План діяльності на середньостроковий період

ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НА 2022-2024

Ціль державної політики № 1. ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

1.1. Сприяння забезпеченню справедливого правосуддя шляхом формування доброчесних органів судового врядування, вдосконалення процесу судового оскарження рішень органів виконавчої влади , впровадження інституту мирових суддів, які обираються народом, запровадження класичного суду присяжних

1.2. Забезпечення впровадження ефективного механізму виконання рішень Європейського суду з прав людини та вирішення структурних і системних проблем, констатованих у його рішеннях, а також забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України

1.3. Посилення ефективності системи надання безоплатної правової допомоги кожному, хто не має можливості самостійно захищати свої права та інтереси, розбудова ефективної системи доступу до правової інформації, у тому числі за рахунок цифровізації відповідних сервісів

1.4. Підвищення гарантій прав потерпілих від насильницьких кримінальних правопорушень, їх близьких родичів і членів сім’ї шляхом Державне підприємство «Національні інформаційні системи» впровадження механізму оперативного відшкодування державою завданої їм шкоди з подальшим стягненням відповідного боргу у порядку регресу

1.5. Перехід до єдиного нотаріату із забезпеченням доступності базових нотаріальних дій для соціально незахищених верств населення; надання права нотаріусам забезпечувати докази, встановлювати факти, а також реєструвати шлюби; створення Єдиного реєстру нотаріальних дій та електронного нотаріального архіву як складових електронної системи нотаріату; делегування деяких повноважень у сфері нотаріату органу професійного саморегулювання нотаріальної діяльності

1.6. Створення системи е-апостиль, яка забезпечуватиме подання документів онлайн для проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються (оформляються) органами юстиції, судами, нотаріусами України, можливість онлайн-перевірки повного тексту апостильованого документа

1.7. Створення умов для самоврядування судових експертів та розширення доступу осіб до послуг судових експертів як складової доступу до правосуддя, у тому числі за рахунок вирівнювання повноважень приватних і державних судових експертів та збільшення рівня конкуренції між ними

1.8. Підвищення ефективності виконання судових рішень та рішень інших органів, у тому числі через розширення повноважень приватних виконавців, цифрову трансформацію виконавчого провадження, скасування необґрунтованих мораторіїв на примусове виконання судових рішень

1.9. Створення мобільного застосунку “Юстиція онлайн”, що міститиме набір зручних інструментів для представників юридичних професій та спростить доступ до послуг юстиції

1.10. Забезпечення належної взаємодії між державними інформаційними ресурсами для автоматичного обміну даними та усунення необхідності подання додаткових документів

1.11. Швидкий і зручний доступ до документної інформації та інших архівних інформаційних ресурсів, належне обслуговування користувачів архівної інформації та страхового фонду документації, формування і надійне зберігання Національного архівного фонду та страхового фонду документації

1.12. Забезпечення принципу екстериторіальності під час надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та запровадження надання цих послуг на порталі Дія, зокрема: подання заяв для проведення державної реєстрації шлюбу, отримання витягів та повторних свідоцтв, а також проведення державної реєстрації смерті онлайн на підставі електронного медичного висновку

1.13. Забезпечення можливості надання одним із батьків згоди на виїзд дитини за кордон у супроводі другого із батьків шляхомподання заяви в електронній формі

1.14. Скасування обов’язковості державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та спрощення порядку легалізації громадських організацій, що не мають статусу юридичної особи

Ціль державної політики № 2. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ЕФЕКТИВНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

2.1. Впровадження надійної системи державної реєстрації, яка гарантуватиме непорушність прав на нерухомість та бізнес: перехід від моделі швидкого реагування до ризикоорієнтованої моделі запобігання рейдерським діям

2.2. Розширення можливості здійснення окремих реєстраційних дій в автоматичному режимі без участі державного реєстратора, а також запровадження надання витягів / інформації з Єдиного державного реєстру та Державного реєстру прав на порталі Дія; впорядкування діяльності відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб

2.3. Вдосконалення процедур банкрутства державних підприємств

2.4. Збільшення ролі альтернативних методів вирішення спорів: створення ефективних систем медіації, третейських судів та міжнародного комерційного арбітражу

2.5. Створення “правил про правила” (законодавства про нормативноправові акти) та запровадження принципу повного циклу публічної політики у законодавчому процесі

2.6. Запровадження електронного офіційного оприлюднення нормативноправових актів шляхом їх розміщення на відповідному веб-порталі; модернізація реєстру нормативно-правових актів

2.7. Впровадження механізмів поділу спільного сумісного майна між колишнім подружжям

Ціль державної політики № 3. СТВОРЕННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

3.1. Визначення стратегічних напрямів реформування пенітенціарної системи України

3.2. Індивідуалізація призначення покарань та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі, що сприятиме зменшенню кількості осіб у місцях несвободи, забезпечить виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства та заощадить відповідні бюджетні кошти

3.3. Впровадження дієвого інструментарію для зміни поведінки, виправлення та ресоціалізації осіб, які увійшли в конфлікт із законом (праця, корекційні та освітні програми), а також підтримка та допомога засудженим, які готуються до звільнення

3.4. Створення належних умов тримання засуджених та ув’язнених шляхом реконструкції установ виконання покарань, будівництва нових сучасних слідчих ізоляторів у містах Львів і Київ та модельної установи виконання покарань

3.5. Забезпечення функціонування прозорих та ефективних механізмів попередження і протидії катуванню та жорстокому поводженню в місцях позбавлення волі та попереднього ув’язнення

3.6. Забезпечення розбудови ІТ-інфраструктури та цифровізації пенітенціарної системи, що передбачає, зокрема, удосконалення та наповнення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, впровадження електронного моніторингу в пробації, систем планування та управління людськими ресурсами і процесами установ відбування покарань та слідчих ізоляторів

3.7. Впровадження системи оцінки ризиків вчинення особою повторного злочину та ризиків порушення обов'язків в межах умовно-дострокового звільнення, яка ґрунтується на використанні машинного навчання та алгоритмів автоматизованих висновків (прогнозів), заснованих на результатах обробки великих структурованих масивів даних

3.8. Забезпечення належного медичного обслуговування в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах відповідно до національних та міжнародних стандартів.

 

Звіт про виконання плану діяльності Міністерства юстиції України на 2022-2024 роки у 2022 та 2023 роках