Малюська Денис Леонтійович

Міністр юстиції України

279-66-64

364-23-93

визначає політику розвитку у сферах компетенції міністерства в межах загальної політики Кабінету Міністрів України у відповідних сферах, яку доводить до відома першого заступника міністра та заступників міністра, Державного секретаря Міністерства, керівників структурних підрозділів апарату міністерства;

визначає відповідно до стратегічних документів Кабінету Міністрів України, на основі інформації, підготовленої структурними підрозділами апарату міністерства за результатами аналізу державної політики та оцінки результатів її реалізації завдання, пріоритетні напрями роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання;

здійснює керівництво діяльністю міністерства у процесі формування державної політики у сферах компетенції міністерства та обирає шляхи формування державної політики на основі альтернативних пропозицій, підготовлених апаратом міністерства;

визначає обов’язки першого заступника міністра та заступників міністра, розподіл повноважень міністра між першим заступником міністра та заступниками міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

у межах компетенції організовує та контролює виконання міністерством Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

безпосередньо підпорядковані Міністру юстиції України:

заступники Міністра;

Патронатна служба Міністра;

Департамент внутрішнього аудиту;

Відділ режимно-секретної роботи;

Сектор з питань цивільного захисту;

Сектор мобілізаційної роботи;

Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю

Головний спеціаліст з питань територіальної оборони

 

Міністр є державним експертом з питань таємниць у Міністерстві юстиції України. Відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» здійснює віднесення інформації до державної таємниці за напрямами діяльності міністерства, які стосуються сфери оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування.

Біографія:

Народився 19 листопада 1981 р., м. Дунаївці, Хмельницька область

Освіта:

2004 - «Правознавство», Київський університет ім. Шевченка

2016 – магістр права, Університет Лондона

Трудова діяльність:

29 серпня 2019

Міністр юстиції України

2010- 2019

консультант та спеціаліст з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання технічної підтримки урядам України, Білорусі та країн Центральної Азії

2000 - 2010

юрист з питань регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Бізнес-право»

 

Одружений, виховує трьох доньок та сина.