Бачення, місія, цінності

Конституційний і законодавчий мандат

Міністерство юстиції України здійснює свою роботу відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228. Міністерство юстиції України (далі – Мін’юст), зокрема, забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі – виконання рішень), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації.

Політичний мандат

Мін’юст здійснює свою роботу з урахуванням положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII, Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501 / 2015, Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276 / 2015, Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1102-р), Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68, та з урахуванням щорічних планів дій щодо виконання зазначених стратегічних документів.

Візія Мін’юсту

Ефективна, дієва та скоординована система юстиції, яка є вільною від корупції, підзвітною усім громадянам та повністю відповідає стандартам ЄС і передовій практиці, забезпечує верховенство права і поліпшує бізнес-клімат в Україні.

Місія Мін’юсту

Мін’юст – ефективний координатор сектору юстиції на захисті прав людини і держави.

Наша місія полягає в розробці, здійсненні та координації політики, яка гарантує демократичний розвиток України з дотриманням верховенства права, забезпеченні дотримання прав людини та основних свобод, рівного доступу до правосуддя та ефективної боротьби з корупцією. Мін’юст розробляє і реалізує політику в цілях забезпечення прозорого, швидкого та ефективного надання послуг кожній особі, забезпечуючи легкість ведення бізнесу, підвищуючи ступінь суспільної довіри і впевненості.

Цінності:

верховенство права;

забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина;

законність;

відкритість і прозорість;

відповідальність та підзвітність;

професійність і постійне удосконалення.