Богачова Олена Віталіївна

Державний секретар Міністерства юстиції України

організовує роботу апарату Мін’юсту;

забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мін’юсту та подає їх на розгляд Міністра;

організовує та контролює виконання апаратом Мін’юсту Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мін’юсту, звітує про їх виконання;

забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мін’юсту;

у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики – статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мін’юст завдань;

призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мін’юсту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мін’юсту, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів Мін’юсту та їх заступників, заступників керівників територіальних органів державної виконавчої служби, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міста Києва або Севастополя, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності;

погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мін’юсту;

представляє Мін’юст як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мін’юсту доручення;

з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

вносить подання щодо представлення в установленому порядку до відзначення державними нагородами України державних службовців та інших працівників апарату Мін’юсту, керівників територіальних органів Мін’юсту та їх заступників, заступників керівників територіальних органів державної виконавчої служби, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту.

Біографія:

Народилася 20 липня 1978 року в місті Чорнобиль, Київської області

Освіта:

2000 – спеціаліст, «Менеджмент організацій», Київський державний університет технологій та дизайну

Трудова діяльність:

з 30 березня 2020 року

державний секретар Міністерства юстиції України.

12.2019 – 03.2020

державний секретар Міністерства соціальної політики України;

12.2017 - 12.2019

директор Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів Міністерства фінансів України;

04.2015 - 12.2017

заступник директора Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів - начальник загального відділу Міністерства фінансів України;

04.2015 - 04.2015

заступник директора департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів - начальник управління документального забезпечення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

11.2014 - 04.2015

заступник директора департаменту документального забезпечення-начальник відділу попереднього розгляду кореспонденції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

10.2011 - 11.2014

заступник директора департаменту документального забезпечення-начальник відділу організації документообігу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

04.2007 - 10.2011

головний спеціаліст відділу координації та контролю виконання програм з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства надзвичайних ситуацій України;

06.2005 - 04.2007

заступник начальника відділу забезпечення виконання Чорнобильського законодавства та роботи з постраждалими Департаменту подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

10.2004 - 06.2005

начальник відділу забезпечення функціонування Банку даних постраждалих управління забезпечення виконання Чорнобильського законодавства та роботи з постраждалими Департаменту з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

05.2004 - 10.2004

головний спеціаліст відділу забезпечення функціонування Банку даних постраждалих управління забезпечення виконання Чорнобильського законодавства та роботи з постраждалими Департаменту з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

11.2001 - 05.2004

головний спеціаліст відділу обліку та визначення статусу постраждалих управління соціального захисту постраждалих Департаменту з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

12.2000 - 11.2001

головний спеціаліст відділу адресної соціальної допомоги постраждалим управління соціального захисту та роботи з населенням Головного управління захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

04.2000 - 12.2000

провідний спеціаліст відділу по роботі з постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи управління соціального захисту та роботи з населенням Головного управління захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

11.1999 - 04.2000

провідний спеціаліст відділу аналізу і вдосконалення чинного законодавства та соціально-правового захисту населення управління соціального захисту та роботи з населенням Головного управління захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

12.1998 - 11.1999

провідний спеціаліст відділу аналізу і вдосконалення чинного законодавства та соціально-правового захисту населення управління соціального захисту та роботи з населенням Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

07.1996 - 06.1998

бухгалтер будівельно-монтажного управління-1 Дочірнього підприємства Державної будівельно-промислової компанії „Атомспецбуд”;

09.1993 - 06.1996

студентка Київського державного технікуму легкої промисловості;

Виховує доньку і сина.