Державний експерт експертної групи з правової обізнаності Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністертсва юстиції України (з питань реалізації правопросвітницьких проектів)

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

7700 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

-       участь у процесі стратегічного планування, підготовці пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства у сфері правової обізнаності;

-       проведення правової експертизи проектів та підготовка проектів нормативно-правових актів у сфері правової обізнаності;

-       участь у проведенні науково-методичних конференцій, семінарів, тренінгів, інших заходів у сфері правової обізнаності;

-       забезпечення діяльності Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;

-       забезпечення виконання завдань, покладених на Міністерство, щодо формування державної політики у сфері правової обізнаності;

-       участь у здійсненні постійного аналізу стану справ у сфері правової обізнаності, проведенні аналізу існуючих, а також виявленні нових проблем на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації та формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;

-       участь у проведенні фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері правової обізнаності, визначенні джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

-       участь у проведенні консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері правової обізнаності; вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у відповідній сфері;

-       участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства у сфері правової обізнаності, підготовці методичних рекомендацій

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7700 грн;

надбавка за виконання особливо важливої роботи – 28 300 – 40 000 грн;

надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн;

надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

інші виплати, премії – у разі встановлення.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 07 травня 2018 року.

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

Додаткові (необов’язкові) документи

Копія сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;

інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші)

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год. 00 хв.  14 травня  2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань «Право» або «Освіта/Педагогіка» за спеціальностями «Освітні, педагогічні науки», «Середня освіта», «Професійна освіта»

2.       

Досвід роботи

Не потребує

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність аналізу та висновків

-          здатність узагальнювати інформацію;

-          здатність встановлювати логічні взаємозв’язки ;

-          здатність робити коректні висновки

2

Командна робота

-          командна робота;

-          орієнтація на командний результат;

-          відкритість в обміні інформацією

3

Комунікація та взаємодія

-          вміння слухати та сприймати думки;

-          вміння задавати запитання і надавати зворотній зв'язок

4

Досягнення результатів

-          чітке бачення результату;

-          сфокусовані зусилля для досягнення результату;

-          запобігання та ефективне подолання перешкод

5

Стресостійкість

-          розуміння своїх емоцій;

-          управління своїми емоціями;

-          оптимізм

6

Аналітичні здібності

-          логічне мислення;

-          абстрактне мислення;

7

Вербальне мислення

-          здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

-          Конституція України,

-          Закон України «Про державну службу»

-          Закон  України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про освіту;

Закон України «Про інформацію»;

Указ Президента України від 18.10.2001 № 992 «Про Національну програму правової освіти населення»;

Указ Президента України від 26.02.2016 № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»;

постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1995 № 366 «Про Програму правової освіти населення»