16-11-202016:06

Звіт про проведення консультацій з громадськістю у формі публічного обговорення проєктів Закону України «Про судово-експертну діяльність» та Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення деяких положень, пов’язаних з порядком призначення та проведення експертизи)»

З метою налагодження системного діалогу органу виконавчої влади з громадськістю, іншими заінтересованими суб’єктами, а також підвищення якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя, 23 жовтня 2020 року на офіційному вебсайті Міністерства юстиції було опубліковано інформацію про проведення громадського обговорення проєктів Закону України «Про судово-експертну діяльність» та Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення деяких положень, пов’язаних з порядком призначення та проведення експертизи)».

Пропозиції та зауваження до законопроєктів приймалися на електронну адресу: rule_of_law@minjust.gov.ua до 6 листопада 2020 року. Було отримано пропозиції та зауваження, зокрема від судових експертів, Всеукраїнської громадської організації «Союз експертів України», громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», громадської організації «Асоціація незалежних судових експертів України», громадського об’єднання «Асоціація експертів України», ТОВ «Київська незалежна судово-експертна установа», а також від Національної академії правових наук України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ та його відділень, Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, обласних бюро судово-медичної експертизи.

11 листопада 2020 року у режимі відеоконференцзв’язку відбулося публічне обговорення проєктів Закону України «Про судово-експертну діяльність» та Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення деяких положень, пов’язаних з порядком призначення та проведення експертизи)» за участі заступника Міністра юстиції Олександра Банчука, Директора Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Олександра Олійника та працівників цього Директорату, міжнародних експертів, керівництва державних спеціалізованих установ, їх територіальних підрозділів/відділень, керівництва юридичних осіб приватного права, основним видом діяльності яких є судово-експертна діяльність, та які мають у своєму складі судових експертів, судових експертів державних спеціалізованих установ та експертів, які не є працівниками зазначених установ, адвокатів. Під час заходу обговорювалися основні положення законопроєктів та результати опрацювання зауважень та пропозицій, які були надіслані в установленому порядку до Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції.

За результатами громадського обговорення наразі завершується доопрацювання проєктів Закону України «Про судово-експертну діяльність» та Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення деяких положень, пов’язаних з порядком призначення та проведення експертизи)». Так, враховується переважна більшість наданих під час обговорення пропозицій та зауважень, зокрема в частині термінології, строків проведення судової експертизи, суб’єктів проведення судової експертизи, суб’єктів самоврядної організації.