16-12-202116:43

Закон про медіацію відкриває нові можливості клієнтам системи БПД

Надання допомоги у забезпеченні доступу до медіації є однією із безоплатних правових послуг, право на яку мають усі без винятку громадяни України та особи, які підпадають під її юрисдикцію. З ухваленням Закону України «Про медіацію» система безоплатної правової допомоги планує розширити сервіс надання допомоги в доступі до медіації як одного з ефективних способів альтернативного врегулювання спорів. Інститут медіації широко застосовується у світовій та європейській практиці та дає змогу сторонам конфлікту мирно врегулювати спір, при цьому не позбавляючи їх можливості звертатися до суду для реалізації права на правосуддя.

«Навіть порівняно помірні судові витрати можуть стати надвисоким бар’єром для клієнтів із низькими доходами та завадити розв’язанню їхньої проблеми правового характеру при зверненні до традиційної системи правосуддя. Та й судове рішення не гарантує, що обидві сторони залишаться задоволені результатом й відчуватимуть, що відновили справедливість. Натомість ми пропонуємо значно простіший шлях — самостійно досягти згоди, адже це вбереже від необхідності сплачувати судовий збір, можливих експертиз та інших витрат, від затягування судового процесу та ризику витоку конфіденційної інформації. При цьому кожна зі сторін самостійно визначає, на які поступки готова піти, а медіатор забезпечує рівні можливості сторін у процедурі медіації», — зазначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов. 

 

Що таке медіація

Медіація — це один із видів альтернативного врегулювання спорів. За допомогою цієї процедури можна владнати конфлікт без звернення до формальної системи судочинства. Налагодити комунікацію між сторонами конфлікту та досягти згоди допомагає нейтральний посередник — медіатор.

Медіація — позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.

Профільний закон про медіацію

15 грудня 2021 року набув чинності Закон України «Про медіацію». Закон визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту, принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою.

Передбачена законом процедура медіації може застосовуватися, зокрема, у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних справах, а також про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим).

Медіація може бути проведена як до звернення до суду, так і на будь-якій стадії судового процесу. Водночас процедура не проводиться, якщо конфлікт впливає чи може вплинути на інтереси третіх осіб, які не є учасниками цієї медіації.

Медіація проводиться за взаємною згодою сторін з урахуванням принципів добровільності, конфіденційності, нейтральності, незалежності та неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації.

Протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону «Про медіацію» вносяться зміни, зокрема, до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України. Передбачається, що у разі якщо під час підготовчого судового засідання сторони домовляться провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, суд повинен зупинити провадження у справі. Якщо за результатами процедури буде досягнуто згоди, суд поверне позивачу 60% сплаченого судового збору.

Також медіація має бути запропонована для вирішення спору, що виникає при соціальній роботі з сім’ями, дітьми та молоддю.

Допомога в доступі до медіації як сервіс системи БПД

Однією із правових послуг, які надає система безоплатної правової допомоги, є надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації. Право на такий вид допомоги мають усі громадяни, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні.

Зокрема, надаючи допомогу в доступі до медіації, працівник системи БПД інформує клієнта про альтернативу суду — процедуру медіації, її можливості та переваги, де та в який спосіб можна отримати цю послугу. Фахівець відповість на запитання клієнта, пов’язані із застосуванням процедури медіації, надасть правову інформацію про медіацію, яка міститься у Законі України «Про медіацію» та інших нормативно-правових актах держави, а також міжнародних актах та стандартах.

Надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації може надаватися працівником системи БПД як на стадії консультування клієнта, який вперше звернувся по допомогу до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (до врегулювання спору у суді), так і на тій стадії, коли клієнт вже є учасником судового процесу або досудового розслідування.

Завдяки налагодженій співпраці системи БПД із професійною спільнотою медіаторів клієнти із вразливих груп населення, які звертаються по допомогу до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який уклав угоду про співпрацю з медіатором, можуть отримати послугу медіації на безоплатній основі.

Допомогу у забезпеченні доступу до медіації можна отримати на сьогодні у форматі офлайн або онлайн на базі 7-ми місцевих центрів БВПД: Одеського, Вінницького, Київських правобережного та лівобережного, Івано-Франківського, Миколаївського, Львівського та Стрийського. Вони співпрацюють з медіаторами та спеціалізованими організаціями для надання клієнтам послуг медіації на умовах pro bono.

У населених пунктах, де відсутні медіатори, місцеві центри допомагають клієнтам отримати доступ до медіації в онлайн-форматі. Так, онлайн-медіація забезпечується на базі Хустського, Володимир-Волинського, Тернопільського, Мелітопольського, Червоноградського, Старобільського місцевих центрів БВПД.

«Медіація в онлайн-форматі стала насправді не перешкодою, а перевагою. Таку процедуру можна проводити незалежно від того, де людина знаходиться, тобто важливо просто знайти час і мати доступ до інтернету, щоб сісти за «віртуальний» стіл переговорів», — поділилася досвідом організації онлайн-медіації головна юристка Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Тимчишин.

Водночас клієнти системи БПД недостатньо поінформовані про такий вид альтеративного врегулювання спорів, як медіація. Зокрема, громадяни України не звертаються до системи надання БПД із запитом на допомогу в забезпеченні доступу до медіації.

Ініціювання питання щодо звернення до процедури медіації здійснюється працівниками центрів з надання БВПД, які проходять базовий, спеціалізований та професійний рівні навчання у сфері медіації.

Усього працівники центрів з надання БВПД у 2020 році поінформували клієнтів про послугу надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації у 1701 випадку звернень клієнтів за безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою. Всього було ідентифіковано 101 спір на доцільність його вирішення в альтернативний спосіб. На медіацію, у межах угод про співпрацю з медіаторами, було передано 46 спорів із сімейних питань. 58% ідентифікованих спорів стосуються прав та інтересів дітей. Найчастіше сторони погоджуються на медіацію у спорах, які стосуються участі у вихованні дітей, встановлення графіку побачень з дитиною, позбавлення батьківських прав, визначення місця реєстрації та проживання дитини, встановлення опіки над дитиною.

У 2021 році працівники системи поінформували 869 клієнтів про можливість вирішити спір за допомогою медіації. У межах налагодженої співпраці з надавачами послуг медіації 102 клієнтам системи запропоновано скористатися послугою медіації на базі системи БПД. Більшість спорів (80,4%) стосувалися сімейних, родинних та спадкових відносин, значно менше — житлових, трудових та інших спорів. Водночас знову більшість цих спорів (41%) стосувалися прав та інтересів дітей. 51 справа цього року була передана на медіацію.

Оскільки громадяни мало знають про можливість отримати послугу медіації  та переваги такого правового інституту, існують певні упередження та стереотипи про правові підходи до вирішення спорів. Є нагальна потреба підвищувати обізнаність громадян про переваги такого правового інституту, як медіація. Наразі однією із перепон для широкого застосування цього механізму є недостатня кількість медіаторів у кожному місті чи селищі.

«Коли працівник ідентифікує спір як такий, що може бути врегульований за допомогою медіації, ми пропонуємо скористатися такою послугою та одразу попереджаємо людину про те, що в нашому місті немає медіаторів. Проте ми не залишаємо клієнта самого, а допомагаємо і забезпечуємо доступ до медіації у форматі онлайн. Пояснюємо, як усе буде відбуватися. Якщо людина не має, наприклад, мобільного телефону з доступом до інтернету чи не вміє користуватися Zoom-ом, то місцевий центр надасть  необхідну техніку і приміщення для того, щоб вона мала можливість врегулювати свій спір за допомогою медіації, і, що дуже важливо, забезпечить умови конфіденційності», — додає Оксана Тимчишин.

 

Інституційна спроможність та розвиток

Послуга надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації на системному рівні почала розвиватись у системі БПД з 2019 року. Першим кроком, який зробила система БПД, було навчання працівників, яке передбачало формування загальних знань про медіацію, її принципи, завдання та переваги, процедуру інформування клієнта про послугу. Був розроблений базовий інструментарій ідентифікації медіабельних кейсів у сімейних та спадкових спорах та відкриті перші кабінети медіації на базі місцевих центрів БВПД, підготовлений паспорт розвитку цього напряму діяльності.

«Практика роботи системи надання безоплатної правової допомоги з клієнтами нерідко свідчить про те, що обидві сторони бажають домовлятися між собою по суті свого спору, переслідуючи мету зберегти відносини, заощадити час та гроші, а також уберегти себе від стресу та емоційного напруження, пов’язаного з необхідністю «пережити» свій контакт із судами та органами примусового виконання рішень», — переконана начальниця управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правової допомоги Ірина Бондаренко.

За результатами моніторингу надання послуги, зворотного зв’язку від клієнтів стало зрозуміло, що працівникам системи БПД не вистачає навичок кваліфікованого пропонування медіації, є потреба у формуванні системи базової, спеціалізованої та професійної підготовки, підвищення внутрішньої спроможності системи до навчання. Крім того, потрібна більш цілеспрямована робота з популяризації медіації серед населення, роз’яснення принципів та переваг такої процедури.

Працівники, які проходили навчання, застосовують на практиці отримані знання, практикують ідентифікацію медіабельних кейсів та кваліфіковане пропонування скористатися послугою медіації. У населених пунктах, де розміщуються точки доступу до правової допомоги, налагоджені відносини з медіаторами, а там де немає медіаторів, укладені угоди про співпрацю з медіаторами, які будуть забезпечувати процедуру у форматі онлайн.

За результатами співпраці центрів з надання БВПД та медіаторів сформувалася практика пропонування та надання послуги медіації на базі системи надання БВПД у цивільних спорах.

Одночасно система надання БПД почала розвивати доступ до медіації у кримінальному процесі, реалізуючи пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». Неповнолітній, який вперше вчинив кримінальний проступок або нетяжкий злочин, та потерпіла сторона можуть досягти угоди за допомогою процедури медіації.

Як наслідок, 2021 році у структурі Координаційного центру створене управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів.

Сьогодні одним із його ключових завдань є поширення практики організації та надання громадянам допомоги у забезпеченні доступу до медіації, а також інших альтернативних способів врегулювання спорів та відновних практик.

«Ухвалення Закону «Про медіацію» відкриває нові можливості доступу до правосуддя для людей, які мають проблеми правового характеру та звертаються до системи БПД. Важливо, що прийняття Закону є значним поштовхом і для внутрішнього потенціалу системи БПД. Він стимулюватиме нас до нових ефективних та проактивних підходів у роботі з клієнтами, пришвидшить процеси інтеграції медіації у процедури надання правової допомоги та наблизить до унормування функцій центрів з надання БВПД і оплати послуг медіаторів», — додає Ірина Бондаренко.

За підтримки партнерів проводиться спеціалізоване навчання для працівників центрів БВПД. Системний підхід до організації такого навчання передбачає його проведення на трьох рівнях: базове, спеціалізоване та професійне. Працівники, які пройшли навчання у сфері медіації, будуть ініціювати звернення клієнтів до процедури медіації.

Система БПД заручилася підтримкою з боку спільноти медіаторів, які допомагатимуть популяризувати альтернативні позасудові способи вирішення спорів та створювати умови для спрощення доступу людей до таких інструментів. Розвивати спроможність системи БПД у сприянні доступу до альтернативних способів вирішення спорів та їх застосування допомагають міжнародні партнери.

Очікується, що альтернативні способи врегулювання спорів, зокрема медіація, будуть інтегровані у процедури прийняття рішень про надання безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги. Це матиме значний вплив на доступ до правосуддя та формування нових стандартів роботи з клієнтом.

Довідково

Запровадження системи альтернативного вирішення спорів (АВС), зокрема медіації, є одним із пріоритетів Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства в Україні на 2021-2023 роки, затвердженій Указом Президента України від 11 червня 2021 року № 231/2021, Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021, та Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки, затвердженого від 23 червня 2021 року № 756-р тощо, а також низкою міжнародних нормативних актів та директив ЄС.

Україною, як державою, яка відстоює принципи верховенства права, 7 серпня 2020 року підписано Конвенцію ООН про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації.

З метою ратифікації Конвенції Міністерством юстиції України була створена робоча група з підготовки пропозицій про ратифікацію Конвенції. Розроблений нею законопроєкт «Про медіацію» № був прийнятий в цілому Верховною Радою України 16 листопада 2021 року та набрав чинності 15 грудня 2021 року.

Хоча тривалий час медіація не була визначена окремим профільним законом, за роки незалежності України цей термін був інтегрований у низці нормативно-правових актів таких як:

– Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року № 3460-VI // до безоплатної первинної правової допомоги належить послуга з надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації;

– Закон України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року № 3460-VI // соціальна послуга посередництва (медіації);

– Закон України «Про концесію» від 3 жовтня 2019 року № 155-IX (зміни до ст. 19 Закону України «Про державно-приватне партнерство») // право сторін договору вільно обрати механізм вирішення спорів, включаючи медіацію.

Протягом 2006 — 2020 років в низці указів Президента Україні також зазначено про необхідність розвитку альтернативних способів врегулювання спорів, зокрема, медіації.

Зокрема, в Указі Президента України «Про концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні» від 9 червня 2006 року № 509/2006 зазначено, що метою безоплатної первинної правової допомоги має бути інформування особи про зміст її права та порядок його реалізації, забезпечення можливостей досудового вирішення правових спорів, а також запобігання необґрунтованим часовим та фінансовим затратам особи на доступ до адвоката. Держава повинна забезпечувати організацію надання безоплатної первинної правової допомоги для всіх осіб.

До ухвалення профільного законодавства громадяни мали можливість звертатися до процедури медіації на етапі судового розгляду. Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» визначена процедура надання соціальної послуги медіації, порядок отримання якої встановлено державним стандартом соціальної послуги посередництва (медіації), затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 17 серпня 2016 року № 892.

З 2019 року медіація широко застосовується у кримінальних провадженнях, де сторонами є неповнолітні, що вперше вчинили кримінальний проступок або нетяжкий злочин, а також потерпілі — фізичні та юридичні особи. Медіація у таких кримінальних провадженнях застосовується відповідно до Порядку реалізації пілотного проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України 21 січня 2019 року 172/5/10.