Орлов Сергій Геннадійович

Заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

забезпечує розробку проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, а також розробку за її результатами рекомендацій щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

відповідає за цифрову трансформацію;

спрямовує діяльність, пов’язану з розвитком, технічним, технологічним, операційним забезпеченням створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем єдиних та державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Міністерства, а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, держателем яких є Міністерство;

здійснює взаємодію з Міністерством цифрової трансформації України, а також вчиняє інші дії, пов’язані з реалізацією постанови Кабінету Міністрів України
від 08 жовтня 2016 року № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів», у тому числі підписує договори;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність:

- Директорату цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції в частині координації донорської допомоги у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Біографія

Народився 11 вересня 1990 року в  м. Харків

Освіта

 2011 - бакалавр‚ «Фінанси і кредит»,  Національний університет «Києво-Могилянська академія»

11.2019 – 06.2020 - Українська школа законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України

Трудова діяльність:

06.07.2020

 заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

09.2019 - 07.2020

помічник-консультант народного депутата України Германа Д.В.  

(патронатна служба)

05.2015 - 01.2017

 заступник генерального директора ТОВ «Северстройналадка»

01.2014 - 01.2015

 комерційний директор ТОВ «Северстройналадка»

11.2012 - 01.2014    

 директор з виробництва ТОВ «Северстройналадка»

04.2012 - 06.2012

 старший економіст сектору роботи з відділеннями ПАТ «Реал Банк»