Буяджи Ганна Володимирівна

Державний секретар

організовує роботу апарату Мін’юсту;

забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мін’юсту та подає їх на розгляд Міністра;

організовує та контролює виконання апаратом Мін’юсту Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мін’юсту, звітує про їх виконання;

забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мін’юсту;

у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики – статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мін’юст завдань;

призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мін’юсту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мін’юсту, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів Мін’юсту та їх заступників, заступників керівників територіальних органів державної виконавчої служби, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міста Києва або Севастополя, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності;

погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту, укладає з ними контракти;

в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади керівників уповноважених органів з питань пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань, застосовує заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності;

застосовує заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту;

забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мін’юсту;

представляє Мін’юст як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мін’юсту доручення;

з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

вносить подання щодо представлення в установленому порядку до відзначення державними нагородами України державних службовців та інших працівників апарату Мін’юсту, керівників територіальних органів Мін’юсту та їх заступників, заступників керівників територіальних органів державної виконавчої служби, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту.

Біографія:

Народилася 15 жовтня 1984 року у місті Києві

Освіта:

2007 – магістр права, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

2011 - кандидат юридичних наук

2017 - магістр управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

Вільно володіє українською, англійською та російською мовами.

Трудова діяльність:

з 01.2017

Державний секретар Міністерства юстиції України

05.2016 - 01.2017

Заступник Міністра - керівник апарату Міністерства юстиції України

04.2016 - 05.2016

Помічник Міністра юстиції України

12.2014 - 04.2016

Міністр Кабінету Міністрів України

05.2014 -12.2014

Голова Державної реєстраційної служби України

03.2014 - 05.2014

Заступник Міністра - керівник апарату Міністерства юстиції України

03.2014 - 03.2014

Помічник-консультант народного депутата України Зубка Г. Г.

11.2013 - 03.2014

Провідний юрисконсульт департаменту юридичного забезпечення ПАТ ”Укрнафта”

08.2009 - 10.2013

Начальник відділу корпоративного управління ЗАТ ”Адвокатська компанія МЛГруп”

03.2007 - 08.2009

Юрист ЗАТ ”Столична юридична група”

10.2006 - 02.2007

Юрисконсульт Департаменту міжрегіональних бізнесів та правового забезпечення представництва Приватбанку в м. Києві

05.2004 - 10.2006

Консультант‚ юрисконсульт Київської філії ТОВ ”Юридична фірма ” А-Лекс”