцевого

Визначальна мета розвитку національного законодавства - розбудова громадянського суспільства і правової держави, де вищою цінністю є людина, реально забезпечені, гарантовані й захищені її права та свободи. Це загальносоціальна проблема, оскільки розвиток правової системи нашої держави залежить, насамперед, від політичної волі і відповідних політичних рішень, процесу їх реалізації. Водночас - це спеціальна правова проблема. Саме у цій сфері Мін'юсту належить визначальна роль, зокрема з питань удосконалення рівня законотворчої діяльності, узгодження, послідовної гармонізації вітчизняного законодавства з нормами та стандартами європейського та міжнародного права.

Як повідомила прес-службі Перший заступник Міністра юстиції України Інна Ємельянова, пріоритетами діяльності Мін`юсту у 2005 році визначені:

- Забезпечення формування загальнодержавної антикорупційної політики.

- Сприяння утвердженню прав і свобод людини, формування громадянського суспільства і побудова правової держави.

- Сприяння проведенню адміністративної реформи з метою створення ефективної системи державного управління.

- Удосконалення системи судів в Україні та забезпечення виконання судових рішень.

- Поглиблення міжнародного правового співробітництва.

- Адаптація законодавства України до законодавства ЄС та норм міжнародного права.

Кабінет Міністрів України схвалив Орієнтовний план законопроектної роботи на 2005 рік, розроблений Мін'юстом за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади.

За словами Інни Ємельянової, Орієнтовним планом передбачено розробити 79 законопроектів, з них базових – 38; у тому числі проектів: кодексів – 2; державних програм – 2; законів – 20; законів про ратифікацію – 14; законопроектів, якими вносяться зміни, – 41.

Протягом І півріччя 2005 року Мін'юстом завершено розроблення 29 (із врахуванням 9 „відкликаних") проектів Законів України, які подані на розгляд до Кабінету Міністрів України, 21 акта Президента України, 19 актів Кабінету Міністрів України.

Інна Ємельянова також зазначила, що протягом І півріччя 2005 року Міністерство юстиції України провело правову експертизу 2995 проектів актів законодавства та додатково 404 проектів міжнародних договорів України.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 279-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua