Чернишов Денис Вікторович

Заступник Міністра юстиції України

бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, нарадах під головуванням Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України та Міністра Кабінету Міністрів України;

представляє питання міністерства на засіданнях Верховної Ради України та її органів, зокрема під час проведення "години запитань до Уряду", заслуховування звітів Кабінету Міністрів України, представлення законопроектів, розробником яких є міністерство, а також бере участь у роботі комітетів Верховної Ради України під час супроводження законопроектів, розробником яких є міністерство, а також законопроектів, ініційованих іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

представляє міністерство у відносинах із соціальними партнерами, неурядовими організаціями та іншими заінтересованими сторонами в рамках проведення консультацій з громадськістю;

представляє міністерство на міжвідомчих нарадах та інших заходах;

представляє міністерство у відносинах з органами Європейського Союзу та Ради Європи, іншими міжнародними (міждержавними) організаціями, а також під час зустрічей із представниками відповідних міністерств інших країн;

дає доручення, обов'язкові для виконання державними службовцями структурних підрозділів апарату міністерства, які спрямовуються ним;

здійснює інші повноваження, за дорученням Міністра;

забезпечує в межах повноважень взаємодію Міністерства з Апаратом Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України;

виконує обов’язки щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

координує напрямки роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Департаменту взаємодії з органами державної влади;

Управління пенітенціарних інспекцій;

Головного спеціаліста з питань територіальної оборони;

спрямовує діяльність Координаційного центру з надання правової допомоги;

координує напрямки роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які перебувають у процесі ліквідації до повного її завершення та передачі функцій:

Департаменту пробації;

Департаменту ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України;

Управління медичного забезпечення;

спрямовує діяльність територіальних органів Міністерства та забезпечує, в межах повноважень, реформування пенітенціарної системи за напрямами: виконання покарань, пробація та ресоціалізація, пенітенціарна медицина.

Заступник Міністра є державним експертом з питань таємниць у Міністерстві юстиції України щодо здійснення віднесення інформації до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування у сфері оборони; економіки, науки і техніки; державної безпеки та охорони правопорядку, пов’язаних із вирішенням питань виконання кримінальних покарань та пробації.

У разі відсутності Міністра, першого заступника Міністра заступник Міністра відповідно до розподілу повноважень виконує їх функції державних експертів з питань державних таємниць у Міністерстві юстиції України.

Біографія:

Народився 11 липня 1974 року в м. Харків у родині службовців.

Освіта:

З 1981 року по1991 рік навчався в середній школі № 32 та середній школі № 195.

У 1991 році вступив до Київського державного економічного університету (колишній КІМТ) на планово-економічний факультет за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 1995 році здобув ступінь бакалавра економіки. У цьому ж році вступив до магістратури Київського державного економічного університету та закінчив її в 1996 році, здобувши ступінь магістра ділового адміністрування.

Трудова діяльність:

У квітні 1996

Був прийнятий на роботу до Державного експортно-імпортного банку України на посаду економіста 2-ї категорії (далі Ексімбанк).

У червні 1997 року

Був переведений на посаду провідного економіста управління активами і пасивами Ексімбанку

У жовтні 1998 року

Переведений на посаду заступника начальника відділу по управлінню ризиками Управління по керівництву активами і пасивами Ексімбанку.

У квітні 1999 року

Переведений на посаду начальника відділу по управлінню ризиками Управління по керівництву активами і пасивами Ексімбанку.

У лютому 2000 року

Переведений на посаду начальника управління ризиками Управління контролю ризиками Ексімбанку.

У березні 2000 року

Переведений на посаду заступника Управління контролю ризиками Ексімбанку.

У серпні 2001 року

Переведений на посаду начальника Управління по роботі з клієнтами Ексімбанку.

У червні 2006 року

Переведений на посаду начальника Управління залучення та супроводження корпоративних клієнтів Ексімбанку.

З вересня 2009 року

Обіймав посаду начальника Управління інвестиційного банкінгу Ексімбанку.

З липня 2010 року по липень 2011 рік

Працював на посаді заступника Голови правління ПАТ АБ «Укргазбанк».

У листопаді 2011 року

Був прийнятий на посаду радника голови Правління ПАТ «Банк Петрокоммерц – Україна».

З грудня 2011 року по травень 2014 рік

Обіймав посаду голови Правління ПАТ «Банк Петрокоммерц – Україна».

У січні 2015 року

Прийнятий на посаду радника Голови правління ПАТ АБ «Укргазбанк» .

У квітні 2015 року

Переведений на посаду заступника Голови правління ПАТ АБ «Укргазбанк».

19 жовтня 2016 року

Призначений на посаду заступника Міністра юстиції України (Розпорядження КМУ про призначення №762-р від 19.10.2016 р.).