21-06-201711:19

Затверджено персональний склад Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх та визначено ключові напрями першого року її діяльності

Першим заступником Міністра юстиції України - Наталією Севостьяновою, яка за посадою призначена Головою Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх (далі – Міжвідомча координаційна рада), відповідно до вимог Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань правосуддя щодо неповнолітніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 357 , затверджено персональний склад Міжвідомчої координаційної ради.

Згідно прийнятого наказу до складу Міжвідомчої координаційної ради ввійшли делеговані представники державних відомств, представники громадських об’єднань та міжнародних організацій (всього 21 член) (копія наказу додається).

Нагадаємо, що представників громадських об’єднань – членів Міжвідомчої координаційної ради було обрано за результатами конкурсного відбору . Оцінювання проводилося комісією у складі представників Міністерства юстиції України та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за наступними критеріями: мета та напрями, територія поширення діяльності організації, актуальність досвіду організації, співпраця з іншими організаціями, особиста мотивація делегованого представника. У результаті до складу Міжвідомчої координаційної ради включено:

 1. Денисенко Ларису Володимирівну, правозахисника, експерта громадської організації «Харківська правозахисна група».
 2. Журавель Тетяну Василівну, виконавчого директора громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер».
 3. Москаленко Оксану Олегівну, координатора програми захисту прав дитини всеукраїнської громадської організації «Жіночий консорціум України».
 4. Павлову Євгенію Борисівну, заслуженого юриста України, президента громадської організації «Всеукраїнська фундація «Захист прав дітей».
 5. Пархоменко Павла Івановича, експерта громадської організації «МАРТ».

Варто зазначити, що результати конкурсу не створюють обмежень щодо участі у роботі Міжвідомчої координаційної ради представників інших організацій: такі, за бажанням, зможуть брати участь у засіданнях робочих груп, у реалізації завдань Міжвідомчої координаційної ради, презентувати її членам свої ідеї, напрацювання, рекомендації тощо.

Крім вищезазначеного, за результатами детального аналізу пропозицій експертів, що були отримані під час установчого засідання Міжвідомчої координаційної ради, проведеного 8 червня 2017 року, затверджено Резолюцію щодо визначення ключових напрямів діяльності ради на перший рік роботи (копія Резолюції – додається). Згідно її змісту Міжвідомча координаційна рада першочергово працюватиме над виконанням таких завдань:

 1. Здійснення збору та аналізу даних (чинних політик, процедур і практик діяльності) в галузі попередження злочинності неповнолітніх.
 2. Розроблення та сприяння затвердженню проекту Стратегії попередження злочинності неповнолітніх, що буде зосереджена на створенні політик, проектів і пілотування діяльності як на центральному, так і місцевому рівнях, з фокусуванням на (а) первинну профілактику (загальне попередження злочинності), (b) вторинну профілактику (робота з дітьми, які входять до групи ризику), і (с) третинну профілактику (робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом).
 3. Вивчення потреби внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що мають на меті запровадження моделі відновного правосуддя для неповнолітніх у вигляді програми ювенального примирення (медіації у кримінальному процесі щодо неповнолітніх), та розроблення, за необхідності, відповідного законопроекту.
 4. Визначення з урахуванням результатів дослідження досвіду зарубіжних країн внутрішньої структури та базових положень проекту закону про ювенальну юстицію.
 5. Розроблення та сприяння затвердженню пробаційних програм для роботи з неповнолітніми, які перебувають в системі пробації, а також корекційно-профілактичних та ресоціалізаційних програм для неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях та СІЗО.
 6. Розроблення та сприяння прийняттю підзаконних нормативно-правових актів, якими б визначалися методики, інструменти запровадження та забезпечення повноцінного функціонування системи пенітенціарної пробації для неповнолітніх.
 7. Розроблення та сприяння запровадженню системи оцінки ризиків та потреб у виховних колоніях для неповнолітніх, яка б корелювалася із оцінкою ризиків та потреб, що здійснюється на досудовому етапі та у наглядовій пробації, для складання ефективного індивідуального плану роботи з дитиною.

У випадку наявності пропозицій та рекомендацій щодо роботи Міжвідомчої координаційної ради просимо звертатися до радника  Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх - к.ю.н. Соломії Старосольської. Контакти: тел. (044) 271 15 66; e-mail: s.starosolska@minjust.gov.ua; starosolska.solomiya@gmail.com