УВАГА! Сайт працює у тестовому режимі.

Скарга неприйнятна – позиція ЄСПЛ у справі «Міндрова проти України»

31 січня 2017 року на сайті Європейського суду з прав людини («Європейський суд») було опубліковано ухвалу у справі «Міндрова проти України» (№ 32454/06), у якій Європейський суд, позицію Уряду України, визнав заяву заявниці щодо порушення статті 2 («Право на життя») Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод («Конвенція») неприйнятною.

Заявниця, яка є громадянкою України стверджувала, що загибель її племінника під час Скнилівського авіаційного шоу була результатом недбалих дій державних службовців, а також, що розмір присудженої компенсації національними судами в якості моральної шкоди у зв’язку зі смертю її племінника був неналежним.

Європейський суд дійшов висновку, що заявниця втратила статус жертви за її скаргою за статтею 2 Конвенції з огляду на те, що:

  • на національному рівні їй було присуджено справедливу компенсацію в якості відшкодування моральної шкоди, заподіяної у результаті смерті її племінника. Європейський суд в світлі своєї прецедентної практики вказав, що по суті немає стандарту, за яким можуть бути виміряні в грошах біль і страждання, психологічний стрес і туга. Підхід, якому слідує Європейський суд при визначенні «розумності» відшкодування Державою за порушення Конвенції засновано на нормах права справедливості, що вимагають, щоб присуджена сума була оцінена в світлі усіх обставин кожної конкретної справи. У цьому контексті важливими критеріями є національна правова система і правові традиції Держави відповідача; рівень життя і загальний рівень доходів, а також те, що засіб захисту у національній системі доступніший ніж через подання заяви до Європейського суду;
  • національне кримінальне провадження, під час якого було встановлено осіб, винних у подіях, що призвели до смерті сина заявниці, та притягнуто їх до кримінальної відповідальності, було ефективним, а його тривалість – належною.