22-11-202215:58

Удосконалення механізму судового контролю за виконанням рішень судів та процедури встановлення або зміни способу виконання судових рішень

У вівторок, 22 листопада, відбувся онлайн-круглий стіл «Досвід адміністративних судів у питаннях контролю за виконанням рішень. Шляхи розвитку інституту судового контролю в інших видах судочинства», організований Проєктом ЄС "Право-Justice". Участь у заході взяв, зокрема, Олександр Олійник – Директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Мін'юсту. Також серед учасників – представники суддівської гілки влади, зокрема судді адміністративних судів усіх інстанцій, представники органів виконавчої влади, адвокати, державні та приватні виконавці, представники бізнес-асоціацій.

Під час заходу учасники обговорили питання, пов’язані із судовим контролем за виконанням рішень.

«В Україні існує довготривала структурна проблема невиконання або несвоєчасного виконання судових рішень національних судів (група справ Іванов/Бурмич). Для її вирішення було схвалено Національну стратегію розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 2022 року. На виконання зазначеної Стратегії Кабінетом Міністрів України було внесено на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізму судового контролю за виконанням рішень судів та процедури встановлення або зміни способу виконання судових рішень», – розповів під час заходу Олександр Олійник.

За його словами, проєктом цього Закону пропонується впровадження змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України. Серед них:

1. Можливість суду змінити спосіб і порядок виконання судового рішення, зокрема, на підставі заяви стягувача про зміну способу і порядку виконання судового рішення, яке підлягає виконанню відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

«Суть змін полягає в тому, що у справах, виконання яких гарантується відповідно до положень зазначеного вище Закону України, за якими боржник (державний орган, державне підприємство, юридична особа) зобов’язаний вчинити певні дії щодо майна, але таке судове рішення не може бути виконане (неможливо повернути чи передати таке майно), а також відсутня згода щодо його вартості, – стягувач може звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання судового рішення відповідно до висновку експерта про визначення вартості такого майна", – пояснив Директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Мін'юсту.

2. Впровадження в цивільному та господарському судочинстві інституту судового контролю за виконанням судових рішень аналогічного тому, що діє в рамках адміністративного судочинства.

Так, законопроєктом пропонується передбачити, що суд може за заявою стягувача або з власної ініціативи встановити судовий контроль за виконанням судових рішень, боржниками за якими є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державне або комунальне підприємство (крім положень щодо обов’язкового встановлення судового контролю).

Здійснення судового контролю в таких справах може відбуватися шляхом:

  • отримання інформації про стан виконання такого рішення з Єдиного державного реєстру виконавчих документів;
  • зобов’язання керівника боржника – суб’єкта владних повноважень, а також державного виконавця та органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

Також пропонується передбачити, що за результатами розгляду звіту суд може прийняти рішення про зміну способу (порядку) виконання судового рішення.

Крім того, в рамках адміністративного судочинства проєктом Закону пропонується визначити категорії справ, за якими суд зобов’язаний встановити судовий контроль за виконанням судових рішень (обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; вчинення певних дій щодо майна).

3. Встановлення чітких правил розмежування юрисдикцій у справах про оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця:

  • розгляд скарги в межах однієї юрисдикції, а також встановлення вимог до форми та змісту скарги;
  • збільшення граничного строку розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення з десяти днів до тридцяти днів.

Разом з тим Олександр Олійник повідомив, що на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики перебувають також інші законопроєкти з питань судового контролю, які були внесені на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України. А саме: проєкти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення судового контролю за виконанням судових рішень у господарському і цивільному судочинстві» (№ 7042 від 11.02.2022) та «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, щодо відновлення принципу справедливості під час здійснення судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах» (№ 5310 від 29.03.2021).

Наразі здійснюється робота над законопроєктами №№ 7648, 7042 та 5310 з приводу внесення на розгляд Верховної Ради України єдиного законопроєкту в редакції Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Так, на відміну від положень проєкту Закону № 7648 законопроєктом у редакції Комітету пропонується передбачити:

  1. В рамках адміністративного судочинства встановлення судового контролю за виконанням судових рішень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; вчинення певних дій щодо майна лише в разі надходження клопотання стягувача (проєкт Закону № 7648 передбачає обов’язок суду встановити судовий контроль у таких категоріях справ незалежно від наявності (відсутності) клопотання стягувача).
  2. В рамках цивільного та господарського судочинства можливість встановлення судового контролю:
  • в залежності від суб’єкта боржника здійснення (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державне або комунальне підприємство);
  • в залежності від категорії справи;
  1. Судом судового контролю за виконанням судового рішення, зокрема, за допомогою доступу до АСВП через ідентифікатор доступу. «Такий ідентифікатор доступу обов’язково повинен бути зазначений в заяві про зміну способу (порядку) виконання рішення або скарзі на дії державного (приватного) виконавця», – додав Олександр Олійник.