Ліщина Іван Юрійович

Заступник Міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

забезпечує представництво інтересів держави у судах України, здійснює захист інтересів України у Європейському суді з прав людини під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України;

забезпечує представництво інтересів держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, його посадових осіб під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

забезпечує розробку проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

здійснює експертизу проєктів нормативно-правових актів та нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського Суду з прав людини;

сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

забезпечує підготовку документів та представництво інтересів держави в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітує перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

забезпечує координацію виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

звертається до суду з позовами та бере участь у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, в тому числі через територіальні органи Мін’юсту;

залучає юридичних радників, зокрема іноземних, для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини;

затверджує висновки про доцільність або недоцільність витрат, пов’язаних з оплатою послуг юридичних радників та/або примирювачів, фахівців, експертів;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

Департаменту міжнародних спорів;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Біографія

Народився 29 грудня 1977 року в м. Харків

 

Освіта

2000 – спеціаліст «Правознавство», Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Трудова діяльність:

09.2019

заступник Міністра юстиції України - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

10.2017 - 09.2019

заступник Міністра юстиції України - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

07.2016 - 10.2017

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України

11.2015 - 06.2016

керівник проектів юридичної фірми «Trusted Advisors»

10.2011 - 08.2015

старший юрист, радник ТОВ «Астапов і партнери»

05.2009 - 07.2010

юрист ТОВ «Адвокатська фірма АнГард»

11.2008 - 05.2009

юрист Адвокатське  об’єднання «Юридична фірма «Астерс»

03.2008 - 10.2008

юрист ТОВ «Андрій Кравець та Партнери»

01.2002 - 02.2008

стажування у Європейському суді з прав людини

09.2000 - 12.2001

юрисконсульт Харківської правозахисної групи

09.1995 - 06.2000

студент Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого