Горовець Євгеній Миколайович

Перший заступник Міністра юстиції України

забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;

забезпечує розробку проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, а також розробку за її результатами рекомендацій щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

забезпечує формування державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у сфері нотаріату, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; надає узагальнені роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрації та нотаріату;

є заступником Міністра з питань боротьби з корупцією;

відповідає за виконання функцій із забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та її органами і координацію законопроектної роботи;

відповідає за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції в частині стратегічного та операційного планування;

Департаменту приватного права;

Відділу архівної справи;

забезпечує координацію і взаємодію з Державною архівною службою України;

спрямовує та координує діяльність:

міжрегіональних управлінь Міністерства, крім органів системи Державної кримінально-виконавчої служби України;

державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Біографія

Народився 14 січня 1981 року в с. Добровеличківка Кіровоградської області

Освіта

2004 – магістр права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Трудова діяльність:

09.2019

перший заступник міністра юстиції

01.2016 – 11.2017

адвокат Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Бізнес-Право»

03.2015 – 01.2016

консультант з питань права та політики в Компанії «Кіманікс Інтернешнл Інк.» (США) в Україні на виконання проекту міжнародної технічної допомоги «Агроінвест» в Україні»

10.2013 – 03.2015

начальник юридичного відділу ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК»

10.2005 – 10.2013

адвокат Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Бізнес-Право»

02.2004 – 10.2005

адвокат ТОВ «Юридична фірма «Бізнес-Право»

12.2001 – 02.2004

юрист ТОВ «Юридична фірма «Бізнес-Право»

03.2001 – 12.2001

юрист Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма Александров та Опольський»