30-09-202015:22

Уряд прийняв розроблене Мін’юстом розпорядження “Про затвердження Національної стратегії вирішення проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація на період до 2022 року”

Кабінет Міністрів України прийняв розроблене Мін’юстом розпорядження “Про затвердження Національної стратегії вирішення проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація на період до 2022 року” з доопрацюванням.

Однією з проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду з прав людини та які потребують нагального вирішення, є невиконання і тривале виконання рішень національних судів в Україні, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація. 

Наявність цієї проблеми та гостру необхідність прийняття конкретних законодавчих та адміністративних реформ для її вирішення було підкреслено Європейським судом у пілотному рішенні у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» та у рішенні від 12 жовтня 2017 року у справі «Бурмич та інші проти України».

Крім цього, Комітет міністрів Ради Європи, орган, який наділений виключними повноваженнями здійснювати нагляд за виконанням державами – членами Ради Європи рішень Європейського суду, неодноразово наголошував Україні на необхідності якнайшвидшого ухвалення відповідної Стратегії та детального плану заходів щодо її реалізації.

Проєкт Стратегії 17.09.2020 було представлено на першому засіданні Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 258. Наступним кроком після її ухвалення має стати затвердження Плану заходів щодо її реалізації.

Затвердження проєкту цієї Стратегії дозволить Україні досягти таких результатів, як: зменшення кількості невиконаних рішень судів; погашення державного боргу у зв’язку з невиконаними рішеннями судів; припинення звернень до Європейського суду у зв’язку з невиконанням або тривалим виконанням рішень національних судів; збільшення довіри суспільства до державних інституцій.

Крім цього, це матиме позитивний вплив на міжнародні відносини України та доведе прагнення України добросовісно виконувати свої міжнародні зобов’язання.