Державний експерт Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

7700 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) виявляє проблеми, які існують у відповідній сфері компетенції Мін’юсту, на основі дослідження статистичних даних, звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повідомлень у засобах масової інформації, звернень громадян, наукових публікацій та інших джерел інформації;

2) визначає ключових заінтересованих сторін політики, що є об’єктами впливу політики, що здійснюється Мін’юстом у відповідній сфері;

3) забезпечує здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем, які існують у відповідній сфері компетенції Мін’юсту, та щодо альтернативних підходів до вирішення проблем, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

4) виробляє альтернативні варіанти розв’язання виявлених проблем, оцінює потенційний вплив всіх альтернативних варіантів на соціально-економічний розвиток у відповідній сфері компетенції Мін’юсту;

5) здійснює систематичне спостереження стану справ у відповідній сфері компетенції Мін’юсту та оцінку впливу державної політики на соціально-економічний розвиток;

6) розробляє обґрунтовані пропозиції щодо продовження, перегляду,  або коригування державної політики, що належить до сфери його компетенції;

7) за потреби, залучає до співпраці для здійснення аналізу й оцінювання політик зовнішніх партнерів, зокрема, незалежні дослідницькі організації, наукові інститути тощо;

8) формує документ, який містить узгоджену позицію всіх органів виконавчої влади та інших заінтересованих сторін, з якими було проведено консультації. У випадку відсутності узгодженої позиції, додає до свого документу окремі думки, висловлені зацікавленими структурними підрозділами;

9) разом із структурним підрозділом Мін’юсту, що є відповідальним за комунікації та взаємодію з громадськістю, готує комунікаційні матеріали для інформування широкої спільноти про процес формування та реалізації політики, що належить до його компетенції (включаючи, але не обмежуючись, аналітичними матеріалами, звітами, презентаціями та/або статистичними даними тощо);

10) виконує інші доручення, завдання визначені положенням про Директорат.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7700 грн;

надбавка за виконання особливо важливої роботи –
28300 – 40 000 грн;

надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн;

надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

інші виплати, премії – у разі встановлення.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 07 травня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

Додаткові (необов’язкові) документи

Копія сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;

інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші)

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год. 00 хв.  14 травня 2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або молодшого бакалавра в галузі знань «Право» або за спеціальністю «Міжнародне право» в галузі знань «Міжнародні відносини»

2.       

Досвід роботи

Не потребує

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність аналізу та висновків

здатність узагальнювати інформацію;

здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;

здатність робити коректні висновки

2

Командна робота

командна робота;

орієнтація на командний результат;

відкритість в обміні інформацією

3

Комунікація та взаємодія

вміння слухати та сприймати думки;

вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

4

Досягнення результатів

чітке бачення результату;

сфокусовані зусилля для досягнення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод

5

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій;

управління своїми емоціями;

оптимізм

6

Аналітичні здібності

логічне мислення;

абстрактне мислення;

7

Вербальне мислення

здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

-               Конституція України,

-               Закон України «Про державну службу»

-               Закон  України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

     Про Стратегію сталого розвитку 2020 затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;

     Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади затверджене розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
№ 1013-р;

     Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року та План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р;

     Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950;

     Положення про Міністерство юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228.