Гайченко Андрій Віталійович

Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби

забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;

забезпечує своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;

забезпечує розробку проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, а також розробку за її результатами рекомендацій щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

організовує відповідно до законодавства експертне забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи;

забезпечує організацію роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві і Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві;

забезпечує видачу та анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, та фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства;

здійснює науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ; визначає порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань судово-експертної діяльності судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, та здійснює такий контроль;

забезпечує ведення Державного реєстру атестованих судових експертів та Реєстру методик проведення судових експертиз;

організовує науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності та здійснює організаційно-управлінські функції щодо діяльності науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства; визначає порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань судово-експертної діяльності науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства та здійснює такий контроль;

координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи; забезпечує організацію роботи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві;

забезпечує доступ державних та приватних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

забезпечує функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження;

здійснює контроль за діяльністю державних виконавців;

здійснює відповідно до закону державне регулювання діяльності приватного виконавця;

організовує ведення обліково-статистичної звітності органами державної виконавчої служби;

надає державним та приватним виконавцям роз’яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень;

забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Міністерства, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями;

виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого майна;

затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби, приватного виконавця;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Департаменту державної виконавчої служби;

Департаменту експертного забезпечення правосуддя;

спрямовує діяльність науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Біографія

Народився 26 січня 1984 року в м. Київ

 

Освіта

2005 – магістр права, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Трудова діяльність:

27.09.2019

заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби

05.2019 – 09.2019

радник Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК»

03.2018 – 12.2018

начальник управління роботи з правоохоронними органами Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК»

09.2017 – 02.2018

адвокат в Адвокатського об’єднання «Інтегрітес»

04.2017 – 06.2017

заступник директора департаменту врегулювання боргових зобов’язань Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»

04.2017 – 04.2017

начальник управління реалізації майна департаменту врегулювання боргових зобов’язань Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»

04.2009 – 04.2017

начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»

10.2008 – 04.2009

директор ТОВ «Юридична компанія «Контракт»

10.2007 – 09.2008

заступник начальника відділу врегулювання спорів – начальник сектору судової роботи юридичного управління АКБ «Укрсоцбанк»

12.2005 – 09.2007

начальник сектору судової роботи відділу врегулювання спорів юридичного управління Головного офісу АКБ «Укрсоцбанк»

10.2005 – 12.2005

головний юрисконсульт Московського відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк»

09.2005 – 10.2005

головний юрисконсульт Харківського відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк»

09.2001 – 07.2005

навчання в Міжрегіональній Академії управління персоналом