02-04-201917:43

З вересня 2018 року Білорусь приймає документи, видані в Україні, за умови проставлення на них апостиля

У зв’язку зі зверненнями заінтересованих осіб Міністерство юстиції України повідомляє, що з вересня 2018 року Білоруська Сторона змінила практику застосування статті 13 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року щодо прийняття без додаткового засвідчення (легалізації чи апостилю) документів, виданих в Україні, які пред’являються фізичними чи юридичними особами України безпосередньо до органів державної влади Республіки Білорусь.

Відтак, документи, виготовлені чи засвідчені установою чи спеціально уповноваженою на це особою в межах їх компетенції і за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою в Україні, якщо вони подаються на території Республіки Білорусь безпосередньо фізичними чи юридичними особами України, приймаються на території цієї держави за умови проставлення на них апостиля відповідно до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року.  Зазначена вимога на підставі статті 13 Конвенції не застосовується до документів, що направляються установами юстиції в рамках надання правової допомоги у цивільних, сімейних чи кримінальних справах на підставі цієї Конвенції.

У зв’язку з цим Міністерство юстиції України поінформувало органи державної влади України стосовно застосування принципу взаємності до прийняття документів, виданих в Республіці Білорусь, які пред’являються на території України безпосередньо фізичними та юридичними особами Білорусі. Отже, документи, видані чи засвідчені органами державної влади Білорусі, що пред’являються на території України безпосередньо  фізичними та юридичними особами Білорусі, мають прийматися в Україні за умови проставлення на них апостиля.

Порядок проставлення апостиля та прийняття документів для проставлення апостиля територіальними органами Міністерства юстиції: https://minjust.gov.ua/dep/ddr/poryadok-prostavlennya-apostilya.

Роз'яснення щодо застосування міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами Договірних Сторін (лист Мін’юсту від 11.05.2010 р. «26-26/291).