06-09-200600:00

У Мін’юсті фахівці центральних органів влади набувають досвіду з нормотворення

Керівники та спеціалісти 17 юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади зібралися на семінарі в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції. Протягом двох тижнів учасники семінару ознайомляться з досвідом провідних вітчизняних фахівців у сфері нормопроектувальної техніки, гендерно-правової експертизи законодавства, методики виявлення в законодавстві корупційних ризиків і запобігання ним тощо. Про це прес-службі повідомили в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції.

Юристи на лекціях та семінарських заняттях розглянуть, серед іншого, засади нормотворчого процесу, його планування і прогнозування, законодавчу техніку та основні вимоги при оформленні проектів законів, процедурні вимоги до погодження та внесення проектів нормативно-правових актів. Крім того, фахівці планують обговорити проблеми підготовки нормативно-правових актів до державної реєстрації, шляхи розв'язання цих проблем та перспективи розвитку інституту державної реєстрації нормативних актів.

Учасники семінару розглянуть методологічні засади та познайомляться з практикою проведення правової експертизи. Її методологію розглянуть, зокрема, у контексті сприяння гендерній рівності та проблем боротьби з корупцією.

Окремі лекції приділятимуть увагу врахуванню в нормотворчій діяльності положень Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини та прецедентної практики Європейського суду з прав людини. Крім того, розглядатимуться порядок проведення публічних консультацій та методи залучення громадськості до процесу прийняття державних рішень.

Лекції і семінарські заняття з відповідних галузей права проведуть досвідчені фахівці міністерств та центральних органів влади, представники провідних наукових закладів і громадських організацій, а також юристи-практики.

У кінці навчання слухачі складуть іспит з питань нормо-проектувальної техніки, державної реєстрації нормативно-правових актів та впровадження гендерних підходів у діяльності органів виконавчої влади.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 271-16-76
E-mail: press@minjust.gov.ua