27-05-200300:00

Зміни та доповнення, запропоновані громадянами України до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України"

I. До запропонованої редакції статті 71 чинної Конституції України щодо строків та послідовності проведення протягом одного року чергових виборів Президента України, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування всього надійшло пропозицій від 243 357 громадян.

Підтримується лише одночасне проведення чергових виборів народних депутатів, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до органів місцевого самоврядування (варіант - в останню неділю березня) - 135 069 громадян.

Решта громадян щодо проведення чергових виборів висловились наступним чином:

1. Проводити чергові вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в один день - 96 020 громадян.

2. Проводити чергові вибори Президента України і народних депутатів України в один день - 42 443 громадян.

3. Залишити чинну редакцію статті 71 Конституції України (висловились проти проведення чергових виборів в один рік) - 42 138 громадян.

4. Проводити чергові вибори Президента України, народних депутатів України, до органів місцевого самоврядування протягом одного місяця, трьох місяців - 17 039 громадян.

5. Одночасно (в один день) проводити лише чергові вибори Президента України та до органів місцевого самоврядування - 6 668 громадян.

Інші пропозиції стосуються конкретних строків проведення різних видів виборів та послідовності проведення виборів, наприклад, вибори до місцевих рад пропонується проводити у листопаді або в інший час.

II. До запропонованої редакції статті 74 чинної Конституції України щодо прийняття законів України на всеукраїнському референдумі всього надійшло пропозицій від 153 550 громадян.

1. Із них не підтримало пропозицію щодо прийняття законів України на всеукраїнському референдумі - 105 006 громадян.

2. 26 857 громадян пропонують, щоб закони та інші рішення, прийняті на всеукраїнському референдумі, набували вищої юридичної сили після їх затвердження Верховною Радою України або Президентом України.

3. Не підтримало пропозиції щодо надання законам та іншим рішенням, прийнятим на всеукраїнському референдумі, вищої юридичної сили - 9 971 громадян.

III. До запропонованої редакції статті 75 чинної Конституції України щодо запровадження двопалатного парламенту в цілому надійшло пропозицій від 270 266 громадян.

Не підтримують запровадження двопалатного парламенту - 263 160 громадян.

Підтримують двопалатний парламент і пропонують уточнити назви палат – назву „Державні збори” замінити назвою „Законодавча палата” або „Народні збори”, „Рада зборів”, назву „Палата регіонів” замінити назвою „Рада регіонів”, змінити назву „Верховна Рада України” назвою „Національні збори” і відповідно назви палат „Сенат” і „Палата депутатів” - 7 052 громадян.

IV. Щодо запропонованої редакції статті 76 чинної Конституції України щодо складу та формування парламенту всього надійшло пропозицій від 528 962 громадян.

Пропозиції громадян розподіляються наступним чином:

1. щодо чисельності Верховної Ради України в цілому:

зменшити чисельний склад:

в цілому (не вказана цифра) - 24 845 громадян;

до 350 народних депутатів - 122 громадян;

до 300 народних депутатів - 24 082 громадян;

до 281 народних депутатів -18 громадян;

до 250 народних депутатів - 231 громадян;

до 200 народних депутатів - 10 991 громадян;

до 150 народних депутатів - 10 769 громадян;

встановити рівну чисельність палат – 1 817 громадян;

заперечують проти зменшення загальної чисельності Верховної Ради України - 310 громадян;

залишити діючу чисельність 450 народних депутатів - 307 громадян;

збільшити чисельний склад Верховної Ради України до 500 народних депутатів - 237 громадян;

2. щодо чисельності палат Верховної Ради України:

щодо чисельного складу Державних зборів:

300 народних депутатів - 23 565 громадян;

250 народних депутатів - 5 966 громадян;

240 народних депутатів - 12 332 громадян;

225 народних депутатів - 11 065 громадян;

200 народних депутатів - 12 746 громадян;

160 народних депутатів - 12 332 громадян;

150 народних депутатів - 1 630 громадян;

100 народних депутатів - 17 громадян;

щодо чисельного складу Палати регіонів:

200 народних депутатів - 29 738 громадян;

збільшити в цілому (не вказано цифру) кількість народних депутатів у Палаті регіонів - 462 громадян;

до 225 (150, 100, 75) народних депутатів - 89 громадян;

палата регіонів складається з 81 представника – 1 420;

3. щодо системи виборів до Державних зборів:

за змішаною системою - 1550 громадян;

на мажоритарній основі - 802 громадян;

через “регіональні списки” - 761 громадян;

4. щодо порядку обрання до Палати регіонів:

обирати пропорційно чисельності населення регіону - 162 841 громадян;

обирати по 3 представника від регіону - 23 329 громадян;

обирати по 1 представнику від 1 мільйона громадян регіону - 10 927 громадян;

обирати по 1 представнику від 10 мільйонів громадян регіону - 10 769 громадян;

обирати по 1 представнику від 3000 тис. громадян регіону - 10 769 громадян;

призначати представників органів виконавчої влади та/або місцевого самоврядування - 4 333 громадян;

обирати по 7 представників від Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - 2 734 громадян;

щодо системи виборів до Палати регіонів пропонується, що Палата регіонів має бути виборним органом – 1 434 громадян;

обирати по 5 представників від регіону - 475 громадян.

V. До запропонованої редакції статті 77 чинної Конституції України щодо строку повноважень Верховної Ради України всього надійшло пропозицій від 135 185 громадян.

1. Не підтримують пропозицію щодо збільшення строку повноважень Верховної Ради України до 5 років - 110 374 громадян.

2. Підтримують пропозицію Президента України щодо збільшення строку повноважень Верховної Ради України до 5 років – 24 538 громадян.

VI. До запропонованої редакції статті 81 чинної Конституції України, якою передбачені підстави і випадки припинення повноважень народних депутатів України, всього надійшло пропозицій від 525 064 громадян.

1. Не підтримується пропозиція про дострокове припинення повноважень народного депутата України, якщо ним не усунуто протягом двадцяти днів обставин, які порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності - 210 617 громадян.

Пропонується також:

2. Достроково припиняти повноваження народного депутата України у разі відсутності його без поважних причин на засіданнях палати Верховної Ради України, спільних засіданнях палат Верховної Ради України, однак пропонується встановити різні періоди відсутності народних депутатів на засіданнях - протягом 10 годин (одного, двох, трьох, чотирьох, п’яти, семи, восьми, десяти, дванадцяти, чотирнадцяти, більше 20 пленарних днів) - 153 194 громадян.

3. Зменшити строк з двадцяти днів до десяти (п’ятнадцяти), протягом якого повноваження народного депутата України припиняються, якщо не усунуто обставин, які порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності - 3 247 громадян.

4. Пропонується не припиняти повноваження народного депутата України у разі виходу або виключення його із складу фракції, політичної партії - 396 громадян.

VII. До запропонованої редакції статті 82 чинної Конституції України щодо проведення чергового і позачергового спільного засідання палат Верховної Ради України за участю народних депутатів України, обраних на позачергових виборах, всього надійшло пропозицій від 224 662 громадян.

Пропозиції стосувались наступного:

1. У разі оголошення указу Президента України про ведення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на спільне зсідання палат на протязі доби - 199 638 громадян.

2. Скорочення терміну (до 10, 15 днів), на протязі якого Верховна Рада України повинна збиратися на першу сесію та проводити спільне засідання палат після оголошення результатів чергових виборів - 2 019громадян.

VIII. До запропонованої редакції статті 83 чинної Конституції України щодо утворення у Державних зборах постійно діючої парламентської більшості всього надійшло пропозицій від 66 152 громадян.

1. Запропоновано збільшити термін утворення парламентської більшості Верховної Ради України - 28 226 громадян.

2. Не підтримана пропозиція щодо створення парламентської більшості -4 700 громадян.

3. Формувати парламентську більшість блоком чи партією, яка набрала найбільшу кількість голосів під час виборів - 506 громадян.

4. Конкретизувати процедуру формування парламентської більшості - 576 громадян.

5. Запропоновану проектом частину першу статті 83 пропонується викласти у такій редакції: „У Державних зборах утворюється постійно діюча парламентська більшість від конституційного складу Державних зборів” - 259 громадян.

IX. До запропонованої редакції статті 84 чинної Конституції України щодо проведення спільних та роздільних засідань палат Верховної Ради України всього надійшло пропозицій від 3 570 громадян.

Пропонується залишити чинну редакцію статті 84 Конституції України - 2 143 громадян.

X. До запропонованої редакції статті 85 чинної Конституції України щодо повноважень Верховної Ради України, її палат всього надійшло пропозицій від 145 652 громадян.

Не підтримана запропонована проектом редакція статті 85 чинної Конституції України - 1 032 громадян.

Пропозиції, які надійшли до зазначеної редакції статті проекту розподіляються наступним чином:

1. щодо повноважень Верховної Ради України:

передати Верховній Раді України повноваження Президента України щодо безпосереднього формування Кабінету Міністрів України у повному складі - 55 739 громадян;

надати право обрання Генерального прокурора України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Центральної виборчої комісії -7 144 громадян;

виключно на спільних засіданнях обох палат приймати закони, призначати Голову Національного банку України - 2 834 громадян;

2. щодо повноважень палат:

розширити повноваження Палати регіонів (в порівнянні з Державними зборами у Палати регіонів повинен бути ширший обсяг повноважень) - 20 178 громадян;

зазначені в пункті 4 запропонованої редакції статті 85 чинної Конституції України повноваження Державних зборів щодо призначення виборів Президента України віднести до повноважень Палати регіонів, а зазначені в пункті 16 запропонованої редакції цієї статті повноваження Палати регіонів щодо призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування віднести до повноважень Державних зборів - 10 769 громадян;

обмежити повноваження Палати регіонів, виключити з повноважень Палати регіонів право:

затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України - 3 216 громадян;

схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України - 2 583 громадян;

обрання суддів строком на десять років - 1 195 громадян;

призначення половини складу Конституційного Суду України - 1 568 громадян;

контролю за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання, контроль за використанням одержаних Україною позик, не передбачених Державним бюджетом України, контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції, здійснення іншого парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією - 932 громадян;

призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України - 763 громадян;

призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України та надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України, висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади - 504 громадян;

3. щодо повноважень Державних зборів:

обмежити повноваження Державних зборів щодо призначення Прем\'єр-міністра та інших членів Кабінету Міністрів України - 22 565 громадян;

розширити повноваження Державних зборів за рахунок окремих повноважень Палати регіонів - 2 120 громадян;

обмежити повноваження Державних зборів: виключити право призначення Прем’єр-міністра та інших членів Кабінету Міністрів України, призначення виборів Президента України, приймати закони - 1 963 громадян;

повноваження Палат Верховної Ради України розподілити рівномірно - 924 громадян.

XI. До запропонованої редакції статті 86 чинної Конституції України щодо права народного депутата України на звернення із запитом до палати Верховної Ради України, комітетів, інших органів, посадових осіб, до Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ, організацій на сесії Верховної Ради України всього надійшло пропозицій від 788 громадян.

123 громадянина повністю підтримують пропозиції запропонованих Президентом України змін до статті 86 проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”.

При цьому, суб’єктами обговорення пропонується додатково передбачити, що народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звертатися до Президента України - 621 громадян.

XII. До запропонованої редакції статті 87 чинної Конституції України щодо розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України протягом останньої сесії Верховної Ради України всього надійшло пропозицій від 840 громадян.

Пропонується:

1. У частині другій статті 87 виключити слова „або протягом останньої сесії Верховної Ради України” - 569 громадян.

2. Встановити однакову кількість (одна третина або дві третини) народних депутатів України в обох палатах Верховної Ради України, які можуть вносити пропозиції щодо розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України - 270 громадян.

XIII. До запропонованої редакції статті 88 чинної Конституції України щодо обрання голів та заступників голів палат, повноважень голів палат Верховної Ради України всього надійшло пропозицій від 16 474 громадян.

1. Запропоновану редакцію підтримують 14 783 громадян, але за умови чіткого визначення кількості заступників Голів відповідних палат Верховної Ради України.

2. Не підтримана запропонована проектом редакція статті 88 щодо визначення кількості заступників голів палати відповідною палатою Верховної Ради України - 1 669 громадян.

3. Пропонується залишити чинну статтю редакції - 22 громадян.

XIV. До запропонованої редакції статті 89 чинної Конституції України стосовно створення та діяльності комітетів палат Верховної Ради України та створення тимчасових спільних комісій Верховної Ради України надійшло пропозицій від 13 626 громадян, які запропонували для здійснення законопроектної роботи створити спільний комітет палат Верховної Ради України.

XV. До запропонованої редакції статті 90 чинної Конституції України щодо порядку та підстав припинення повноважень Верховної Ради України, Державних зборів всього надійшло пропозицій від 80 917 громадян.

Підтримується припинення Президентом України повноважень Державних зборів, якщо:

1. З дня відкриття першої сесії не сформовано парламентську більшість - 31 547 громадян.

2. Після відставки Уряду не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України - 1 334 громадян.

3. Не затверджено Державний бюджет - 1 222 громадян.

Суб’єктами обговорення висловлені наступні додаткові пропозиції:

1. Надати право Президенту України припиняти повноваження Верховної Ради України, а не Державних зборів - 22 699 громадян.

2. Президент України припиняє повноваження Верховної Ради України (в цілому), а не Держаних зборів, якщо до 1 грудня не затверджено Державний бюджет на наступний рік - 12 332 громадян.

3. Достроково припиняти повноваження Державних зборів тільки за рішенням всеукраїнського референдуму - 54 громадян.

4. Надати Президенту України право розпуску обох палат - 11 громадян.

Решта громадян щодо дострокового припинення повноважень Державних зборів висловились наступним чином:

1. Виключити пункт 1, яким передбачено, що Президент України може достроково припинити повноваження Державних зборів у разі, якщо протягом одного місяця з дня відкриття першої сесії Верховної Ради України не сформовано постійно діючу більшість - 4 242 громадян.

2. Встановити, що повноваження Державних зборів не можуть бути достроково припиненні Президентом України - 1 212 громадян.

3. Повноваження Державних зборів не можуть бути достроково припинені в останні 12 місяців (пропозиції Президента України – 6 місяців), що залишились до проведення чергових виборів Державних зборів - 2 187 громадян.

XVI. До запропонованої редакції статті 91 Конституції України щодо прийняття на спільних засіданнях палат Верховної Ради України, Державних зборів на своїх засіданнях законів, постанов та інших актів більшістю від конституційного складу відповідно Верховної Ради України, Державних зборів; схвалення більшістю від свого складу Палатою регіонів законів, прийнятих Державними зборами, всього надійшло пропозицій від 23 562 громадян.

Не підтримують пропозицію Президента України щодо внесення змін до чинній редакції статті 91 Конституції України - 22 074 громадян.

XVII. До запропонованої редакції статті 93 Конституції України, у якій визначаються суб’єкти права законодавчої ініціативи, всього надійшло пропозицій від 16 676 громадян.

Суб’єктами обговорення додатково висловлені наступні пропозиції:

1. Надати додатково право законодавчої ініціативи таким органам: Конституційному Суду України, Національному Банку України, Генеральній прокуратурі, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Міністерству юстиції України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним радам, Київській та Севастопольській міським радам - 15 426 громадян.

2. З частини першої виключити Верховний Суд України - 1 216 громадян.

XVIII. До запропонованої редакції статті 94 Конституції України щодо механізму прийняття законів всього надійшло пропозицій від 57 362 громадян.

Пропонується:

чітко визначити (у днях) строки проходження законопроекту у Верховній Раді України, на підпис Президентові України та повторного розгляду - 44 743 громадян;

передбачити, що закони, які схвалені 2/3 складу Державних зборів, не подаються на затвердження Палати регіонів - 131 громадян.

XIX. До запропонованих змін до статті 103 чинної Конституції України щодо строків проведення виборів Президента України всього надійшло пропозицій від 28 121 громадян.

Заперечується положення, за яким в разі дострокового припинення повноважень Президент України обирається на строк, що залишився до проведення відповідно до Конституції України чергових виборів Президента України - 3 758 громадян.

XX. До запропонованих змін до статті 104 чинної Конституції України щодо складення присяги Президентом України надійшло пропозицій від 1 665 громадян.

Не підтримується пропозиція складення присяги Президентом України не на засіданні Верховної Ради України - 1 642 громадян.

XXI. До запропонованих змін до статті 106 чинної Конституції України щодо повноважень Президента України всього надійшло пропозицій від 188 651 громадян.

1. Не підтримують зміни до статті 106 Конституції України щодо повноважень Президента України - 3 247 громадян.

2. Пункт 20 статті 106 чинної Конституції України щодо прийняття Президентом України рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану пропонується залишити у чинній редакції - 233 громадян.

3. Не підтримується пропозиція щодо віднесення до повноважень Президента України призначення Міністра оборони, Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи, Міністра закордонних справ, Міністра внутрішніх справ, Голів Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону – 57 714 громадян.

3. Не підтримується надання Президенту України повноважень щодо визначення кількості суддів у судах – 22 124 громадян.

4. Пропонується:

залишити повноваження щодо призначення третини складу Конституційного Суду України - 4 639 громадян;

передбачити право Президента України достроково припиняти повноваження не тільки Державних зборів, а й Палати регіонів - 1 276 громадян;

встановити призначення Верховною Радою України, а не Державними зборами Прем‘єр-міністра України за погодженим з парламентською більшістю за поданням Президента України – 9 238 громадян.

XXII. До запропонованої редакції статті 114 чинної Конституції України стосовно призначення Прем’єр-міністра України та персонального складу Кабінету Міністрів України, всього надійшло пропозицій від 40 246 громадян.

Пропонується:

визначити кількість віце-прем’єр-міністрів – 12 205 громадян;

залишити статтю в чинній редакції – 36 громадян.

XXIII. До запропонованої редакції статті 115 Конституції України щодо складення повноважень та відставки Прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів України, Кабінету Міністрів України в цілому всього надійшло пропозицій від 4 481 громадян.

Пропонується:

1. Виключити положення щодо права Кабінету Міністрів України вносити до Верховної Ради України законопроект з одночасним поданням заяви про відставку Кабінету Міністрів України у разі, якщо закон не буде прийнято у незмінному вигляді - 390 громадян.

4. Зменшити термін виконання Кабінетом Міністрів України своїх повноважень до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, відставку якого прийнято, з 60 до 30 днів - 385 громадян.

XXIV. До запропонованих змін до статті 122 Конституції України щодо призначення на посаду Генерального прокурора України за згодою Палати регіонів всього надійшло пропозицій від 28 074 громадян.

Пропонується:

1. Висловлювати недовіру Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку, рішенням обох палат (а не Палати регіонів)– 24 052 громадян.

2. Президент України може звільнити з посади Генерального прокурора України лише за згодою Палати регіонів - 2 822 громадян.

3. Залишити статтю в чинній редакції – 1 094.

XXV. До запропонованої редакції статті 126 Конституції України щодо обрання суддів на визначений термін та встановлення вікового обмеження для суддів Верховного Суду України та Конституційного Суду України всього надійшло пропозицій від 208 112 громадян.

Пропонується:

1. Встановити вікове обмеження перебування на посаді суддів не молодше 30,45 та не старше 70,60 років – 70 251 громадян.

2. Обирати суддів на 4,5,15 років–58 457 громадян.

3. Зняти обмеження щодо граничного віку суддів Конституційного Суду України та членів Верховного Суду України –46 071 громадян.

4. Залишити без змін віковий ценз для суддів – 11 040 громадян.

5. Обирати суддів місцевого суду на посади строком на десять років депутатами обласних рад – 9 830 громадян.

6. Встановити вікове обмеження для суддів Конституційного Суду України – 65, 60 років - 7 434 громадян.

7. Встановити вікове обмеження для суддів Конституційного Суду України 60, 65 років - 604 громадян.

8. У частині четвертій виключити слова "які призначаються на посаду судді вперше" (тобто встановити термін обрання 10 років і для суддів, які обираються вперше) – 435 громадян.

9.Залишити безстрокове призначення суддів - 142 громадян.

XXVI. До запропонованої редакції статті 128 Конституції України щодо обрання суддів Палатою регіонів строком на 10 років всього надійшло пропозицій від 24 417 громадян, які значною мірою дублюють пропозиції, висловлені до запропонованих змін до статті 126 Конституції України.

Пропонується:

1. Обирати суддів виборцями територіальної громади – 9 936 громадян.

2. Обирати всіх суддів Верховною Радою України – 9 238 громадян.

3. Обирати суддів строком на 10 років – 5 136 громадян.

4. Обирати суддів за згодою органів місцевого самоврядування – 107 громадян.

XXVII. До запропонованої редакції статті 141 Конституції України щодо строку повноважень депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів всього надійшло пропозицій від 15 965 громадян.

11 931 громадян не підтримали запропоновані зміни до статті 141 чинної Конституції України щодо збільшення до 5 років терміну повноважень депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

XXVIII. До запропонованих Президентом України змін до статті 148 чинної Конституції України щодо зміни порядку формування Конституційного Суду України та терміну перебування суддею всього надійшло пропозицій від 114 123 громадян.

Пропонується:

1. Призначати суддів Конституційного Суду України на 6, 7 років –58 457.

2. Зберегти норму чинної Конституції України про призначення судді Конституційного Суду України лише на один строк - 23 819 громадян.

3. Залишити наявне в чинній Конституції України право призначення суддів Конституційного Суду України за з’їздом суддів - 12 377 громадян.

4. Надати право призначати суддів Конституційного Суду України Верховній Раді України, а не Палаті регіонів - 9 286 громадян.

5. Призначати суддів Конституційного Суду України на посаду строком на 10 років - 5 915 громадян.

6. Залишити без змін статтю чинної Конституції України щодо формування складу Конституційного Суду України (заперечують пропозиції Президента України) - 3 920 громадян.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua