21-04-201712:47

Завершення перевірки укрдержархіву!

З метою забезпечення повного і прозорого інформування громадськості про свою діяльність, послідовного втілення державно-правової практики з питань надання інформації, що відповідає стандартам демократичної держави, забезпечення реалізації закріпленого у статті 34 Конституції України права кожного на доступ до інформації, зокрема, публічної інформації – тієї, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та інформації, що становить суспільний інтерес, а також реалізації статей 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Рекомендацій Ради Європи: № R (81) 19 про доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні органів влади та № R (2008) про доступ до офіційних документів, Міністерство юстиції розміщує у відкритому доступі текст Довідки складеної за результатами проведення перевірки діяльності Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів) [наказ Міністерства юстиції України «Про проведення перевірки діяльності Державної архівної служби» від 25.11.2016 № 1607/7].

Звертаємо увагу, що текст Довідки складеної за результатами проведення перевірки діяльності Укрдержархіву (далі – Довідка) розміщуються на офіційному веб-сайті Мін’юсту з урахуванням законодавства про доступ до публічної інформації та про захист персональних даних. Зокрема, з тексту Довідки вилучено матеріали перевірки, що додаються до неї.

При цьому зауважуємо, що кожен має право звертатися з відповідним запитом до Укрдержархіву на отримання публічної інформації, яка міститься у виданих останньою документах, які досліджувались та описані у Довідці, якщо їх відсутність, на думку автора такого клопотання, унеможливлює належне сприйняття викладеної у Довідці інформації.

ВИСНОВКИ за результатами перевірки

Лист Міністерства щодо перевірки діяльності Укрдержархіву