Перелік майна, коштів та інших активів заборонених судом політичних партій