23-02-202116:48

Як вдосконалити систему БПД: результати Моніторингового звіту

У вівторок, 23 лютого, в рамках презентації Моніторингового звіту впровадження та аналізу ефективності прийнятих законодавчих актів були представлені результати моніторингу щодо питань адвокатури та адвокатської діяльності, а також безоплатної правової допомоги.

«Сьогодні важливим питанням для нас є захист прав людини. Тому варто спільно напрацювати план дій, аби покращити ту базу у цій сфері, яка наразі у нас існує. При цьому додам, що ми не маємо на меті якимось чином впливати на незалежні професії, до яких належить і адвокатська діяльність. Ми лиш прагнемо обговорити як сильні, так і слабкі сторони сфери захисту прав людини в Україні, вивчити найкращі практики та розробити шляхи виходу із тих ситуацій, які трапляються у цій сфері», – зазначила під час заходу заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць.

«У системі безоплатної правової допомоги Міністерство юстиції і формує правову політику, і відповідає за її реалізацію. Тому під час моніторингу важливим було дотримуватись методології його проведення, аби залишатись максимально об’єктивними у своїх висновках та рекомендаціях щодо подальшого функціонування й розвитку системи», – акцентував заступник Міністра юстиції Олександр Банчук.

За результатами моніторингового звіту ефективності законодавства у сфері адвокатури та адвокатської діяльності, безоплатної правової допомоги було визначено 3 основні проблеми, які потребують вирішення:

  1. Підвищення рівня доступності системи БПД.

Наразі в Конституції України прописано, що правосуддя в державі здійснюється виключно судами. З цього виходить, що доступ до правосуддя – це синонім доступу до суду. Однак якщо поставити в центр людину, то стає очевидним, що їй важливо вирішити правову проблему, а не потрапити до суду та отримати судове рішення.

Система БПД в Україні має розвинену структуру регіональних офісів. Тому завдання нині – забезпечити нормативно-правову базу для того, щоб фахівці цієї системи сприяли тому, аби максимальна кількість спорів вирішувалась у позасудовому порядку, цим самим розвантажуючи судову систему держави.

  1. Забезпечення якості надання БВПД.

«Наразі в Україні відсутній ефективний механізм розгляду тверджень про неправомірну поведінку адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і реагування на них. Наявні механізми забезпечення якості правової допомоги виявилися неефективними, наприклад, у випадках, де без відповіді залишалися скарги затриманих про відмову призначених державою адвокатів від підтримки їхніх скарг на катування або жорстоке поводження. У цьому відношенні Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй вітає розробку системи колегіальної оцінки якості послуг, що надаються адвокатами з системи БПД. Це  надасть можливість ефективно оцінювати її, чого раніше центри БВПД не могли робити з огляду на незалежність адвокатів під час виконання своїх функцій та щодо обрання стратегії захисту», – пояснив державний експерт експертної групи з питань суміжних з правосуддям правових інститутів Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Юрій Сверба.

  1. Підвищення оплати праці працівників системи БПД.