Василик Віталій Валентинович

Заступник Міністра юстиції України

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

спрямовує діяльність навчальних закладів, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, у тому числі:

забезпечує вжиття заходів щодо недопущення закладами освіти привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

бере участь у здійсненні контролю за виконанням закладами освіти плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти;

сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладах освіти;

здійснює погодження надання відпусток та службових відряджень керівників навчальних закладів;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Біографія

Народився 20 вересня 1981 року в м. Бар Вінницької області

Освіта

2004 – магістр права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Трудова діяльність:

11.2019

заступник міністра юстиції

06.2014 – 11.2019

керуючий Адвокатського бюро «Василика В.В.»

06.2007 – 06.2014

керуючий партнер «Адвокатського об’єднання «Адвокатська контора «Василик і Євстігнєєв»

08.2004 – 05.2007

голова правління ТОВ «Адвокатська компанія «ГРАВЕ»

03.2003 – 03.2004

помічник адвоката АО «Адвокатська контора «Байбарза і Волков»

09.2002 – 03.2003

юрисконсульт ДП «Укртехнолізинг»

03.2002 – 08.2002

юрисконсульт ДП «Укртехнолізинг»

05.1998 – 08.1998

шляховий робітник по ІІІ розряду ЗАТ «Агрошляхбуд»