22-07-202112:42

Використання символіки тоталітарних режимів – підстава для припинення структурних утворень політичних партій

Досить часто у суб’єктів державної реєстрації та заявників під час припинення структурних утворень політичних партій, які використовують у своїх назвах символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів виникає суперечливе тлумачення норм Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Тож, аби уникнути різного застосування норм Закону, пояснюємо.

Правові засади діяльності політичних партій в Україні визначає Закон України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон). Відповідно до статті 3 цього Закону політичні партії проводять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному Законом порядку.

Саме статутом політичної партії визначається порядок створення, загальна структура, повноваження та порядок припинення обласних, міських, районних організацій політичної партії та її первинних осередків.

Частина друга статті 3 Закону передбачає, що пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, використання її у назві є підставою для відмови в реєстрації та/або припинення діяльності юридичної особи, політичної партії, іншого об’єднання громадян, підставою для відмови в реєстрації та/або припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

Отже, системний аналіз вищенаведеної правової норми дозволяє дійти висновку про те, що вчинення порушень, передбачених вищезазначеною статтею має розглядатися як підстава для відмови в реєстрації або як підстава для припинення юридичної особи, політичної партії, іншого об’єднання громадян.