05-05-202216:19

За період з 24 лютого 2022 року господарськими судами відкрито 65 справ про банкрутство (неплатоспроможність) боржників

За період з 24 лютого 2022 року господарськими судами відкрито 65 справ про банкрутство (неплатоспроможність) боржників, з яких 35 справ щодо неплатоспроможності фізичних осіб.

Для боржників процедури банкрутства дозволяють шляхом застосування заходів щодо відновлення платоспроможності, таких, наприклад, як відстрочення, розстрочення, або прощення боргу, реструктуризація підприємства, перепрофілювання виробництва та/або зміни виробничої структури боржника тощо, оздоровити своє фінансово-господарське становище або ж шляхом ліквідації вийти з ринку (для боржників-юридичних осіб) чи позбавитися від боргів (для боржників-фізичних осіб).

Для кредиторів процедури банкрутства надають можливість отримати кошти, заборговані боржником в повному обсязі або частково і перевірити наявність умисних дій щодо настання у боржника кризи неплатежів.

У разі неспроможності боржника відновити свою платоспроможність, суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру чи процедуру погашення боргів боржника (для боржників-фізичних осіб). За цей час 57 боржників було визнано банкрутами, з них 36 боржників – юридичні особи та 21 боржник – фізична особа.

Щодо одного боржника розпочато процедуру санації (відновлення платоспроможності).

Міністерство юстиції України як державний орган з питань банкрутства в умовах воєнного стану продовжує сприяти створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.

Зокрема слід відзначити, що до моменту відновлення технічної можливості отримувати інформацію з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у вигляді електронних інформаційних довідок в онлайн режимі, інформація щодо перебування окремих суб′єктів господарювання у процедурах банкрутства може надаватися у формі інформаційних листів.